Copy of Nextcloud richdocuments app, but with modifications so all traffic goes over clearnet/CJDNS/Tor/I2P/whatever instead of having a single default hostname.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Lukas Reschke 43ffbf2e97
Uses proper top height
3 lat temu
..
viewer Use new owncloud9 addMenuEntry plugin 4 lat temu
style.css Uses proper top height 3 lat temu