Simple PHP api for SnipeIT app. Not maintained anymore; check out BinStack instead: https://source.netsyms.com/Business/BinStack and https://netsyms.biz/binstack
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
226B

  1. <?php
  2. // autoload_files.php @generated by Composer
  3. $vendorDir = dirname(dirname(__FILE__));
  4. $baseDir = dirname($vendorDir);
  5. return array(
  6. 'c7359326b6707d98bdc176bf9ddeaebf' => $vendorDir . '/catfan/medoo/medoo.php',
  7. );