You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1 lines
18 KiB

{"version":3,"file":"jqColorPicker.min.js","sources":["colors.js","jqColorPicker.js"],"names":["root","factory","exports","module","define","amd","Colors","this","window","undefined","setColor","colors","color","type","save","alpha","ColorConverter","txt2color","_colors","n","limitValue","_valueRanges","convertColors","saveAsBackground","RGB","rgb","grey","_instance","options","r","g","b","equivalentGrey","_round","rgbaMixBlack","mixColors","rgbaMixWhite","luminance","getLuminance","customBG","rgbaMixCustom","colorObj","modes","SAVE","SMART","convert","ranges","RND","mode","from","exceptions","hsl","typ","HEX","RGB2HEX","webSave","getClosestWebColor","webSmart","saveColor","hueRGB","hue2RGB","hsv","h","background","rgbaMixBGMixCustom","WCAG2Ratio","getWCAG2Ratio","luminanceDelta","_Math","abs","hueDelta","getHueDelta","RGBLuminance","HUELuminance","convertCallback","val","out","tmp","half","rgb1","rgb2","nominal","max","normalized","div","i","length","pow","topColor","bottomColor","topAlpha","bottomAlpha","newColor","alphaTop","alphaBottom","a","lum1","lum2","ratio","value","min","s","v","l","Math","round","valueRanges","initInstance","THIS","_options","focusInstance","option","prototype","newCol","setCustomBackground","col","toString","colorMode","forceAlpha","color2text","toLowerCase","txt","parts","replace","split","values","substr","m","charAt","HEX2rgb","hasAlpha","HSL","shouldBeHex","isHex","isRgb","innerText","toUpperCase","hue","mod","rgb2hsv","chroma","k","hsv2rgb","f","p","q","t","hsv2hsl","rgb2hsl","dependent","hsl2rgb","sv","sextant","fract","vsf","require","jQuery","$","extractValue","elm","getAttribute","css","resolveEventType","event","originalEvent","touches","findElement","$elm","find","doRender","toggle","$this","position","offset","$window","gap","_$trigger","_colorMode","data","_colorPicker","$trigger","_$UI","build","left","_left","_width","scrollLeft","width","top","_top","outerHeight","_height","scrollTop","height","show","animationSpeed","_$alpha","opacity","_$xy_slider","_$z_slider","_color","preRender","off","on","_pointerdown","pointerdown","hide","append","_css","cssAddon","_html","margin","appendTo","$UI","_GPU","GPU","_$xy_cursor","_$z_cursor","_$alpha_cursor","buildCallback","call","prepend","children","eq","offsetWidth","offsetHeight","e","action","className","button","which","preventDefault","returnValue","_offset","xy_slider","z_slider","$document","_pointerup","_pointermove","x","pageX","y","pageY","z","toggled","dark","light","colorText","HUEContrast","alphaContrast","translate3d","triggerValue","hasNoValue","hasAttribute","backgroundColor","transform","borderColor","text","render","_animate","renderCallback","document","requestAnimationFrame","webkitRequestAnimationFrame","cb","ColorPicker","fn","colorPicker","_this","noop","extend","body","scrollResize","add","target","filter","each","attr","preventFocus","background-color","destroy"],"mappings":";;CAAC,SAAUA,EAAMC,GACO,gBAAZC,SACVC,OAAOD,QAAUD,EAAQD,GACG,kBAAXI,SAAyBA,OAAOC,IACjDD,OAAO,YAAc,WACpB,MAAOH,GAAQD,KAGhBA,EAAKM,OAASL,EAAQD,IAEtBO,KAAM,SAASC,EAAQC,GACxB,YAqFA,SAASC,GAASC,EAAQC,EAAOC,EAAMC,EAAMC,GAC5C,GAAqB,gBAAVH,GAAoB,CAC9B,GAAIA,GAAQI,EAAeC,UAAUL,EACrCC,GAAOD,EAAMC,KACbK,EAAQL,GAAQD,EAAMC,GACtBE,EAAQA,IAAUN,EAAYM,EAAQH,EAAMG,UACtC,IAAIH,EACV,IAAK,GAAIO,KAAKP,GACbD,EAAOE,GAAMM,GAAKC,EAAWR,EAAMO,GAAKE,EAAaR,GAAMM,GAAG,GAAI,EAAI,EAMxE,OAHIJ,KAAUN,IACbE,EAAOI,MAAQK,GAAYL,EAAO,EAAG,IAE/BO,EAAcT,EAAMC,EAAOH,EAASF,GAG5C,QAASc,GAAiBC,EAAKC,EAAKV,GACnC,GAAIW,GAAOC,EAAUC,QAAQF,KAC5Bd,IAmBD,OAjBAA,GAAMY,KAAOK,EAAGL,EAAIK,EAAGC,EAAGN,EAAIM,EAAGC,EAAGP,EAAIO,GACxCnB,EAAMa,KAAOI,EAAGJ,EAAII,EAAGC,EAAGL,EAAIK,EAAGC,EAAGN,EAAIM,GACxCnB,EAAMG,MAAQA,EAEdH,EAAMoB,eAAiBC,EAAOP,EAAKG,EAAIL,EAAIK,EAAIH,EAAKI,EAAIN,EAAIM,EAAIJ,EAAKK,EAAIP,EAAIO,GAE7EnB,EAAMsB,aAAeC,EAAUV,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GAC/DH,EAAMwB,aAAeD,EAAUV,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GAC/DH,EAAMsB,aAAaG,UAAYC,EAAa1B,EAAMsB,cAAc,GAChEtB,EAAMwB,aAAaC,UAAYC,EAAa1B,EAAMwB,cAAc,GAE5DT,EAAUC,QAAQW,WACrB3B,EAAM4B,cAAgBL,EAAUV,EAAKE,EAAUC,QAAQW,SAAUxB,EAAO,GACxEH,EAAM4B,cAAcH,UAAYC,EAAa1B,EAAM4B,eAAe,GAClEb,EAAUC,QAAQW,SAASF,UAAYC,EAAaX,EAAUC,QAAQW,UAAU,IAG1E3B,EAGR,QAASU,GAAcT,EAAM4B,GAE5B,GAMCC,GAEeC,EAAMC,EARlBjC,EAAS8B,GAAYvB,EACxB2B,EAAU7B,EACVY,EAAUD,EAAUC,QACpBkB,EAASzB,EACT0B,EAAMpC,EAAOoC,IAENC,EAAO,GAAIC,EAAO,GACzBC,GAAcC,IAAK,MAAO1B,IAAKZ,GAC/BW,EAAMuB,EAAItB,GAEX,IAAa,UAATZ,EAAkB,CACrB,IAAK,GAAIuC,KAAON,GACf,IAAKA,EAAOM,GAAKA,GAAM,CAClBvC,IAASuC,IACZH,EAAOC,EAAWE,IAAQ,MAC1BzC,EAAOyC,GAAOP,EAAQI,EAAO,IAAMG,GAAKzC,EAAOsC,KAG3CF,EAAIK,KAAML,EAAIK,OACnBV,EAAQ/B,EAAOyC,EACf,KAAIJ,IAAQN,GACXK,EAAIK,GAAKJ,GAAQf,EAAOS,EAAMM,GAAQF,EAAOM,GAAKJ,GAAM,IAK3DxB,EAAMuB,EAAItB,IACVd,EAAO0C,IAAMR,EAAQS,QAAQ9B,GAC7Bb,EAAOqB,eACNJ,EAAQF,KAAKG,EAAIlB,EAAOc,IAAII,EAC5BD,EAAQF,KAAKI,EAAInB,EAAOc,IAAIK,EAC5BF,EAAQF,KAAKK,EAAIpB,EAAOc,IAAIM,EAC7BpB,EAAO4C,QAAUZ,EAAOa,EAAmBhC,EAAK,IAEhDb,EAAO8C,SAAWb,EAAQY,EAAmBhC,EAAK,IAElDb,EAAO+C,UACNlC,EAAIK,IAAMc,EAAKd,GAAKL,EAAIM,IAAMa,EAAKb,GAAKN,EAAIO,IAAMY,EAAKZ,EAAK,WAC5DP,EAAIK,IAAMe,EAAMf,GAAKL,EAAIM,IAAMc,EAAMd,GAAKN,EAAIO,IAAMa,EAAMb,EAAK,YAAc,GAC9EpB,EAAOgD,OAAS3C,EAAe4C,QAAQjD,EAAOkD,IAAIC,GAE9CrB,IACH9B,EAAOoD,WAAaxC,EAAiBC,EAAKb,EAAOc,IAAKd,EAAOI,QAI/D,GAICmB,GAAcE,EACmC4B,EAL9CvC,EAAMd,EAAOc,IAChBV,EAAQJ,EAAOI,MACfsB,EAAY,YACZ0B,EAAapD,EAAOoD,UAmCrB,OA/BA7B,GAAeC,EAAUV,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GACzDmB,EAAaG,GAAaC,EAAaJ,GAAc,GACrDvB,EAAOuB,aAAeA,EAEtBE,EAAeD,EAAUV,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GACzDqB,EAAaC,GAAaC,EAAaF,GAAc,GACrDzB,EAAOyB,aAAeA,EAElBR,EAAQW,WACXyB,EAAqB7B,EAAUV,EAAKsC,EAAWvB,cAAezB,EAAO,GACrEiD,EAAmB3B,GAAaC,EAAa0B,GAAoB,GACjEA,EAAmBC,WAAaC,EAAcF,EAAmB3B,GAChE0B,EAAWvB,cAAcH,IAC1B1B,EAAOqD,mBAAqBA,EAE5BA,EAAmBG,eAAiBC,EAAMC,IACzCL,EAAmB3B,GAAa0B,EAAWvB,cAAcH,IAC1D2B,EAAmBM,SAAWC,EAAYR,EAAWvB,cAAewB,GAAoB,IAIzFrD,EAAO6D,aAAelC,EAAad,GACnCb,EAAO8D,aAAenC,EAAa3B,EAAOgD,QAGtC/B,EAAQ8C,iBACX9C,EAAQ8C,gBAAgB/D,EAAQE,GAK1BF,EA4KR,QAAS6C,GAAmBhC,EAAKmD,GAChC,GAAIC,MACHC,EAAM,EACNC,EAAOH,EAAM,CAEd,KAAK,GAAIxD,KAAKK,GACbqD,EAAMrD,EAAIL,GAAKwD,EACfC,EAAIzD,GAAKK,EAAIL,IAAM0D,EAAMC,EAAOH,EAAME,GAAOA,EAE9C,OAAOD,GAGR,QAASL,GAAYQ,EAAMC,EAAMC,GAChC,OAAQb,EAAMc,IAAIH,EAAKlD,EAAImD,EAAKnD,EAAGmD,EAAKnD,EAAIkD,EAAKlD,GAC/CuC,EAAMc,IAAIH,EAAKjD,EAAIkD,EAAKlD,EAAGkD,EAAKlD,EAAIiD,EAAKjD,GACzCsC,EAAMc,IAAIH,EAAKhD,EAAIiD,EAAKjD,EAAGiD,EAAKjD,EAAIgD,EAAKhD,KAAOkD,EAAU,IAAM,GAAK,IAGxE,QAAS3C,GAAab,EAAK0D,GAK1B,IAAK,GAJDC,GAAMD,EAAa,EAAI,IAC1B3D,GAAOC,EAAII,EAAIuD,EAAK3D,EAAIK,EAAIsD,EAAK3D,EAAIM,EAAIqD,GACzC/C,EAAYV,EAAUC,QAAQS,UAEtBgD,EAAI7D,EAAI8D,OAAQD,KACxB7D,EAAI6D,GAAK7D,EAAI6D,IAAM,OAAU7D,EAAI6D,GAAK,MAAQjB,EAAMmB,KAAM/D,EAAI6D,GAAK,MAAS,MAAQ,IAErF,OAAShD,GAAUR,EAAIL,EAAI,GAAOa,EAAUP,EAAIN,EAAI,GAAOa,EAAUN,EAAIP,EAAI,GAG9E,QAASW,GAAUqD,EAAUC,EAAaC,EAAUC,GACnD,GAAIC,MACHC,EAAYH,IAAajF,EAAYiF,EAAW,EAChDI,EAAeH,IAAgBlF,EAAYkF,EAAc,EACzD5E,EAAQ8E,EAAWC,GAAe,EAAID,EAEvC,KAAI,GAAI1E,KAAKqE,GACZI,EAASzE,IAAMqE,EAASrE,GAAK0E,EAAWJ,EAAYtE,GAAK2E,GAAe,EAAID,IAAa9E,CAG1F,OADA6E,GAASG,EAAIhF,EACN6E,EAGR,QAAS1B,GAAc8B,EAAMC,GAC5B,GAAIC,GAAQ,CAOZ,OAJCA,GADGF,GAAQC,GACFD,EAAO,MAASC,EAAO,MAEvBA,EAAO,MAASD,EAAO,KAE1B/D,EAAe,IAARiE,GAAe,IAG9B,QAAS9E,GAAW+E,EAAOC,EAAKlB,GAE/B,MAAQiB,GAAQjB,EAAMA,EAAckB,EAARD,EAAcC,EAAMD,EArbjD,GAAI9E,IACFI,KAAQI,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,MACzC8B,KAAQC,GAAI,EAAG,KAAMuC,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,MACzCnD,KAAQW,GAAI,EAAG,KAAMuC,GAAI,EAAG,KAAME,GAAI,EAAG,MACzCxF,OAAQA,OAAQ,EAAG,IACnBsC,KAAQA,KAAM,EAAG,YAGlBe,EAAQ5D,EAAOgG,KACfvE,EAASmC,EAAMqC,MAEf9E,KACAT,KAEAQ,GAAQG,EAAG,QAAUC,EAAG,QAAUC,EAAG,SACrCM,GAAaR,EAAG,MAAQC,EAAG,MAAQC,EAAG,OAEtCzB,EAAS,SAASsB,GACjBrB,KAAKI,QAAUoC,QACfxC,KAAKqB,SACJhB,MAAO,yBACPc,KAAMA,EACNW,UAAWA,EACXqE,YAAarF,GAKdsF,EAAapG,KAAMqB,QAEpB+E,EAAe,SAASC,EAAMhF,GAC7B,GAECW,GADAsE,EAAWD,EAAKhF,OAGjBkF,GAAcF,EACd,KAAK,GAAIG,KAAUnF,GACdA,EAAQmF,KAAYtG,IAAWoG,EAASE,GAAUnF,EAAQmF,GAE/DxE,GAAWsE,EAAStE,SACpBsE,EAAStE,SAAgC,gBAAbA,GAAyBvB,EAAeC,UAAUsB,GAAUd,IAAMc,EAC9FrB,EAAUR,EAASkG,EAAKjG,OAAQkG,EAASjG,MAAOH,GAAW,IAE5DqG,EAAgB,SAASF,GACpBjF,IAAciF,IACjBjF,EAAYiF,EACZ1F,EAAU0F,EAAKjG,QAIlBL,GAAO0G,UAAUtG,SAAW,SAASuG,EAAQpG,EAAME,GAElD,MADA+F,GAAcvG,MACV0G,EACIvG,EAASH,KAAKI,OAAQsG,EAAQpG,EAAMJ,EAAWM,IAElDA,IAAUN,IACbF,KAAKI,OAAOI,MAAQK,EAAWL,EAAO,EAAG,IAEnCO,EAAcT,KAIvBP,EAAO0G,UAAUE,oBAAsB,SAASC,GAI/C,MAHAL,GAAcvG,MACdA,KAAKqB,QAAQW,SAA2B,gBAAR4E,GAAoBnG,EAAeC,UAAUkG,GAAK1F,IAAM0F,EAEjFzG,EAASH,KAAKI,OAAQF,EAAW,QAGzCH,EAAO0G,UAAUzF,iBAAmB,WAGnC,MAFAuF,GAAcvG,MAEPG,EAASH,KAAKI,OAAQF,EAAW,OAAO,IAGhDH,EAAO0G,UAAUI,SAAW,SAASC,EAAWC,GAC/C,MAAOtG,GAAeuG,YAAYF,GAAa,OAAOG,cAAejH,KAAKI,OAAQ2G,GA8InF,IAAItG,IACHC,UAAW,SAASwG,GACnB,GAAI7G,MACH8G,EAAQD,EAAIE,QAAQ,cAAe,IAAIC,MAAM,KAC7CC,GAAUH,EAAM,IAAM,IAAIE,MAAM,QAChC/G,EAAO6G,EAAM,GAAKA,EAAM,GAAGI,OAAO,EAAG,GAAK,MAC1CC,EAAI,EAIL,IAFAnH,EAAMC,KAAOA,EACbD,EAAMC,MACF6G,EAAM,GACT,IAAK,GAAIvG,GAAI,EAAGA,KACf4G,EAAIlH,EAAKM,IAAMN,EAAKmH,OAAO7G,GAC3BP,EAAMC,GAAMkH,IAAMF,EAAO1G,GAAKE