You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1 lines
15 KiB

{"version":3,"file":"jqColorPicker.min.js","sources":["colors.js","jqColorPicker.js"],"names":["window","undefined","setColor","colors","color","type","save","alpha","ColorConverter","txt2color","_colors","n","limitValue","_valueRanges","convertColors","saveAsBackground","RGB","rgb","grey","_instance","options","r","g","b","equivalentGrey","Math","round","rgbaMixBlack","mixColors","rgbaMixWhite","luminance","getLuminance","customBG","rgbaMixCustom","colorObj","modes","SAVE","SMART","convert","ranges","RND","mode","from","exceptions","hsl","typ","HEX","RGB2HEX","webSave","getClosestWebColor","webSmart","saveColor","hueRGB","hue2RGB","hsv","h","background","rgbaMixBGMixCustom","WCAG2Ratio","getWCAG2Ratio","luminanceDelta","abs","hueDelta","getHueDelta","RGBLuminance","HUELuminance","convertCallback","val","out","tmp","half","rgb1","rgb2","nominal","max","normalized","div","i","length","pow","topColor","bottomColor","topAlpha","bottomAlpha","newColor","alphaTop","alphaBottom","a","lum1","lum2","ratio","value","min","s","v","l","Colors","this","valueRanges","initInstance","THIS","_options","focusInstance","option","prototype","newCol","setCustomBackground","col","txt","parts","replace","split","values","substr","m","charAt","HEX2rgb","toString","toUpperCase","parseInt","hue","mod","rgb2hsv","chroma","k","hsv2rgb","f","p","q","t","hsv2hsl","rgb2hsl","dependent","hsl2rgb","sv","sextant","fract","vsf","$","extractValue","elm","getAttribute","css","resolveEventType","event","originalEvent","touches","findElement","$elm","find","doRender","toggle","position","$this","offset","_cache","$element","_$UI","build","left","top","outerHeight","show","animationSpeed","alphaWidth","width","sliderWidth","_color","render","hide","blur","append","_css","cssAddon","_html","margin","opacity","parent","_GPU","GPU","buidCallback","call","_colorPicker","_$xy_slider","_$xy_cursor","_$z_cursor","_$alpha","_$alpha_cursor","on","pointerdown","appendTo","document","body","e","action","className","preventDefault","elementOrigin","xy_slider","z_slider","$document","_pointerup","pointerup","_pointermove","off","x","pageX","y","pageY","_animate","z","toggled","HSL","dark","light","colorMode","data","isAlpha","RGBInnerText","RGBAText","text","HUEContrast","alphaContrast","t3d","backgroundColor","transform","borderColor","renderCallback","requestAnimationFrame","webkitRequestAnimationFrame","cb","ColorPicker","fn","colorPicker","$that","noop","extend","$target","target","inArray","closest","selector","each","attr","preventFocus","background-color","jQuery"],"mappings":";;CAAC,SAAUA,EAAQC,GAClB,YA8EA,SAASC,GAASC,EAAQC,EAAOC,EAAMC,EAAMC,GAC5C,GAAqB,gBAAVH,GAAoB,CAC9B,GAAIA,GAAQI,EAAeC,UAAUL,EACrCC,GAAOD,EAAMC,KACbK,EAAQL,GAAQD,EAAMC,GACtBE,EAAQA,IAAUN,EAAYM,EAAQH,EAAMG,UACtC,IAAIH,EACV,IAAK,GAAIO,KAAKP,GACbD,EAAOE,GAAMM,GAAKC,EAAWR,EAAMO,GAAKE,EAAaR,GAAMM,GAAG,GAAI,EAAI,EAMxE,OAHIJ,KAAUN,IACbE,EAAOI,OAASA,GAEVO,EAAcT,EAAMC,EAAOH,EAASF,GAG5C,QAASc,GAAiBC,EAAKC,EAAKV,GACnC,GAAIW,GAAOC,EAAUC,QAAQF,KAC5Bd,IAmBD,OAjBAA,GAAMY,KAAOK,EAAGL,EAAIK,EAAGC,EAAGN,EAAIM,EAAGC,EAAGP,EAAIO,GACxCnB,EAAMa,KAAOI,EAAGJ,EAAII,EAAGC,EAAGL,EAAIK,EAAGC,EAAGN,EAAIM,GACxCnB,EAAMG,MAAQA,EAEdH,EAAMoB,eAAiBC,KAAKC,MAAMR,EAAKG,EAAIL,EAAIK,EAAIH,EAAKI,EAAIN,EAAIM,EAAIJ,EAAKK,EAAIP,EAAIO,GAEjFnB,EAAMuB,aAAeC,EAAUX,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GAC/DH,EAAMyB,aAAeD,EAAUX,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GAC/DH,EAAMuB,aAAaG,UAAYC,EAAa3B,EAAMuB,cAAc,GAChEvB,EAAMyB,aAAaC,UAAYC,EAAa3B,EAAMyB,cAAc,GAE5DV,EAAUC,QAAQY,WACrB5B,EAAM6B,cAAgBL,EAAUX,EAAKE,EAAUC,QAAQY,SAAUzB,EAAO,GACxEH,EAAM6B,cAAcH,UAAYC,EAAa3B,EAAM6B,eAAe,GAClEd,EAAUC,QAAQY,SAASF,UAAYC,EAAaZ,EAAUC,QAAQY,UAAU,IAG1E5B,EAGR,QAASU,GAAcT,EAAM6B,GAE5B,GAMCC,GAEeC,EAAMC,EARlBlC,EAAS+B,GAAYxB,EACxB4B,EAAU9B,EACVY,EAAUD,EAAUC,QACpBmB,EAAS1B,EACT2B,EAAMrC,EAAOqC,IAENC,EAAO,GAAIC,EAAO,GACzBC,GAAcC,IAAK,MAAO3B,IAAKZ,GAC/BW,EAAMwB,EAAIvB,GAEX,IAAa,UAATZ,EAAkB,CACrB,IAAK,GAAIwC,KAAON,GACf,IAAKA,EAAOM,GAAKA,GAAM,CAClBxC,IAASwC,IACZH,EAAOC,EAAWE,IAAQ,MAC1B1C,EAAO0C,GAAOP,EAAQI,EAAO,IAAMG,GAAK1C,EAAOuC,KAG3CF,EAAIK,KAAML,EAAIK,OACnBV,EAAQhC,EAAO0C,EACf,KAAIJ,IAAQN,GACXK,EAAIK,GAAKJ,GAAQhB,KAAKC,MAAMS,EAAMM,GAAQF,EAAOM,GAAKJ,GAAM,IAK/DzB,EAAMwB,EAAIvB,IACVd,EAAO2C,IAAMR,EAAQS,QAAQ/B,GAC7Bb,EAAOqB,eACNJ,EAAQF,KAAKG,EAAIlB,EAAOc,IAAII,EAC5BD,EAAQF,KAAKI,EAAInB,EAAOc,IAAIK,EAC5BF,EAAQF,KAAKK,EAAIpB,EAAOc,IAAIM,EAC7BpB,EAAO6C,QAAUZ,EAAOa,EAAmBjC,EAAK,IAEhDb,EAAO+C,SAAWb,EAAQY,EAAmBjC,EAAK,IAElDb,EAAOgD,UACNnC,EAAIK,IAAMe,EAAKf,GAAKL,EAAIM,IAAMc,EAAKd,GAAKN,EAAIO,IAAMa,EAAKb,EAAK,WAC5DP,EAAIK,IAAMgB,EAAMhB,GAAKL,EAAIM,IAAMe,EAAMf,GAAKN,EAAIO,IAAMc,EAAMd,EAAK,YAAc,GAC9EpB,EAAOiD,OAAS5C,EAAe6C,QAAQlD,EAAOmD,IAAIC,GAE9CrB,IACH/B,EAAOqD,WAAazC,EAAiBC,EAAKb,EAAOc,IAAKd,EAAOI,QAI/D,GAICoB,GAAcE,EACmC4B,EAL9CxC,EAAMd,EAAOc,IAChBV,EAAQJ,EAAOI,MACfuB,EAAY,YACZ0B,EAAarD,EAAOqD,UAmCrB,OA/BA7B,GAAeC,EAAUX,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GACzDoB,EAAaG,GAAaC,EAAaJ,GAAc,GACrDxB,EAAOwB,aAAeA,EAEtBE,EAAeD,EAAUX,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GACzDsB,EAAaC,GAAaC,EAAaF,GAAc,GACrD1B,EAAO0B,aAAeA,EAElBT,EAAQY,WACXyB,EAAqB7B,EAAUX,EAAKuC,EAAWvB,cAAe1B,EAAO,GACrEkD,EAAmB3B,GAAaC,EAAa0B,GAAoB,GACjEA,EAAmBC,WAAaC,EAAcF,EAAmB3B,GAChE0B,EAAWvB,cAAcH,IAC1B3B,EAAOsD,mBAAqBA,EAE5BA,EAAmBG,eAAiBnC,KAAKoC,IACxCJ,EAAmB3B,GAAa0B,EAAWvB,cAAcH,IAC1D2B,EAAmBK,SAAWC,EAAYP,EAAWvB,cAAewB,GAAoB,IAIzFtD,EAAO6D,aAAejC,EAAaf,GACnCb,EAAO8D,aAAelC,EAAa5B,EAAOiD,QAGtChC,EAAQ8C,iBACX9C,EAAQ8C,gBAAgB/D,EAAQE,GAK1BF,EA0JR,QAAS8C,GAAmBjC,EAAKmD,GAChC,GAAIC,MACHC,EAAM,EACNC,EAAOH,EAAM,CAEd,KAAK,GAAIxD,KAAKK,GACbqD,EAAMrD,EAAIL,GAAKwD,EACfC,EAAIzD,GAAKK,EAAIL,IAAM0D,EAAMC,EAAOH,EAAME,GAAOA,EAE9C,OAAOD,GAGR,QAASL,GAAYQ,EAAMC,EAAMC,GAChC,OAAQhD,KAAKiD,IAAIH,EAAKlD,EAAImD,EAAKnD,EAAGmD,EAAKnD,EAAIkD,EAAKlD,GAC9CI,KAAKiD,IAAIH,EAAKjD,EAAIkD,EAAKlD,EAAGkD,EAAKlD,EAAIiD,EAAKjD,GACxCG,KAAKiD,IAAIH,EAAKhD,EAAIiD,EAAKjD,EAAGiD,EAAKjD,EAAIgD,EAAKhD,KAAOkD,EAAU,IAAM,GAAK,IAGvE,QAAS1C,GAAad,EAAK0D,GAK1B,IAAK,GAJDC,GAAMD,EAAa,EAAI,IAC1B3D,GAAOC,EAAII,EAAIuD,EAAK3D,EAAIK,EAAIsD,EAAK3D,EAAIM,EAAIqD,GACzC9C,EAAYX,EAAUC,QAAQU,UAEtB+C,EAAI7D,EAAI8D,OAAQD,KACxB7D,EAAI6D,GAAK7D,EAAI6D,IAAM,OAAU7D,EAAI6D,GAAK,MAAQpD,KAAKsD,KAAM/D,EAAI6D,GAAK,MAAS,MAAQ,IAEpF,OAAS/C,GAAUT,EAAIL,EAAI,GAAOc,EAAUR,EAAIN,EAAI,GAAOc,EAAUP,EAAIP,EAAI,GAG9E,QAASY,GAAUoD,EAAUC,EAAaC,EAAUC,GACnD,GAAIC,MACHC,EAAYH,IAAajF,EAAYiF,EAAW,EAChDI,EAAeH,IAAgBlF,EAAYkF,EAAc,EACzD5E,EAAQ8E,EAAWC,GAAe,EAAID,EAEvC,KAAI,GAAI1E,KAAKqE,GACZI,EAASzE,IAAMqE,EAASrE,GAAK0E,EAAWJ,EAAYtE,GAAK2E,GAAe,EAAID,IAAa9E,CAG1F,OADA6E,GAASG,EAAIhF,EACN6E,EAGR,QAASzB,GAAc6B,EAAMC,GAC5B,GAAIC,GAAQ,CAOZ,OAJCA,GADGF,GAAQC,GACFD,EAAO,MAASC,EAAO,MAEvBA,EAAO,MAASD,EAAO,KAE1B/D,KAAKC,MAAc,IAARgE,GAAe,IAGlC,QAAS9E,GAAW+E,EAAOC,EAAKlB,GAE/B,MAAQiB,GAAQjB,EAAMA,EAAckB,EAARD,EAAcC,EAAMD,EA5ZjD,GAAI9E,IACFI,KAAQI,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,MACzC+B,KAAQC,GAAI,EAAG,KAAMsC,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,MACzClD,KAAQW,GAAI,EAAG,KAAMsC,GAAI,EAAG,KAAME,GAAI,EAAG,MACzCxF,OAAQA,OAAQ,EAAG,IACnBuC,KAAQA,KAAM,EAAG,YAGlB3B,KACAT,KAEAQ,GAAQG,EAAG,QAAUC,EAAG,QAAUC,EAAG,SACrCO,GAAaT,EAAG,MAAQC,EAAG,MAAQC,EAAG,OAEtCyE,EAAShG,EAAOgG,OAAS,SAAS5E,GACjC6E,KAAK9F,QAAUqC,QACfyD,KAAK7E,SACJhB,MAAO,yBACPc,KAAMA,EACNY,UAAWA,EACXoE,YAAarF,GAKdsF,EAAaF,KAAM7E,QAEpB+E,EAAe,SAASC,EAAMhF,GAC7B,GAECY,GADAqE,EAAWD,EAAKhF,OAGjBkF,GAAcF,EACd,KAAK,GAAIG,KAAUnF,GACdA,EAAQmF,KAAYtG,IAAWoG,EAASE,GAAUnF,EAAQmF,GAE/DvE,GAAWqE,EAASrE,SACpBqE,EAASrE,SAAgC,gBAAbA,GAAyBxB,EAAeC,UAAUuB,GAAUf,IAAMe,EAC9FtB,EAAUR,EAASkG,EAAKjG,OAAQkG,EAASjG,MAAOH,GAAW,IAE5DqG,EAAgB,SAASF,GACpBjF,IAAciF,IACjBjF,EAAYiF,EACZ1F,EAAU0F,EAAKjG,QAIlB6F,GAAOQ,UAAUtG,SAAW,SAASuG,EAAQpG,EAAME,GAElD,MADA+F,GAAcL,MACVQ,EACIvG,EAAS+F,KAAK9F,OAAQsG,EAAQpG,EAAMJ,EAAWM,IAElDA,IAAUN,IACbgG,KAAK9F,OAAOI,MAAQA,GAEdO,EAAcT,KAIvB2F,EAAOQ,UAAUE,oBAAsB,SAASC,GAI/C,MAHAL,GAAcL,MACdA,KAAK7E,QAAQY,SAA2B,gBAAR2E,GAAoBnG,EAAeC,UAAUkG,GAAK1F,IAAM0F,EAEjFzG,EAAS+F,KAAK9F,OAAQF,EAAW,QAGzC+F,EAAOQ,UAAUzF,iBAAmB,WAGnC,MAFAuF,GAAcL,MAEP/F,EAAS+F,KAAK9F,OAAQF,EAAW,OAAO,GA8IhD,IAAIO,IACHC,UAAW,SAASmG,GACnB,GAAIxG,MACHyG,EAAQD,EAAIE,QAAQ,cAAe,IAAIC,MAAM,KAC7CC,GAAUH,EAAM,IAAM,IAAIE,MAAM,QAChC1G,EAAOwG,EAAM,GAAKA,EAAM,GAAGI,OAAO,EAAG,GAAK,MAC1CC,EAAI,EAIL,IAFA9G,EAAMC,KAAOA,EACbD,EAAMC,MACFwG,EAAM,GACT,IAAK,GAAIlG,GAAI,EAAGA,KACfuG,EAAI7G,EAAKM,IAAMN,EAAK8G,OAAOxG,GAC3BP,EAAMC,GAAM6G,IAAMF,EAAOrG,GAAKE,EAAaR,GAAM6G,GAAG,OAGrD9G,GAAMa,IAAMT,EAAe4G,QAAQP,EAAM,GAK1C,OAFAzG,GAAMG,MAAQyG,EAAO,IAAMA,EAAO,GAAK,EAEhC5G,GAGR2C,QAAS,SAAS/B,GACjB,QACEA,EAAIK,EAAI,GAAK,IAAM,IAAML,EAAIK,EAAEgG,SAAS,KACxCrG,EAAIM,EAAI,GAAK,IAAM,IAAMN,EAAIM,EAAE+F,SAAS,KACxCrG,EAAIO,EAAI,GAAK,IAAM,IAAMP,EAAIO,EAAE8F,SAAS,KACxCC,eAGHF,QAAS,SAAStE,GAEjB,MADAA,GAAMA,EAAIiE,MAAM,KAEf1F,EAAGkG,SAASzE,EAAI,GAAKA,EAAIA,EAAI,GAAK,EAAI,GAAI,IAAM,IAChDxB,EAAGiG,SAASzE,EAAIA,EAAI,GAAK,EAAI,IAAMA,EAAI,IAAMA,EAAI,IAAK,IAAM,IAC5DvB,EAAGgG,UAAUzE,EAAI,IAAMA,EAAI,KAAOA,EAAI,IAAMA,EAAI,IAAK,IAAM,MAI7DO,QAAS,SAASmE,GACjB,GAAIjE,GAAU,EAANiE,EACPC,IAAQlE,EAAI,EACZsB,EAAU,IAANtB,EAAU,EAAKA,EAAIkE,CAExB,QACCpG,EAAGI,KAAKC,MAAoC,KAA7B,EAAG,EAAImD,EAAG,EAAG,EAAGA,EAAG,GAAG4C,IACrCnG,EAAGG,KAAKC,MAAoC,KAA7BmD,EAAG,EAAG,EAAG,EAAIA,EAAG,EAAG,GAAG4C,IACrClG,EAAGE,KAAKC,MAAoC,KAA7B,EAAG,EAAGmD,EAAG,EAAG,EAAG,EAAIA,GAAG4C,MAMvCC,QAAS,SAASzG,GACjB,GAGQ0G,GAAQ/B,EAAKC,EAHjBxE,EAAIJ,EAAII,EACXC,EAAIL,EAAIK,EACRC,EAAIN,EAAIM,EACRqG,EAAI,CAcL,OAZQrG,GAAJD,IACHA,EAAIC,GAAKA,EAAID,EAAG,GAChBsG,EAAI,IAELhC,EAAMrE,EACED,EAAJD,IACHA,EAAIC,GAAKA,EAAID,EAAG,GAChBuG,EAAI,GAAK,EAAIA,EACbhC,EAAMnE,KAAKmE,IAAItE,EAAGC,IAEnBoG,EAAStG,EAAIuE,EACbC,EAAIxE,EAAKsG,EAAStG,EAAK,GAEtBkC,EAAO,MAAJsC,EAAcnF,GAAWA,EAAQkC,KAAOlC,EAAQkC,IAAIW,GAAM,EAC5DoE,EAASlG,KAAKoC,IAAI+D,GAAKtG,EAAIC,IAAM,EAAIoG,IAAW,EACjD9B,EAAGxE,EAAKsG,EAAStG,EAAOX,GAAWA,EAAQ4C,KAAO5C,EAAQ4C,IAAIuC,GAAM,EACpEC,EAAGzE,IAILwG,QAAS,SAASvE,GACjB,GAAIC,GAAY,EAARD,EAAIC,EACXsC,EAAIvC,EAAIuC,EACRC,EAAIxC,EAAIwC,EACRjB,IAAMtB,EACNuE,EAAIvE,EAAIsB,EACRkD,EAAIjC,GAAK,EAAID,GACbmC,EAAIlC,GAAK,EAAIgC,EAAIjC,GACjBoC,EAAInC,GAAK,GAAK,EAAIgC,GAAKjC,GACvB4B,EAAM5C,EAAI,CAEX,QACCxD,GAAIyE,EAAGkC,EAAGD,EAAGA,EAAGE,EAAGnC,GAAG2B,GACtBnG,GAAI2G,EAAGnC,EAAGA,EAAGkC,EAAGD,EAAGA,GAAGN,GACtBlG,GAAIwG,EAAGA,EAAGE,EAAGnC,EAAGA,EAAGkC,GAAGP,KAMxBS,QAAS,SAAS5E,GACjB,GAAIyC,IAAK,EAAIzC,EAAIuC,GAAKvC,EAAIwC,EACzBD,EAAIvC,EAAIuC,EAAIvC,EAAIwC,CAIjB,OAFAD,GAAKvC,EAAIuC,EAAY,EAAJE,EAASA,EAAIF,EAAIE,EAAI,EAAKF,GAAK,EAAIE,GAAvC,GAGZxC,EAAGD,EAAIC,EACPsC,EAAIvC,EAAIwC,GAAMD,EAAuDA,EAAjDnF,GAAWA,EAAQkC,KAAOlC,EAAQkC,IAAIiD,GAAM,EAChEE,EAAGA,EAAI,IAIToC,QAAS,SAASlH,EAAKmH,GACtB,GAAI9E,GAAM9C,EAAekH,QAAQzG,EAEjC,OAAOT,GAAe0H,QAAQE,EAAY9E,EAAO5C,EAAQ4C,IAAMA,IAGhE+E,QAAS,SAASzF,GACjB,GAAIW,GAAY,EAARX,EAAIW,EACXsC,EAAIjD,EAAIiD,EACRE,EAAInD,EAAImD,EACRD,EAAQ,GAAJC,EAAUA,GAAK,EAAIF,GAAME,EAAIF,EAAMA,EAAIE,EAC3CmB,EAAInB,EAAIA,EAAID,EACZwC,EAAKxC,GAAMA,EAAIoB,GAAKpB,EAAK,EACzByC,IAAYhF,EACZiF,EAAQjF,EAAIgF,EACZE,EAAM3C,EAAIwC,EAAKE,EACfP,EAAIf,EAAIuB,EACRT,EAAIlC,EAAI2C,EACRhB,EAAMc,EAAU,CAEjB,QACClH,GAAIyE,EAAGkC,EAAGd,EAAGA,EAAGe,EAAGnC,GAAG2B,GACtBnG,GAAI2G,EAAGnC,EAAGA,EAAGkC,EAAGd,EAAGA,GAAGO,GACtBlG,GAAI2F,EAAGA,EAAGe,EAAGnC,EAAGA,EAAGkC,GAAGP,OAkEvBzH,QCjaF,SAAU0I,EAAG1C,EAAQ/F,GACrB,YA8CA,SAAS0I,GAAaC,GACrB,MAAOA,GAAIjD,OAASiD,EAAIC,aAAa,UACpCH,EAAEE,GAAKE,IAAI,qBAAuB,OAGpC,QAASC,GAAiBC,GACzB,MAAOA,GAAMC,cAAcC,QAC1BF,EAAMC,cAAcC,QAAQ,GAAKF,EAGnC,QAASG,GAAYC,GACpB,MAAOV,GAAEU,EAAKC,KAAKhD,EAASiD,UAAU,IAAMF,EAAK,IAGlD,QAASG,GAAOP,GACf,GACCQ,GADGC,EAAQf,EAAEzC,KAGV+C,IAIHQ,EAAWC,EAAMC,SACjBC,EAAOC,SAAWT,EAAYM,IAE7BI,GAAQC,KAAShB,KACjBiB,KAAQP,EAASO,KACjBC,IAAOR,EAASQ,IAAMP,EAAMQ,aAAY,KACtCC,KAAK7D,EAAS8D,eAAgB,WAChCR,EAAOS,WAAa1B,EAAE,YAAamB,GAAMQ,QACzCV,EAAOW,YAAc5B,EAAE,gBAAiBmB,GAAMQ,QAC9CE,EAAOrK,SAASyI,EAAagB,EAAOC,SAAS,KAC7CY,GAAO,MAGR9B,EAAEmB,GAAMY,KAAKpE,EAAS8D,eAAgB,WACrCR,EAAOC,SAASc,OAChBF,GAAO,KAKV,QAASV,KAKR,MAHApB,GAAE,QAAQiC,OAAO,2BACftE,EAASyC,KAAO8B,IAASvE,EAASwE,UAAY,IAAM,YAE/ChB,EAAOnB,EAAEoC,GAAOhC,KAAKiC,OAAU1E,EAAS0E,SAC9C1B,KAAK,aAAaE,SAASlD,EAAS2E,SACpCC,SACAf,KAAK,EAAG,WACPgB,EAAO7E,EAAS8E,KAAsC,KAA/BzC,EAAEzC,MAAM6C,IAAI,eAInCzC,EAAS+E,aAAaC,KAAKC,EAAc5C,EAAEzC,OAC3CsF,EAAc7C,EAAE,gBAAiBzC,MACjCuF,EAAc9C,EAAE,gBAAiBzC,MACjCwF,EAAa/C,EAAE,eAAgBzC,MAC/ByF,EAAUhD,EAAE,YAAazC,MACzB0F,EAAiBjD,EAAE,mBAAoBzC,QACrCwE,OACHmB,GAAG,mCACF,uCAAwCC,GACzCC,SAASC,SAASC,MAGpB,QAASH,GAAYI,GACpB,GAAIC,GAASjG,KAAKkG,UAAUrF,QAAQ,MAAO,IAAIA,QAAQ,IAAK,IAE5DmF,GAAEG,iBAEFzC,EAAO0C,cAAgB3D,EAAEzC,MAAMyD,UAC9BwC,EAAoB,cAAXA,EAAyBI,EACvB,aAAXJ,EAAwBK,EAAWhM,GAAO0L,GAE3CO,EAAUZ,GAAGa,EAAYC,GAAWd,GAAGe,EAAcT,GAGtD,QAASQ,KACRF,EAAUI,IAAID,GAAcC,IAAIH,GAGjC,QAASH,GAAUtD,GAClB,GAAIiD,GAAIlD,EAAiBC,GACxB6D,EAAIZ,EAAEa,MAAQnD,EAAO0C,cAActC,KACnCgD,EAAId,EAAEe,MAAQrD,EAAO0C,cAAcrC,GAEpCO,GAAOrK,UACN2F,EAAGgH,EAAIlD,EAAOW,YAAc,IAC5BxE,EAAG,IAAOiH,EAAIpD,EAAOW,YAAc,KACjC,OACH2C,EAASzC,GAGV,QAAS+B,GAASvD,GACjB,CAAA,GAAIkE,GAAInE,EAAiBC,GAAOgE,MAAQrD,EAAO0C,cAAcrC,GACtDO,GAAOpK,OAAOmD,IAErBiH,EAAOrK,UAAUqD,EAAG,IAAO2J,EAAIvD,EAAOW,YAAc,KAAO,OAC3D2C,EAASzC,GAGV,QAASjK,GAAMyI,GACd,GAAI6D,GAAI9D,EAAiBC,GAAO8D,MAAQnD,EAAO0C,cAActC,KAC5DxJ,EAAQsM,EAAIlD,EAAOS,UAEpBG,GAAOrK,YAAa,MAAOK,EAAQ,EAAI,EAAY,EAARA,EAAY,EAAIA,GAC3D0M,EAASzC,GAGV,QAASA,GAAO2C,GACf,GAAIhN,GAASoK,EAAOpK,OACnBiD,EAASjD,EAAOiD,OAChBpC,EAAMb,EAAOqC,IAAIvB,IACjBmM,EAAMjN,EAAOqC,IAAII,IACjByK,EAAO,OACPC,EAAQ,OACR1D,EAAWD,EAAOC,SAClB2D,EAAY3D,EAAS4D,KAAK,aAC1BC,EAA2B,IAAjBtN,EAAOI,MACjBA,EAAQkB,KAAKC,MAAqB,IAAfvB,EAAOI,OAAe,IACzCmN,EAAe1M,EAAIK,EAAI,KAAOL,EAAIM,EAAI,KAAON,EAAIO,EACjDoM,EAAW,QAAUD,EAAe,KAAOnN,EAAQ,IACnDqN,EAAsB,QAAdL,GAAwBE,EACjB,QAAdF,GAAsC,QAAdA,GAAuBE,EAC7CA,EAAwCE,EAA9B,OAASD,EAAe,IACnC,OAASD,EAAU,KAAO,KAAOL,EAAI7J,EAAI,KAAO6J,EAAIvH,EAAI,MACxDuH,EAAIrH,EAAI,KAAO0H,EAAU,KAAOlN,EAAQ,IAAM,IAJN,IAAMJ,EAAO2C,IAKvD+K,EAAc1N,EAAO8D,aAAe,IAAOoJ,EAAOC,EAClDQ,EAAgB3N,EAAOwB,aAAaG,UAAY,IAAOuL,EAAOC,EAC9D/J,GAAK,EAAIpD,EAAOmD,IAAIC,GAAKoG,EAAOW,YAChCzE,EAAI1F,EAAOmD,IAAIuC,EAAI8D,EAAOW,YAC1BxE,GAAK,EAAI3F,EAAOmD,IAAIwC,GAAK6D,EAAOW,YAChC/E,EAAIhF,EAAQoJ,EAAOS,WACnB2D,EAAM7C,EAAO,cAAgB,EAE9BK,GAAYzC,KACXkF,gBAAiB,OAChB5K,EAAO/B,EAAI,IAAM+B,EAAO9B,EAAI,IAAM8B,EAAO7B,EAAI,MAC/CiK,EAAY1C,KACXmF,UAAWF,EAAM,IAAMlI,EAAI,OAASC,EAAI,SACxCiE,KAAOmB,EAAW,GAAJrF,EACdmE,IAAMkB,EAAW,GAAJpF,EACboI,YAAc/N,EAAO6D,aAAe,IAAOqJ,EAAOC,IAEnD7B,EAAW3C,KACVmF,UAAWF,EAAM,OAASxK,EAAI,SAC9ByG,IAAMkB,EAAW,GAAJ3H,EACb2K,YAAc,eAAiBL,IAEhCnC,EAAQ5C,KAAKkF,gBAAiB,OAASN,EAAe,MACtD/B,EAAe7C,KACdmF,UAAWF,EAAM,IAAMxI,EAAI,YAC3BwE,KAAOmB,EAAW,GAAJ3F,EACd2I,YAAcJ,EAAgB,iBAE/BzH,EAASiD,UAAYM,EAASd,KAC7BkF,gBAAkBJ,EAClBxN,MAAOD,EAAOsD,mBAAmB3B,UAAY,IAAOuL,EAAOC,IAG5DH,KAAY,GAAQvD,EAASzF,IAAIyJ,GA4BjCvH,EAAS8H,eAAe9C,KACvBC,EACA1B,EACmB,iBAAZuD,GAAwBA,EAAUlN,GA7O3C,GACCqL,GACAf,EACAlE,EAEAwD,EAAM0B,EAAaC,EAAaC,EAAaC,EAAUC,EALpDa,EAAY9D,EAAEqD,UAIjBpC,KAEAgD,EAAe,kCACfF,EAAa,6BACbvB,GAAO,EACP+B,EAAWjN,OAAOoO,uBACjBpO,OAAOqO,6BAA+B,SAASC,GAAIA,KACpDxD,EAAQ,+PAKRF,EAAO,gsCAoBP2D,EAAc,SAASnN,GACtBmJ,EAAStE,KAAK7F,MAAQ,GAAI4F,GAAO5E,GACjCiF,EAAWkE,EAAOnJ,QAGpBmN,GAAY/H,UAAUgE,OAASA,EAC/B+D,EAAY/H,UAAU+C,OAASA,EAwM/Bb,EAAE8F,GAAGC,YAAc,SAASrN,GAC3B,GAAIsN,GAAQzI,KACX0I,EAAO,YAsCR,OApCCvN,GAAUsH,EAAEkG,QACZzE,eAAgB,IAChBgB,KAAK,EACL7B,UAAU,EACVtH,SAAU,OACVgJ,SAAS,EACTmD,eAAgBQ,EAChBvD,aAAcuD,EACd3C,KAAMD,SAASC,MAKb5K,GAEEkK,IACJA,EAAe,GAAIiD,GAAYnN,GAE/BsH,EAAEtH,EAAQ4K,MAAMJ,GAAG,mCAAoC,SAASK,GAC/D,GAAI4C,GAAUnG,EAAEuD,EAAE6C,OAGN,MADRpG,EAAEqG,QAAQF,EAAQG,QAAQN,EAAMO,UAAU,GAC7CP,IACAG,EAAQG,QAAQnF,GAAM/E,QACtByE,MAGFqC,GAAG,cAAe3F,KAAKgJ,SAAU1F,GACjCqC,GAAG,SAAU3F,KAAKgJ,SAAU,WAC3B1E,EAAOrK,SAAS+F,KAAKN,OACrB+I,EAAMD,YAAYjE,YAIpBvE,KAAKwI,YAAcnD,EAEZrF,KAAKiJ,KAAK,WAChB,GAAIvJ,GAAQgD,EAAa1C,MACxBxD,EAAOkD,EAAMoB,MAAM,KACnBqC,EAAOD,EAAYT,EAAEzC,MAEtBmD,GAAKoE,KAAK,YAAa/K,EAAK,GAAKA,EAAK,GAAGwE,OAAO,EAAG,GAAK,OACxDkI,KAAK,WAAY9I,EAAS+I,cAC1BhO,EAAQkI,UAAYF,EACpBN,KAAKuG,mBAAoB1J,EACxBvF,MAAS,WACR,MAAOmK,GAAOrK,SAASyF,GACtBlC,mBAAmB3B,UAAY,IAAO,OAAS,cAKlD9B,OAAOsP,OAAQtJ"}