Преглед на файлове

Update build.php

tags/3.1.0
Mike Koch преди 2 години
родител
ревизия
1234f858e5
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      build.php

+ 1
- 1
build.php Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
<?php

// Define the current build
define('MODS_FOR_HESK_BUILD', 41);
define('MODS_FOR_HESK_BUILD', 42);

Loading…
Отказ
Запис