,EAAaR,GAAMkH,GAAG,OAGrDnH,GAAMa,IAAMT,EAAeiH,QAAQP,EAAM,GAK1C,OAFA9G,GAAMG,MAAQ8G,EAAO,IAAMA,EAAO,GAAK,EAEhCjH,GAGR2G,WAAY,SAASF,EAAW1G,EAAQ2G,GACvC,GAAIvG,GAAQuG,KAAe,GAASrF,EAAsB,IAAftB,EAAOI,OAAe,IAChEmH,EAA4B,gBAAVnH,IACjBuG,KAAe,IAAUA,GAAwB,IAAVvG,GACxCS,EAAMb,EAAOoC,IAAItB,IACjB0G,EAAMxH,EAAOoC,IAAII,IACjBiF,EAA4B,QAAdf,GAAuBa,EACrCG,EAAsB,QAAdhB,IAAwBe,EAChCE,EAAsB,QAAdjB,GAAuBe,EAC/BG,EAAYD,EAAQ9G,EAAIK,EAAI,KAAOL,EAAIM,EAAI,KAAON,EAAIO,EACpDsG,EACD,IAAM1H,EAAO0C,IADJ8E,EAAIrE,EAAI,KAAOqE,EAAI9B,EAAI,MAAQ8B,EAAI5B,EAAI,GAGlD,OAAO8B,GAAQE,GAAaH,EAAc,MAAQf,IAChDa,EAAW,IAAM,IAAM,IAAMK,GAC7BL,EAAW,KAAOnH,EAAQ,IAAM,KAGnCuC,QAAS,SAAS9B,GACjB,QACEA,EAAIK,EAAI,GAAK,IAAM,IAAML,EAAIK,EAAEuF,SAAS,KACxC5F,EAAIM,EAAI,GAAK,IAAM,IAAMN,EAAIM,EAAEsF,SAAS,KACxC5F,EAAIO,EAAI,GAAK,IAAM,IAAMP,EAAIO,EAAEqF,SAAS,KACxCoB,eAGHP,QAAS,SAAS5E,GAEjB,MADAA,GAAMA,EAAIuE,MAAM,KAEf/F,IAAK,KAAOwB,EAAI,GAAKA,EAAIA,EAAI,GAAK,EAAI,IAAM,IAC5CvB,IAAK,KAAOuB,EAAIA,EAAI,GAAK,EAAI,IAAMA,EAAI,IAAMA,EAAI,KAAO,IACxDtB,IAAK,MAAQsB,EAAI,IAAMA,EAAI,KAAOA,EAAI,IAAMA,EAAI,KAAO,MAIzDO,QAAS,SAAS6E,GACjB,GAAI3E,GAAU,EAAN2E,EACPC,IAAQ5E,EAAI,EACZuB,EAAU,IAANvB,EAAU,EAAKA,EAAI4E,CAExB,QACC7G,EAAGI,EAAqC,KAA7B,EAAG,EAAIoD,EAAG,EAAG,EAAGA,EAAG,GAAGqD,IACjC5G,EAAGG,EAAqC,KAA7BoD,EAAG,EAAG,EAAG,EAAIA,EAAG,EAAG,GAAGqD,IACjC3G,EAAGE,EAAqC,KAA7B,EAAG,EAAGoD,EAAG,EAAG,EAAG,EAAIA,GAAGqD,MAMnCC,QAAS,SAASlH,GACjB,GAGQmH,GAAQxC,EAAKC,EAHjBxE,EAAIJ,EAAII,EACXC,EAAIL,EAAIK,EACRC,EAAIN,EAAIM,EACR8G,EAAI,CAcL,OAZQ9G,GAAJD,IACHA,EAAIC,GAAKA,EAAID,EAAG,GAChB+G,EAAI,IAELzC,EAAMrE,EACED,EAAJD,IACHA,EAAIC,GAAKA,EAAID,EAAG,GAChBgH,EAAI,GAAK,EAAIA,EACbzC,EAAMhC,EAAMgC,IAAItE,EAAGC,IAEpB6G,EAAS/G,EAAIuE,EACbC,EAAIxE,EAAK+G,EAAS/G,EAAK,GAEtBiC,EAAO,MAAJuC,EAAcnF,GAAWA,EAAQiC,KAAOjC,EAAQiC,IAAIW,GAAM,EAC5D8E,EAASxE,EAAMC,IAAIwE,GAAK/G,EAAIC,IAAM,EAAI6G,IAAW,EAClDvC,EAAGxE,EAAK+G,EAAS/G,EAAOX,GAAWA,EAAQ2C,KAAO3C,EAAQ2C,IAAIwC,GAAM,EACpEC,EAAGzE,IAILiH,QAAS,SAASjF,GACjB,GAAIC,GAAY,EAARD,EAAIC,EACXuC,EAAIxC,EAAIwC,EACRC,EAAIzC,EAAIyC,EACRjB,IAAMvB,EACNiF,EAAIjF,EAAIuB,EACR2D,EAAI1C,GAAK,EAAID,GACb4C,EAAI3C,GAAK,EAAIyC,EAAI1C,GACjB6C,EAAI5C,GAAK,GAAK,EAAIyC,GAAK1C,GACvBqC,EAAMrD,EAAI,CAEX,QACCxD,GAAIyE,EAAG2C,EAAGD,EAAGA,EAAGE,EAAG5C,GAAGoC,GACtB5G,GAAIoH,EAAG5C,EAAGA,EAAG2C,EAAGD,EAAGA,GAAGN,GACtB3G,GAAIiH,EAAGA