Преглед на файлове

#644 Remove help files from source control

master^2
Mike Koch преди 2 години
родител
ревизия
12a5b57fab
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 9BA5D7F8391455ED
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .gitignore

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -255,6 +255,7 @@ inc/zip/index.htm
inc/zip/pclzip.lib.php
install/hesk.png
install/update.php
language/en/help_files
language/en/emails/category_moved.txt
language/en/emails/forgot_ticket_id.txt
language/en/emails/index.htm


Loading…
Отказ
Запис