Bladeren bron

Update build #, version #

master^2
Mike Koch 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
205035fa0c
No account linked to committer's email address
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 3 en 3 verwijderingen
  1. 1
    1
      build.php
  2. 2
    2
      install/install_functions.inc.php

+ 1
- 1
build.php Bestand weergeven

@@ -1,4 +1,4 @@
<?php

// Define the current build
define('MODS_FOR_HESK_BUILD', 52);
define('MODS_FOR_HESK_BUILD', 53);

+ 2
- 2
install/install_functions.inc.php Bestand weergeven

@@ -15,8 +15,8 @@
if (!defined('IN_SCRIPT')) {die('Invalid attempt');}

// We will be installing this HESK version:
define('HESK_NEW_VERSION','2.8.1');
define('MODS_FOR_HESK_NEW_VERSION','2018.1.0');
define('HESK_NEW_VERSION','2.8.2');
define('MODS_FOR_HESK_NEW_VERSION','2018.1.1');
define('REQUIRE_PHP_VERSION','5.3.0');
define('REQUIRE_MYSQL_VERSION','5.0.7');


Laden…
Annuleren
Opslaan