,EAAGE,EAAG5C,EAAGA,EAAG2C,GAAGP,KAMxBS,QAAS,SAAStF,GACjB,GAAI0C,IAAK,EAAI1C,EAAIwC,GAAKxC,EAAIyC,EACzBD,EAAIxC,EAAIwC,EAAIxC,EAAIyC,CAIjB,OAFAD,GAAKxC,EAAIwC,EAAY,EAAJE,EAASA,EAAIF,EAAIE,EAAI,EAAKF,GAAK,EAAIE,GAAvC,GAGZzC,EAAGD,EAAIC,EACPuC,EAAIxC,EAAIyC,GAAMD,EAAuDA,EAAjDnF,GAAWA,EAAQiC,KAAOjC,EAAQiC,IAAIkD,GAAM,EAChEE,EAAGA,EAAI,IAIT6C,QAAS,SAAS3H,EAAK4H,GACtB,GAAIxF,GAAM7C,EAAe2H,QAAQlH,EAEjC,OAAOT,GAAemI,QAAQE,EAAYxF,EAAO3C,EAAQ2C,IAAMA,IAGhEyF,QAAS,SAASnG,GACjB,GAAIW,GAAY,EAARX,EAAIW,EACXuC,EAAIlD,EAAIkD,EACRE,EAAIpD,EAAIoD,EACRD,EAAQ,GAAJC,EAAUA,GAAK,EAAIF,GAAME,EAAIF,EAAMA,EAAIE,EAC3CwB,EAAIxB,EAAIA,EAAID,EACZiD,EAAKjD,GAAMA,EAAIyB,GAAKzB,EAAK,EACzBkD,IAAY1F,EACZ2F,EAAQ3F,EAAI0F,EACZE,EAAMpD,EAAIiD,EAAKE,EACfP,EAAInB,EAAI2B,EACRT,EAAI3C,EAAIoD,EACRhB,EAAMc,EAAU,CAEjB,QACC3H,GAAIyE,EAAG2C,EAAGlB,EAAGA,EAAGmB,EAAG5C,GAAGoC,GACtB5G,GAAIoH,EAAG5C,EAAGA,EAAG2C,EAAGlB,EAAGA,GAAGW,GACtB3G,GAAIgG,EAAGA,EAAGmB,EAAG5C,EAAGA,EAAG2C,GAAGP,KAmEzB,OAAOpI,KCrcP,SAAUN,EAAMC,GACU,gBAAZC,SACPC,OAAOD,QAAUD,EAAQD,EAAM2J,QAAQ,UAAWA,QAAQ,WACjC,kBAAXvJ,SAAyBA,OAAOC,IAC9CD,QAAQ,SAAU,UAAW,SAAUwJ,EAAQtJ,GAC3C,MAAOL,GAAQD,EAAM4J,EAAQtJ,KAGjCL,EAAQD,EAAMA,EAAK4J,OAAQ5J,EAAKM,SAEtCC,KAAM,SAASC,EAAQqJ,EAAGvJ,EAAQG,GAChC,YAqDA,SAASqJ,GAAaC,GAClB,MAAOA,GAAI5D,OAAS4D,EAAIC,aAAa,UACjCH,EAAEE,GAAKE,IAAI,qBAAuB,OAG1C,QAASC,GAAiBC,GAItB,MAHAA,GAAQA,EAAMC,eAAiBD,EAAMC,cAAcC,QAC/CF,EAAMC,cAAcC,QAAQ,GAAKF,EAE9BA,EAAMC,cAAgBD,EAAMC,cAAgBD,EAGvD,QAASG,GAAYC,GACjB,MAAOV,GAAEU,EAAKC,KAAK3D,EAAS4D,UAAU,IAAMF,EAAK,IAGrD,QAASG,GAAOP,GACZ,GAAIQ,GAAQd,EAAEtJ,MACVqK,EAAWD,EAAME,SACjBC,EAAUjB,EAAErJ,GACZuK,EAAMlE,EAASkE,GAEfZ,IACAa,EAAYV,EAAYK,GACxBK,EAAUC,WAAaD,EAAUE,KAAK,aAEtCC,EAAaC,SAAWT,GAEvBU,GAAQC,KAASrB,KACdsB,MAASF,EAAKG,MAAQZ,EAASW,QACzBF,EAAKG,OAASH,EAAKI,QACpBX,EAAQY,aAAeZ,EAAQa,UAAYZ,EAAM,EAClDM,EAAKG,MAAQT,EAAM,GACvBa,KAAQP,EAAKQ,KAAOjB,EAASgB,IAAMjB,EAAMmB,iBACnCT,EAAKQ,MAAQR,EAAKU,SACnBjB,EAAQkB,YAAclB,EAAQmB,WAAalB,EAAM,EAClDM,EAAKQ,KAAOd,EAAM,KACvBmB,KAAKrF,EAASsF,eAAgB,WACzBhC,KAAU,IAGdiC,EAAQ1B,SAAS7D,EAASwF,SAASZ,OAASW,EAAQT,QACpDW,EAAYb,OAASa,EAAYX,QACjCW,EAAYP,QAAUO,EAAYL,SAClCM,EAAWR,QAAUQ,EAAWN,SAChCO,EAAO9L,SAASoJ,EAAakB,EAAU,KAEvCyB,GAAU,MAEbC,IAAI,QAAQC,GAAGC,EACZ,uCAAwCC,IACrC1B,EAAaC,UACpBvB,EAAEwB,GAAMyB,KAAKjG,EAASsF,eAAgB,WAClCM,GAAU,GACVtB,EAAaC,SAAW,OACzBsB,IAAI,QAIf,QAASpB,KAIL,MAHAzB,GAAE,QAAQkD,OAAO,sDACZlG,EAASoD,KAAO+C,IAASnG,EAASoG,UAAY,IAAM,YAElDpD,EAAEqD,GAAOjD,KAAKkD,OAAUtG,EAASsG,SACnCC,SAAS,QACTlB,KAAK,EAAG,WACLf,EAAakC,IAAMhC,EAAOxB,EAAEtJ,MAE5B+M,EAAOzG,EAAS0G,KAAOlC,EAAKpB,IAAI,iBAAmBxJ,EACnD8L,EAAa1C,EAAE,eAAgBtJ,MAC/B+L,EAAczC,EAAE,gBAAiBtJ,MACjCiN,EAAc3D,EAAE,gBAAiBtJ,MACjCkN,EAAa5D,EAAE,eAAgBtJ,MAC/B6L,EAAUvC,EAAE,YAAatJ,MACzBmN,EAAiB7D,EAAE,mBAAoBtJ,MACvCsG,EAAS8G,cAAcC,KAAKzC,EAAcE,GAC1CA,EAAKwC,QAAQ,SAASC,WAAWC,GAAG,GAAG9D,IAAI,QACvCoB,EAAKyC,WAAWC,GAAG,GAAGpC,SAC1BN,EAAKI,OAASlL,KAAKyN,YACnB3C,EAAKU,QAAUxL,KAAK0N,eACrBnB,OAGX,QAASD,GAAYqB,GACjB,GAAIC,GAAS5N,KAAK6N,UACTzG,QAAQ,oBAAqB,MAAMA,QAAQ,IAAK,MAEpDuG,EAAEG,QAAUH,EAAEI,OAAS,IAE5BJ,EAAEK,gBAAkBL,EAAEK,iBACtBL,EAAEM,aAAc,EAEhBxD,EAAUyD,QAAU5E,EAAEtJ,MAAMsK,UAE3BsD,EAAoB,cAAXA,EAAyBO,EACpB,aAAXP,EAAwBQ,EAAW5N,GAAOmN,GAC9CzB,IAEAmC,EAAUjC,GAAGkC,EAAY,WACrBD,EAAUlC,IAAI,UACfC,GAAGmC,EAAc,SAASZ,GACzBC,EAAOD,GACPzB,OAIR,QAASiC,GAAUvE,GACf,GAAI+D,GAAIhE,EAAiBC,GACrB4E,EAAIb,EAAEc,MAAQhE,EAAUyD,QAAQlD,KAChC0D,EAAIf,EAAEgB,MAAQlE,EAAUyD,QAAQ7C,GAEpCY,GAAO9L,UACH2F,EAAG0I,EAAIzC,EAAYb,OAAS,IAC5BnF,EAAG,IAAO2I,EAAI3C,EAAYP,QAAU,KACrC,OAGP,QAAS4C,GAASxE,GACd,GAAIgF,GAAIjF,EAAiBC,GAAO+E,MAAQlE,EAAUyD,QAAQ7C,GAE1DY,GAAO9L,UAAUoD,EAAG,IAAOqL,EAAI5C,EAAWR,QAAU,KAAO,OAG/D,QAAShL,GAAMoJ,GACX,GAAI4E,GAAI7E,EAAiBC,GAAO6E,MAAQhE,EAAUyD,QAAQlD,KACtDxK,EAAQgO,EAAI3C,EAAQX,MAExBe,GAAO9L,YAAa,MAAOK,GAG/B,QAAS0L,GAAU2C,GACf,GAAIzO,GAAS6L,EAAO7L,OAChBgD,EAAShD,EAAOgD,OAGhB0L,GAFM1O,EAAOoC,IAAItB,IACXd,EAAOoC,IAAII,IACV0D,EAASwI,MAChBC,EAAQzI,EAASyI,MACjBC,EAAY/C,EAAOpF,SAAS4D,EAAUC,WAAYpE,EAASS,YAC3DkI,EAAc7O,EAAO8D,aAAe,IAAO4K,EAAOC,EAClDG,EAAgB9O,EAAOuB,aAAaG,UAAY,IAAOgN,EAAOC,EAC9DxL,GAAK,EAAInD,EAAOkD,IAAIC,GAAKyI,EAAWR,QACpC1F,EAAI1F,EAAOkD,IAAIwC,EAAIiG,EAAYb,OAC/BnF,GAAK,EAAI3F,EAAOkD,IAAIyC,GAAKgG,EAAYP,QACrChG,EAAIpF,EAAOI,MAAQqL,EAAQX,OAC3BiE,EAAcpC,EAAO,cAAgB,GACrCqC,EAAe3E,EAAU,GAAG7E,MAC5ByJ,EAAa5E,EAAU,GAAG6E,aAAa,UAClB,KAAjBF,GAAuBP,IAAY3O,CAE3C6L,GAAYU,MACR8C,gBAAiB,OACbnM,EAAO9B,EAAI,IAAM8B,EAAO7B,EAAI,IAAM6B,EAAO5B,EAAI,KACrDyL,EAAYR,MACR+C,UAAWL,EAAc,IAAMrJ,EAAI,OAASC,EAAI,SAChDiF,KAAO+B,EAAW,GAAJjH,EACduF,IAAM0B,EAAW,GAAJhH,EACb0J,YAAcrP,EAAO6D,aAAe,IAAO6K,EAAOC,GAEtD7B,EAAWT,MACP+C,UAAWL,EAAc,OAAS5L,EAAI,SACtC8H,IAAM0B,EAAW,GAAJxJ,EACbkM,YAAc,eAAiBR,GAEnCpD,EAAQY,MAAQ8C,gBAAiB,IAAMnP,EAAO0C,KAC9CqK,EAAeV,MACX+C,UAAWL,EAAc,IAAM3J,EAAI,YACnCwF,KAAO+B,EAAW,GAAJvH,EACdiK,YAAcP,EAAgB,gBAElCzE,EAAUgC,MACN8C,gBAAkBF,EAAa,GAAKL,EACpC3O,MAAOgP,EAAa,GAChBjP,EAAOqD,mBAAmB3B,UAAY,IAAOgN,EAAOC,GAE5DtE,EAAUiF,KAAOL,EAAa,GAAKD,IAAiBJ,EAAYA,EAAY,GAE5EH,IAAY3O,EAAYyP,EAAOd,GAAWe,EAASD,GAQvD,QAASA,GAAOd,GACZ9C,EAAYrC,IAAIqC,EAAYU,MAC5BQ,EAAYvD,IAAIuD,EAAYR,MAC5BS,EAAWxD,IAAIwD,EAAWT,MAC1BZ,EAAQnC,IAAImC,EAAQY,MACpBU,EAAezD,IAAIyD,EAAeV,MAElCnG,EAAS4D,UAAYO,EAAUf,IAAIe,EAAUgC,MAC7ChC,EAAUiF,MAAQjF,EAAUrG,IAAIqG,EAAUiF,MAE1CpJ,EAASuJ,eAAexC,KACpBzC,EACAH,EACmB,iBAAZoE,GAAwBA,EAAU3O,GAxPjD,GAEI0K,GACAqB,EACA3F,EAEAmE,EAAWK,EACXkB,EAAYD,EACZkB,EAAaC,EAAarB,EAAUsB,EARpCkB,EAAY/E,EAAEwG,UACd1O,EAAYkI,IASZiF,EAAe,8CACflC,EAAe,+CACfiC,EAAa,yCACbvB,GAAO,EACP6C,EAAW3P,EAAO8P,uBACd9P,EAAO+P,6BAA+B,SAASC,GAAIA,KACvDtD,EAAQ,+PAKRF,EAAO,ynCAmBPyD,EAAc,SAAS7O,GACnB4K,EAASjM,KAAKK,MAAQ,GAAIN,GAAOsB,GACjCiF,EAAW2F,EAAO5K,QAClBuJ,EAAe5K,KAGvBkQ,GAAYzJ,WACRkJ,OAAQzD,EACR/B,OAAQA,GA4MZb,EAAE6G,GAAGC,YAAc,SAAS/O,GACxB,GAAIgP,GAAQrQ,KACRsQ,EAAO,YAqCX,OAnCAjP,GAAUiI,EAAEiH,QACR3E,eAAgB,IAChBoB,KAAK,EACL9C,UAAU,EACVlI,SAAU,OACV8J,SAAS,EACT+D,eAAgBS,EAChBlD,cAAekD,EACfE,KAAMV,SAASU,KACfC,cAAc,EACdjG,IAAK,EACLsE,KAAM,OACNC,MAAO,QAMR1N,IAEFuJ,GAAgBvJ,EAAQoP,cAAgBnH,EAAErJ,GAC1CmM,GAAG,wBAAyB,WACrBxB,EAAaC,UACbD,EAAaT,OAAOkD,KAAKzC,EAAaC,SAAS,IAAI,KAG3DzJ,EAAYA,EAAUsP,IAAI1Q,MAC1BA,KAAKoQ,YAAcxF,GAAgB,GAAIsF,GAAY7O,GACnDrB,KAAKqB,QAAUA,EAEfiI,EAAEjI,EAAQmP,MAAMrE,IAAI,QAAQC,GAAGC,EAAc,SAASsB,IACjDvM,EAAUsP,IAAI5F,GAAMb,KAAK0D,EAAEgD,QACvBD,IAAItP,EAAUwP,OAAOjD,EAAEgD,SAAS,IAAMxG,MAGxCnK,KAAKoM,GAAG,wBAAyB,SAASxC,GAC7CgB,EAAavK,MAAMgB,QACfiI,EAAEiH,OAAO3F,EAAavK,MAAMgB,QAASiF,EAAW+J,EAAMhP,SAC1D8I,EAAOkD,KAAKrN,KAAM4J,KAErBwC,GAAG,aAAc,WACdH,EAAO9L,SAASH,KAAK4F,OAAS,QAC9ByK,EAAMD,YAAYT,QAAO,KAE5BkB,KAAK,WACF,GAAIjL,GAAQ2D,EAAavJ,MACrByC,EAAOmD,EAAMyB,MAAM,KACnB2C,EAAOD,EAAYT,EAAEtJ,MAEzBgK,GAAKW,KAAK,YAAalI,EAAK,GAAKA,EAAK,GAAG8E,OAAO,EAAG,GAAK,OACnDuJ,KAAK,WAAYxK,EAASyK,cAC/B1P,EAAQ6I,UACRF,EAAKN,KAAKsH,mBAAoBpL,EAC1BvF,MAAS,WACL,MAAO4L,GAAO9L,SAASyF,GAClBnC,mBAAmB3B,UAAY,IAChCT,EAAQyN,KAAOzN,EAAQ0N,YAM3CzF,EAAE6G,GAAGC,YAAYa,QAAU,WACvB3H,EAAE,KAAK6C,IAAI,QACXvB,EAAaT,QAAO,GACpB/I,EAAYkI"}