Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
206B

  1. <?php
  2. define("DEBUG", false);
  3. define("DB_TYPE", "mysql");
  4. define("DB_NAME", "terrain");
  5. define("DB_SERVER", "localhost");
  6. define("DB_USER", "terrain");
  7. define("DB_PASS", "");
  8. define("DB_CHARSET", "utf8");