Pārlūkot izejas kodu

Business hours should be hidden

master^2
Mike Koch pirms 2 gadiem
vecāks
revīzija
34895de5bc
Šim parakstam datu bāzē netika atrasta zināma atslēga GPG atslēgas ID: 9BA5D7F8391455ED
1 mainītis faili ar 8 papildinājumiem un 8 dzēšanām
  1. +8
    -8
      calendar.php

+ 8
- 8
calendar.php Parādīt failu

@@ -120,11 +120,11 @@ echo mfh_get_hidden_fields_for_language(array(
<p id="setting_default_view"><?php echo $modsForHesk_settings['default_calendar_view']; ?></p>
<p id="setting_first_day_of_week"><?php echo $modsForHesk_settings['first_day_of_week']; ?></p>
<p id="setting_show_start_time"><?php echo $modsForHesk_settings['calendar_show_start_time']; ?></p>
</div>
<?php
$businessHoursRs = hesk_dbQuery("SELECT * FROM `" . hesk_dbEscape($hesk_settings['db_pfix']) . "mfh_calendar_business_hours`");
while ($row = hesk_dbFetchAssoc($businessHoursRs)):
?>
<p id="business_hours_<?php echo $row['day_of_week']; ?>_start"><?php echo $row['start_time']; ?></p>
<p id="business_hours_<?php echo $row['day_of_week']; ?>_end"><?php echo $row['end_time']; ?></p>
<?php endwhile; ?>
<?php
$businessHoursRs = hesk_dbQuery("SELECT * FROM `" . hesk_dbEscape($hesk_settings['db_pfix']) . "mfh_calendar_business_hours`");
while ($row = hesk_dbFetchAssoc($businessHoursRs)):
?>
<p id="business_hours_<?php echo $row['day_of_week']; ?>_start"><?php echo $row['start_time']; ?></p>
<p id="business_hours_<?php echo $row['day_of_week']; ?>_end"><?php echo $row['end_time']; ?></p>
<?php endwhile; ?>
</div>

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt