You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1 lines
18 KiB

{"version":3,"file":"jqColorPicker.min.js","sources":["colors.js","jqColorPicker.js"],"names":["root","factory","exports","module","define","amd","Colors","this","window","undefined","setColor","colors","color","type","save","alpha","ColorConverter","txt2color","_colors","n","limitValue","_valueRanges","convertColors","saveAsBackground","RGB","rgb","grey","_instance","options","r","g","b","equivalentGrey","_round","rgbaMixBlack","mixColors","rgbaMixWhite","luminance","getLuminance","customBG","rgbaMixCustom","colorObj","modes","SAVE","SMART","convert","ranges","RND","mode","from","exceptions","hsl","typ","HEX","RGB2HEX","webSave","getClosestWebColor","webSmart","saveColor","hueRGB","hue2RGB","hsv","h","background","rgbaMixBGMixCustom","WCAG2Ratio","getWCAG2Ratio","luminanceDelta","_Math","abs","hueDelta","getHueDelta","RGBLuminance","HUELuminance","convertCallback","val","out","tmp","half","rgb1","rgb2","nominal","max","normalized","div","i","length","pow","topColor","bottomColor","topAlpha","bottomAlpha","newColor","alphaTop","alphaBottom","a","lum1","lum2","ratio","value","min","s","v","l","Math","round","valueRanges","initInstance","THIS","_options","focusInstance","option","prototype","newCol","setCustomBackground","col","toString","colorMode","forceAlpha","color2text","txt","parts","replace","split","values","substr","m","charAt","HEX2rgb","hasAlpha","HSL","toLowerCase","shouldBeHex","isHex","isRgb","innerText","text","toUpperCase","hue","mod","rgb2hsv","chroma","k","hsv2rgb","f","p","q","t","hsv2hsl","rgb2hsl","dependent","hsl2rgb","sv","sextant","fract","vsf","require","jQuery","$","extractValue","elm","getAttribute","css","resolveEventType","event","originalEvent","touches","findElement","$elm","find","doRender","toggle","$this","position","offset","$window","gap","_$trigger","_colorMode","data","_colorPicker","$trigger","_$UI","build","left","_left","_width","scrollLeft","width","top","_top","outerHeight","_height","scrollTop","height","show","animationSpeed","_$alpha","_$xy_slider","_color","preRender","hide","append","_css","cssAddon","$UI","_html","margin","appendTo","_GPU","GPU","_$xy_cursor","_$z_cursor","opacity","_$alpha_cursor","buildCallback","call","prepend","children","eq","offsetWidth","offsetHeight","on","_pointerdown","pointerdown","e","action","className","button","which","preventDefault","returnValue","_offset","xy_slider","z_slider","$document","_pointerup","off","_pointermove","x","pageX","y","pageY","z","toggled","dark","light","colorText","HUEContrast","alphaContrast","translate3d","triggerValue","hasNoValue","hasAttribute","backgroundColor","transform","borderColor","render","_animate","renderCallback","document","requestAnimationFrame","webkitRequestAnimationFrame","cb","ColorPicker","fn","colorPicker","noop","extend","body","scrollResize","add","target","filter","each","attr","preventFocus","background-color","destroy"],"mappings":";;CAAC,SAAUA,EAAMC,GACO,gBAAZC,SACVC,OAAOD,QAAUD,EAAQD,GACG,kBAAXI,SAAyBA,OAAOC,IACjDD,OAAO,YAAc,WACpB,MAAOH,GAAQD,KAGhBA,EAAKM,OAASL,EAAQD,IAEtBO,KAAM,SAASC,EAAQC,GACxB,YAqFA,SAASC,GAASC,EAAQC,EAAOC,EAAMC,EAAMC,GAC5C,GAAqB,gBAAVH,GAAoB,CAC9B,GAAIA,GAAQI,EAAeC,UAAUL,EACrCC,GAAOD,EAAMC,KACbK,EAAQL,GAAQD,EAAMC,GACtBE,EAAQA,IAAUN,EAAYM,EAAQH,EAAMG,UACtC,IAAIH,EACV,IAAK,GAAIO,KAAKP,GACbD,EAAOE,GAAMM,GAAKC,EAAWR,EAAMO,GAAKE,EAAaR,GAAMM,GAAG,GAAI,EAAI,EAMxE,OAHIJ,KAAUN,IACbE,EAAOI,MAAQK,GAAYL,EAAO,EAAG,IAE/BO,EAAcT,EAAMC,EAAOH,EAASF,GAG5C,QAASc,GAAiBC,EAAKC,EAAKV,GACnC,GAAIW,GAAOC,EAAUC,QAAQF,KAC5Bd,IAmBD,OAjBAA,GAAMY,KAAOK,EAAGL,EAAIK,EAAGC,EAAGN,EAAIM,EAAGC,EAAGP,EAAIO,GACxCnB,EAAMa,KAAOI,EAAGJ,EAAII,EAAGC,EAAGL,EAAIK,EAAGC,EAAGN,EAAIM,GACxCnB,EAAMG,MAAQA,EAEdH,EAAMoB,eAAiBC,EAAOP,EAAKG,EAAIL,EAAIK,EAAIH,EAAKI,EAAIN,EAAIM,EAAIJ,EAAKK,EAAIP,EAAIO,GAE7EnB,EAAMsB,aAAeC,EAAUV,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GAC/DH,EAAMwB,aAAeD,EAAUV,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GAC/DH,EAAMsB,aAAaG,UAAYC,EAAa1B,EAAMsB,cAAc,GAChEtB,EAAMwB,aAAaC,UAAYC,EAAa1B,EAAMwB,cAAc,GAE5DT,EAAUC,QAAQW,WACrB3B,EAAM4B,cAAgBL,EAAUV,EAAKE,EAAUC,QAAQW,SAAUxB,EAAO,GACxEH,EAAM4B,cAAcH,UAAYC,EAAa1B,EAAM4B,eAAe,GAClEb,EAAUC,QAAQW,SAASF,UAAYC,EAAaX,EAAUC,QAAQW,UAAU,IAG1E3B,EAGR,QAASU,GAAcT,EAAM4B,GAE5B,GAMCC,GAEeC,EAAMC,EARlBjC,EAAS8B,GAAYvB,EACxB2B,EAAU7B,EACVY,EAAUD,EAAUC,QACpBkB,EAASzB,EACT0B,EAAMpC,EAAOoC,IAENC,EAAO,GAAIC,EAAO,GACzBC,GAAcC,IAAK,MAAO1B,IAAKZ,GAC/BW,EAAMuB,EAAItB,GAEX,IAAa,UAATZ,EAAkB,CACrB,IAAK,GAAIuC,KAAON,GACf,IAAKA,EAAOM,GAAKA,GAAM,CAClBvC,IAASuC,IACZH,EAAOC,EAAWE,IAAQ,MAC1BzC,EAAOyC,GAAOP,EAAQI,EAAO,IAAMG,GAAKzC,EAAOsC,KAG3CF,EAAIK,KAAML,EAAIK,OACnBV,EAAQ/B,EAAOyC,EACf,KAAIJ,IAAQN,GACXK,EAAIK,GAAKJ,GAAQf,EAAOS,EAAMM,GAAQF,EAAOM,GAAKJ,GAAM,IAK3DxB,EAAMuB,EAAItB,IACVd,EAAO0C,IAAMR,EAAQS,QAAQ9B,GAC7Bb,EAAOqB,eACNJ,EAAQF,KAAKG,EAAIlB,EAAOc,IAAII,EAC5BD,EAAQF,KAAKI,EAAInB,EAAOc,IAAIK,EAC5BF,EAAQF,KAAKK,EAAIpB,EAAOc,IAAIM,EAC7BpB,EAAO4C,QAAUZ,EAAOa,EAAmBhC,EAAK,IAEhDb,EAAO8C,SAAWb,EAAQY,EAAmBhC,EAAK,IAElDb,EAAO+C,UACNlC,EAAIK,IAAMc,EAAKd,GAAKL,EAAIM,IAAMa,EAAKb,GAAKN,EAAIO,IAAMY,EAAKZ,EAAK,WAC5DP,EAAIK,IAAMe,EAAMf,GAAKL,EAAIM,IAAMc,EAAMd,GAAKN,EAAIO,IAAMa,EAAMb,EAAK,YAAc,GAC9EpB,EAAOgD,OAAS3C,EAAe4C,QAAQjD,EAAOkD,IAAIC,GAE9CrB,IACH9B,EAAOoD,WAAaxC,EAAiBC,EAAKb,EAAOc,IAAKd,EAAOI,QAI/D,GAICmB,GAAcE,EACmC4B,EAL9CvC,EAAMd,EAAOc,IAChBV,EAAQJ,EAAOI,MACfsB,EAAY,YACZ0B,EAAapD,EAAOoD,UAmCrB,OA/BA7B,GAAeC,EAAUV,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GACzDmB,EAAaG,GAAaC,EAAaJ,GAAc,GACrDvB,EAAOuB,aAAeA,EAEtBE,EAAeD,EAAUV,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GACzDqB,EAAaC,GAAaC,EAAaF,GAAc,GACrDzB,EAAOyB,aAAeA,EAElBR,EAAQW,WACXyB,EAAqB7B,EAAUV,EAAKsC,EAAWvB,cAAezB,EAAO,GACrEiD,EAAmB3B,GAAaC,EAAa0B,GAAoB,GACjEA,EAAmBC,WAAaC,EAAcF,EAAmB3B,GAChE0B,EAAWvB,cAAcH,IAC1B1B,EAAOqD,mBAAqBA,EAE5BA,EAAmBG,eAAiBC,EAAMC,IACzCL,EAAmB3B,GAAa0B,EAAWvB,cAAcH,IAC1D2B,EAAmBM,SAAWC,EAAYR,EAAWvB,cAAewB,GAAoB,IAIzFrD,EAAO6D,aAAelC,EAAad,GACnCb,EAAO8D,aAAenC,EAAa3B,EAAOgD,QAGtC/B,EAAQ8C,iBACX9C,EAAQ8C,gBAAgB/D,EAAQE,GAK1BF,EA6KR,QAAS6C,GAAmBhC,EAAKmD,GAChC,GAAIC,MACHC,EAAM,EACNC,EAAOH,EAAM,CAEd,KAAK,GAAIxD,KAAKK,GACbqD,EAAMrD,EAAIL,GAAKwD,EACfC,EAAIzD,GAAKK,EAAIL,IAAM0D,EAAMC,EAAOH,EAAME,GAAOA,EAE9C,OAAOD,GAGR,QAASL,GAAYQ,EAAMC,EAAMC,GAChC,OAAQb,EAAMc,IAAIH,EAAKlD,EAAImD,EAAKnD,EAAGmD,EAAKnD,EAAIkD,EAAKlD,GAC/CuC,EAAMc,IAAIH,EAAKjD,EAAIkD,EAAKlD,EAAGkD,EAAKlD,EAAIiD,EAAKjD,GACzCsC,EAAMc,IAAIH,EAAKhD,EAAIiD,EAAKjD,EAAGiD,EAAKjD,EAAIgD,EAAKhD,KAAOkD,EAAU,IAAM,GAAK,IAGxE,QAAS3C,GAAab,EAAK0D,GAK1B,IAAK,GAJDC,GAAMD,EAAa,EAAI,IAC1B3D,GAAOC,EAAII,EAAIuD,EAAK3D,EAAIK,EAAIsD,EAAK3D,EAAIM,EAAIqD,GACzC/C,EAAYV,EAAUC,QAAQS,UAEtBgD,EAAI7D,EAAI8D,OAAQD,KACxB7D,EAAI6D,GAAK7D,EAAI6D,IAAM,OAAU7D,EAAI6D,GAAK,MAAQjB,EAAMmB,KAAM/D,EAAI6D,GAAK,MAAS,MAAQ,IAErF,OAAShD,GAAUR,EAAIL,EAAI,GAAOa,EAAUP,EAAIN,EAAI,GAAOa,EAAUN,EAAIP,EAAI,GAG9E,QAASW,GAAUqD,EAAUC,EAAaC,EAAUC,GACnD,GAAIC,MACHC,EAAYH,IAAajF,EAAYiF,EAAW,EAChDI,EAAeH,IAAgBlF,EAAYkF,EAAc,EACzD5E,EAAQ8E,EAAWC,GAAe,EAAID,EAEvC,KAAI,GAAI1E,KAAKqE,GACZI,EAASzE,IAAMqE,EAASrE,GAAK0E,EAAWJ,EAAYtE,GAAK2E,GAAe,EAAID,IAAa9E,CAG1F,OADA6E,GAASG,EAAIhF,EACN6E,EAGR,QAAS1B,GAAc8B,EAAMC,GAC5B,GAAIC,GAAQ,CAOZ,OAJCA,GADGF,GAAQC,GACFD,EAAO,MAASC,EAAO,MAEvBA,EAAO,MAASD,EAAO,KAE1B/D,EAAe,IAARiE,GAAe,IAG9B,QAAS9E,GAAW+E,EAAOC,EAAKlB,GAE/B,MAAQiB,GAAQjB,EAAMA,EAAckB,EAARD,EAAcC,EAAMD,EAtbjD,GAAI9E,IACFI,KAAQI,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,MACzC8B,KAAQC,GAAI,EAAG,KAAMuC,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,MACzCnD,KAAQW,GAAI,EAAG,KAAMuC,GAAI,EAAG,KAAME,GAAI,EAAG,MACzCxF,OAAQA,OAAQ,EAAG,IACnBsC,KAAQA,KAAM,EAAG,YAGlBe,EAAQ5D,EAAOgG,KACfvE,EAASmC,EAAMqC,MAEf9E,KACAT,KAEAQ,GAAQG,EAAG,QAAUC,EAAG,QAAUC,EAAG,SACrCM,GAAaR,EAAG,MAAQC,EAAG,MAAQC,EAAG,OAEtCzB,EAAS,SAASsB,GACjBrB,KAAKI,QAAUoC,QACfxC,KAAKqB,SACJhB,MAAO,yBACPc,KAAMA,EACNW,UAAWA,EACXqE,YAAarF,GAKdsF,EAAapG,KAAMqB,QAEpB+E,EAAe,SAASC,EAAMhF,GAC7B,GAECW,GADAsE,EAAWD,EAAKhF,OAGjBkF,GAAcF,EACd,KAAK,GAAIG,KAAUnF,GACdA,EAAQmF,KAAYtG,IAAWoG,EAASE,GAAUnF,EAAQmF,GAE/DxE,GAAWsE,EAAStE,SACpBsE,EAAStE,SAAgC,gBAAbA,GAAyBvB,EAAeC,UAAUsB,GAAUd,IAAMc,EAC9FrB,EAAUR,EAASkG,EAAKjG,OAAQkG,EAASjG,MAAOH,GAAW,IAE5DqG,EAAgB,SAASF,GACpBjF,IAAciF,IACjBjF,EAAYiF,EACZ1F,EAAU0F,EAAKjG,QAIlBL,GAAO0G,UAAUtG,SAAW,SAASuG,EAAQpG,EAAME,GAElD,MADA+F,GAAcvG,MACV0G,EACIvG,EAASH,KAAKI,OAAQsG,EAAQpG,EAAMJ,EAAWM,IAElDA,IAAUN,IACbF,KAAKI,OAAOI,MAAQK,EAAWL,EAAO,EAAG,IAEnCO,EAAcT,KAIvBP,EAAO0G,UAAUE,oBAAsB,SAASC,GAI/C,MAHAL,GAAcvG,MACdA,KAAKqB,QAAQW,SAA2B,gBAAR4E,GAAoBnG,EAAeC,UAAUkG,GAAK1F,IAAM0F,EAEjFzG,EAASH,KAAKI,OAAQF,EAAW,QAGzCH,EAAO0G,UAAUzF,iBAAmB,WAGnC,MAFAuF,GAAcvG,MAEPG,EAASH,KAAKI,OAAQF,EAAW,OAAO,IAGhDH,EAAO0G,UAAUI,SAAW,SAASC,EAAWC,GAC/C,MAAOtG,GAAeuG,WAAWF,GAAa,OAAQ9G,KAAKI,OAAQ2G,GA8IpE,IAAItG,IACHC,UAAW,SAASuG,GACnB,GAAI5G,MACH6G,EAAQD,EAAIE,QAAQ,cAAe,IAAIC,MAAM,KAC7CC,GAAUH,EAAM,IAAM,IAAIE,MAAM,QAChC9G,EAAO4G,EAAM,GAAKA,EAAM,GAAGI,OAAO,EAAG,GAAK,MAC1CC,EAAI,EAIL,IAFAlH,EAAMC,KAAOA,EACbD,EAAMC,MACF4G,EAAM,GACT,IAAK,GAAItG,GAAI,EAAGA,KACf2G,EAAIjH,EAAKM,IAAMN,EAAKkH,OAAO5G,GAC3BP,EAAMC,GAAMiH,IAAMF,EAAOzG,GAAKE,EAAaR,GAAMiH,GAAG,OAGrDlH,GAAMa,IAAMT,EAAegH,QAAQP,EAAM,GAK1C,OAFA7G,GAAMG,MAAQ6G,EAAO,IAAMA,EAAO,GAAK,EAEhChH,GAGR2G,WAAY,SAASF,EAAW1G,EAAQ2G,GACvC,GAAIvG,GAAQuG,KAAe,GAASrF,EAAsB,IAAftB,EAAOI,OAAe,IAChEkH,EAA4B,gBAAVlH,IACjBuG,KAAe,IAAUA,GAAwB,IAAVvG,GACxCS,EAAMb,EAAOoC,IAAItB,IACjByG,EAAMvH,EAAOoC,IAAII,IACjBH,EAAOqE,EAAUc,cAAcN,OAAO,EAAG,GACzCO,EAAuB,QAATpF,GAAkBiF,EAChCI,EAAiB,QAATrF,IAAmBoF,EAC3BE,EAAiB,QAATtF,GAAkBoF,EAC1BG,EAAYD,EAAQ9G,EAAIK,EAAI,KAAOL,EAAIM,EAAI,KAAON,EAAIO,EACrDmG,EAAIpE,EAAI,KAAOoE,EAAI7B,EAAI,MAAQ6B,EAAI3B,EAAI,IACxCiC,EAAOH,EAAQ,IAAM1H,EAAO0C,KAAO+E,EAAc,MAAQpF,IACvDiF,EAAW,IAAM,IAAM,IAAMM,GAC7BN,EAAW,KAAOlH,EAAQ,IAAM,GAEnC,OAAOyH,IAGRlF,QAAS,SAAS9B,GACjB,QACEA,EAAIK,EAAI,GAAK,IAAM,IAAML,EAAIK,EAAEuF,SAAS,KACxC5F,EAAIM,EAAI,GAAK,IAAM,IAAMN,EAAIM,EAAEsF,SAAS,KACxC5F,EAAIO,EAAI,GAAK,IAAM,IAAMP,EAAIO,EAAEqF,SAAS,KACxCqB,eAGHT,QAAS,SAAS3E,GAEjB,MADAA,GAAMA,EAAIsE,MAAM,KAEf9F,IAAK,KAAOwB,EAAI,GAAKA,EAAIA,EAAI,GAAK,EAAI,IAAM,IAC5CvB,IAAK,KAAOuB,EAAIA,EAAI,GAAK,EAAI,IAAMA,EAAI,IAAMA,EAAI,KAAO,IACxDtB,IAAK,MAAQsB,EAAI,IAAMA,EAAI,KAAOA,EAAI,IAAMA,EAAI,KAAO,MAIzDO,QAAS,SAAS8E,GACjB,GAAI5E,GAAU,EAAN4E,EACPC,IAAQ7E,EAAI,EACZuB,EAAU,IAANvB,EAAU,EAAKA,EAAI6E,CAExB,QACC9G,EAAGI,EAAqC,KAA7B,EAAG,EAAIoD,EAAG,EAAG,EAAGA,EAAG,GAAGsD,IACjC7G,EAAGG,EAAqC,KAA7BoD,EAAG,EAAG,EAAG,EAAIA,EAAG,EAAG,GAAGsD,IACjC5G,EAAGE,EAAqC,KAA7B,EAAG,EAAGoD,EAAG,EAAG,EAAG,EAAIA,GAAGsD,MAMnCC,QAAS,SAASnH,GACjB,GAGQoH,GAAQzC,EAAKC,EAHjBxE,EAAIJ,EAAII,EACXC,EAAIL,EAAIK,EACRC,EAAIN,EAAIM,EACR+G,EAAI,CAcL,OAZQ/G,GAAJD,IACHA,EAAIC,GAAKA,EAAID,EAAG,GAChBgH,EAAI,IAEL1C,EAAMrE,EACED,EAAJD,IACHA,EAAIC,GAAKA,EAAID,EAAG,GAChBiH,EAAI,GAAK,EAAIA,EACb1C,EAAMhC,EAAMgC,IAAItE,EAAGC,IAEpB8G,EAAShH,EAAIuE,EACbC,EAAIxE,EAAKgH,EAAShH,EAAK,GAEtBiC,EAAO,MAAJuC,EAAcnF,GAAWA,EAAQiC,KAAOjC,EAAQiC,IAAIW,GAAM,EAC5D+E,EAASzE,EAAMC,IAAIyE,GAAKhH,EAAIC,IAAM,EAAI8G,IAAW,EAClDxC,EAAGxE,EAAKgH,EAAShH,EAAOX,GAAWA,EAAQ2C,KAAO3C,EAAQ2C,IAAIwC,GAAM,EACpEC,EAAGzE,IAILkH,QAAS,SAASlF,GACjB,GAAIC,GAAY,EAARD,EAAIC,EACXuC,EAAIxC,EAAIwC,EACRC,EAAIzC,EAAIyC,EACRjB,IAAMvB,EACNkF,EAAIlF,EAAIuB,EACR4D,EAAI3C,GAAK,EAAID,GACb6C,EAAI5C,GAAK,EAAI0C,EAAI3C,GACjB8C,EAAI7C,GAAK,GAAK,EAAI0C,GAAK3C,GACvBsC,EAAMtD,EAAI,CAEX,QACCxD,GAAIyE,EAAG4C,EAAGD,EAAGA,EAAGE,EAAG7C,GAAGqC,GACtB7G,GAAIqH,EAAG7C,EAAGA,EAAG4C,EAAGD,EAAGA,GAAGN,GACtB5G,GAAIkH,EAAGA,EAAGE,EAAG7C,EAAGA,EAAG4C,GAAGP,KAMxBS,QAAS,SAASvF,GACjB,GAAI0C,IAAK,EAAI1C,EAAIwC,GAAKxC,EAAIyC,EACzBD,EAAIxC,EAAIwC,EAAIxC,EAAIyC,CAIjB,OAFAD,GAAKxC,EAAIwC,EAAY,EAAJE,EAASA,EAAIF,EAAIE,EAAI,EAAKF,GAAK,EAAIE,GAAvC,GAGZzC,EAAGD,EAAIC,EACPuC,EAAIxC,EAAIyC,GAAMD,EAAuDA,EAAjDnF,GAAWA,EAAQiC,KAAOjC,EAAQiC,IAAIkD,GAAM,EAChEE,EAAGA,EAAI,IAIT8C,QAAS,SAAS5H,EAAK6H,GACtB,GAAIzF,GAAM7C,EAAe4H,QAAQnH,EAEjC,OAAOT,GAAeoI,QAAQE,EAAYzF,EAAO3C,EAAQ2C,IAAMA,IAGhE0F,QAAS,SAASpG,GACjB,GAAIW,GAAY,EAARX,EAAIW,EACXuC,EAAIlD,EAAIkD,EACRE,EAAIpD,EAAIoD,EACRD,EAAQ,GAAJC,EAAUA,GAAK,EAAIF,GAAME,EAAIF,EAAMA,EAAIE,EAC3CuB,EAAIvB,EAAIA,EAAID,EACZkD,EAAKlD,GAAMA,EAAIwB,GAAKxB,EAAK,EACzBmD,IAAY3F,EACZ4F,EAAQ5F,EAAI2F,EACZE,EAAMrD,EAAIkD,EAAKE,EACfP,EAAIrB,EAAI6B,EACRT,EAAI5C,EAAIqD,EACRhB,EAAMc,EAAU,CAEjB,QACC5H,GAAIyE,EAAG4C,EAAGpB,EAAGA,EAAGqB,EAAG7C,GAAGqC,GACtB7G,GAAIqH,EAAG7C,EAAGA,EAAG4C,EAAGpB,EAAGA,GAAGa,GACtB5G,GAAI+F,EAAGA,EAAGqB,EAAG7C,EAAGA,EAAG4C,GAAGP,KAmEzB,OAAOrI,KCtcP,SAAUN,EAAMC,GACU,gBAAZC,SACPC,OAAOD,QAAUD,EAAQD,EAAM4J,QAAQ,UAAWA,QAAQ,WACjC,kBAAXxJ,SAAyBA,OAAOC,IAC9CD,QAAQ,SAAU,UAAW,SAAUyJ,EAAQvJ,GAC3C,MAAOL,GAAQD,EAAM6J,EAAQvJ,KAGjCL,EAAQD,EAAMA,EAAK6J,OAAQ7J,EAAKM,SAEtCC,KAAM,SAASC,EAAQsJ,EAAGxJ,EAAQG,GAChC,YAqDA,SAASsJ,GAAaC,GAClB,MAAOA,GAAI7D,OAAS6D,EAAIC,aAAa,UACjCH,EAAEE,GAAKE,IAAI,qBAAuB,OAG1C,QAASC,GAAiBC,GAItB,MAHAA,GAAQA,EAAMC,eAAiBD,EAAMC,cAAcC,QAC/CF,EAAMC,cAAcC,QAAQ,GAAKF,EAE9BA,EAAMC,cAAgBD,EAAMC,cAAgBD,EAGvD,QAASG,GAAYC,GACjB,MAAOV,GAAEU,EAAKC,KAAK5D,EAAS6D,UAAU,IAAMF,EAAK,IAGrD,QAASG,GAAOP,GACZ,GAAIQ,GAAQd,EAAEvJ,MACVsK,EAAWD,EAAME,SACjBC,EAAUjB,EAAEtJ,GACZwK,EAAMnE,EAASmE,GAEfZ,IACAa,EAAYV,EAAYK,GACxBK,EAAUC,WAAaD,EAAUE,KAAK,aAEtCC,EAAaC,SAAWT,GAEvBU,GAAQC,KAASrB,KAEdsB,MAASF,EAAK,GAAGG,MAAQZ,EAASW,QAC5BF,EAAK,GAAGG,MAAQH,EAAK,GAAGG,MAAQH,EAAK,GAAGI,QACzCX,EAAQY,aAAeZ,EAAQa,UAAYZ,EAAM,EAClDM,EAAK,GAAGG,MAAQT,EAAM,GAC1Ba,KAAQP,EAAK,GAAGQ,KAAOjB,EAASgB,IAAMjB,EAAMmB,iBACtCT,EAAK,GAAGQ,KAAOR,EAAK,GAAGQ,KAAOR,EAAK,GAAGU,SACvCjB,EAAQkB,YAAclB,EAAQmB,WAAalB,EAAM,EAClDM,EAAK,GAAGQ,KAAOd,EAAM,KAC1BmB,KAAKtF,EAASuF,eAAgB,WACzBhC,KAAU,IAGdiC,EAAQX,OAASW,EAAQT,QACzBU,EAAYZ,OAASY,EAAYV,QACjCU,EAAYN,QAAUM,EAAYJ,SAClCK,EAAO7L,SAASqJ,EAAakB,EAAU,KAEvCuB,GAAU,OAGd1C,EAAEwB,GAAMmB,KAAK5F,EAASuF,eAAgB,WAClCI,GAAU,GACVpB,EAAaC,SAAW,OAKpC,QAASE,KAIL,MAHAzB,GAAE,QAAQ4C,OAAO,sDACZ7F,EAASqD,KAAOyC,IAAS9F,EAAS+F,UAAY,IAAM,YAElDxB,EAAayB,IAAMvB,EACtBxB,EAAEgD,GAAO5C,KAAK6C,OAAUlG,EAASkG,SAChCC,SAAS,QACTb,KAAK,EAAG,WACL,GAAIvB,GAAQd,EAAEvJ,KAEd0M,GAAOpG,EAASqG,KAAOtC,EAAMV,IAAI,iBAAmBzJ,EACpD6L,EAAcxC,EAAE,gBAAiBvJ,MACjC4M,EAAcrD,EAAE,gBAAiBvJ,MACjC6M,EAAatD,EAAE,eAAgBvJ,MAC/B8L,EAAUvC,EAAE,YAAavJ,MAAMoK,SAAS9D,EAASwG,SACjDC,EAAiBxD,EAAE,mBAAoBvJ,MACvCsG,EAAS0G,cAAcC,KAAKpC,EAAcR,GAC1CA,EAAM6C,QAAQ,SAASC,WAAWC,GAAG,GAAGzD,IAAI,QACxCU,EAAM8C,WAAWC,GAAG,GAAG/B,SAE3BrL,KAAKmL,OAASnL,KAAKqN,YACnBrN,KAAKyL,QAAUzL,KAAKsN,eACrBpB,OACFqB,GAAGC,EACA,uCAAwCC,GAGpD,QAASA,GAAYC,GACjB,GAAIC,GAAS3N,KAAK4N,UACTzG,QAAQ,oBAAqB,MAAMA,QAAQ,IAAK,MAEpDuG,EAAEG,QAAUH,EAAEI,OAAS,IAE5BJ,EAAEK,gBAAkBL,EAAEK,iBACtBL,EAAEM,aAAc,EAEhBtD,EAAUuD,QAAU1E,EAAEvJ,MAAMuK,UAE3BoD,EAAoB,cAAXA,EAAyBO,EACpB,aAAXP,EAAwBQ,EAAW3N,GAAOkN,GAC9CzB,IAEAmC,EAAUb,GAAGc,EAAY,WACrBD,EAAUE,IAAI,QACff,GAAGgB,EAAc,SAASb,GACzBC,EAAOD,GACPzB,OAIR,QAASiC,GAAUrE,GACf,GAAI6D,GAAI9D,EAAiBC,GACrB2E,EAAId,EAAEe,MAAQ/D,EAAUuD,QAAQhD,KAChCyD,EAAIhB,EAAEiB,MAAQjE,EAAUuD,QAAQ3C,GAEpCU,GAAO7L,UACH2F,EAAG0I,EAAIzC,EAAYZ,OAAS,IAC5BpF,EAAG,IAAO2I,EAAI3C,EAAYN,QAAU,KACrC,OAGP,QAAS0C,GAAStE,GACd,GAAI+E,GAAIhF,EAAiBC,GAAO8E,MAAQjE,EAAUuD,QAAQ3C,GAE1DU,GAAO7L,UAAUoD,EAAG,IAAOqL,EAAI7C,EAAYN,QAAU,KAAO,OAGhE,QAASjL,GAAMqJ,GACX,GAAI2E,GAAI5E,EAAiBC,GAAO4E,MAAQ/D,EAAUuD,QAAQhD,KACtDzK,EAAQgO,EAAI1C,EAAQX,MAExBa,GAAO7L,YAAa,MAAOK,GAG/B,QAASyL,GAAU4C,GACf,GAAIzO,GAAS4L,EAAO5L,OAChBgD,EAAShD,EAAOgD,OAGhB0L,GAFM1O,EAAOoC,IAAItB,IACXd,EAAOoC,IAAII,IACV,QACPmM,EAAQ,OACRC,EAAYhD,EAAOnF,SAAS6D,EAAUC,YACtCsE,EAAc7O,EAAO8D,aAAe,IAAO4K,EAAOC,EAClDG,EAAgB9O,EAAOuB,aAAaG,UAAY,IAAOgN,EAAOC,EAC9DxL,GAAK,EAAInD,EAAOkD,IAAIC,GAAKwI,EAAYN,QACrC3F,EAAI1F,EAAOkD,IAAIwC,EAAIiG,EAAYZ,OAC/BpF,GAAK,EAAI3F,EAAOkD,IAAIyC,GAAKgG,EAAYN,QACrCjG,EAAIpF,EAAOI,MAAQsL,EAAQX,OAC3BgE,EAAczC,EAAO,cAAgB,GACrC0C,EAAe1E,EAAU,GAAG9E,MAC5ByJ,EAAa3E,EAAU,GAAG4E,aAAa,UAClB,KAAjBF,GAAuBP,IAAY3O,CAE3C6L,GAAYK,MACRmD,gBAAiB,OACbnM,EAAO9B,EAAI,IAAM8B,EAAO7B,EAAI,IAAM6B,EAAO5B,EAAI,KACrDoL,EAAYR,MACRoD,UAAWL,EAAc,IAAMrJ,EAAI,OAASC,EAAI,SAChDkF,KAAOyB,EAAW,GAAJ5G,EACdwF,IAAMoB,EAAW,GAAJ3G,EACb0J,YAAcrP,EAAO6D,aAAe,IAAO6K,EAAOC,GAEtDlC,EAAWT,MACPoD,UAAWL,EAAc,OAAS5L,EAAI,SACtC+H,IAAMoB,EAAW,GAAJnJ,EACbkM,YAAc,eAAiBR,GAEnCnD,EAAQM,MAAQmD,gBAAiB,IAAMnP,EAAO0C,KAC9CiK,EAAeX,MACXoD,UAAWL,EAAc,IAAM3J,EAAI,YACnCyF,KAAOyB,EAAW,GAAJlH,EACdiK,YAAcP,EAAgB,gBAElCxE,EAAU0B,MACNmD,gBAAkBF,EAAa,GAAKL,EACpC3O,MAAOgP,EAAa,GAChBjP,EAAOqD,mBAAmB3B,UAAY,IAAOgN,EAAOC,GAE5DrE,EAAUzC,KAAOoH,EAAa,GAAKD,IAAiBJ,EAAYA,EAAY,GAE5EH,IAAY3O,EAAYwP,EAAOb,GAAWc,EAASD,GAQvD,QAASA,GAAOb,GACZ9C,EAAYpC,IAAIoC,EAAYK,MAC5BQ,EAAYjD,IAAIiD,EAAYR,MAC5BS,EAAWlD,IAAIkD,EAAWT,MAC1BN,EAAQnC,IAAImC,EAAQM,MACpBW,EAAepD,IAAIoD,EAAeX,MAElC9F,EAAS6D,UAAYO,EAAUf,IAAIe,EAAU0B,MAC7C1B,EAAUzC,MAAQyC,EAAUtG,IAAIsG,EAAUzC,MAE1C3B,EAASsJ,eAAe3C,KACpBpC,EACAH,EACmB,iBAAZmE,GAAwBA,EAAU3O,GAzPjD,GAEI2K,GACAmB,EACA1F,EAEAoE,EACAK,EAAMgB,EAAaa,EAAaC,EAAaf,EAAUiB,EAPvDqB,EAAY7E,EAAEsG,UACdzO,EAAYmI,IAQZgF,EAAe,wCACff,EAAe,yCACfa,EAAa,mCACb3B,GAAO,EAEPiD,GADS1J,KAAKC,MACHjG,EAAO6P,uBACd7P,EAAO8P,6BAA+B,SAASC,GAAIA,MACvDzD,EAAQ,+PAKRH,EAAO,ynCAmBP6D,EAAc,SAAS5O,GACnB2K,EAAShM,KAAKK,MAAQ,GAAIN,GAAOsB,GACjCiF,EAAW0F,EAAO3K,QAClBwJ,EAAe7K,KAGvBiQ,GAAYxJ,WACRiJ,OAAQzD,EACR7B,OAAQA,GA6MZb,EAAE2G,GAAGC,YAAc,SAAS9O,GACxB,GAAI+O,GAAO,YAkCX,OAhCA/O,GAAUkI,EAAE8G,QACRxE,eAAgB,IAChBc,KAAK,EACLxC,UAAU,EACVnI,SAAU,OACV8K,SAAS,EACT8C,eAAgBQ,EAChBpD,cAAeoD,EACfE,KAAMT,SAASS,KACfC,cAAc,EACd9F,IAAK,GAKNpJ,IAEFwJ,GAAgBxJ,EAAQkP,cAAgBhH,EAAEtJ,GAC1CsN,GAAG,oBAAqB,WACjB1C,EAAaC,UACbD,EAAaT,OAAO6C,KAAKpC,EAAaC,SAAS,IAAI,KAG3D1J,EAAYA,EAAUoP,IAAIxQ,MAC1BA,KAAKmQ,YAAc/O,EAAU+O,YACzBtF,GAAgB,GAAIoF,GAAY5O,GAEpCkI,EAAElI,EAAQiP,MAAMhC,IAAI,MAAMf,GAAGC,EAAc,SAASE,IAC/CtM,EAAUoP,IAAIzF,GAAMb,KAAKwD,EAAE+C,QACvBD,IAAIpP,EAAUsP,OAAOhD,EAAE+C,SAAS,IAAMrG,MAGxCpK,KAAKuN,GAAG,oBAAqBnD,GACnCmD,GAAG,WAAY,WACZvB,EAAO7L,SAASH,KAAK4F,OAAS,QAC9BxE,EAAU+O,YAAYT,QAAO,KAEhCiB,KAAK,WACF,GAAI/K,GAAQ4D,EAAaxJ,MACrByC,EAAOmD,EAAMwB,MAAM,KACnB6C,EAAOD,EAAYT,EAAEvJ,MAEzBiK,GAAKW,KAAK,YAAanI,EAAK,GAAKA,EAAK,GAAG6E,OAAO,EAAG,GAAK,OACnDsJ,KAAK,WAAYtK,EAASuK,cAC/BxP,EAAQ8I,UACRF,EAAKN,KAAKmH,mBAAoBlL,EAC1BvF,MAAS,WACL,MAAO2L,GAAO7L,SAASyF,GAClBnC,mBAAmB3B,UAAY,IAAO,OAAS,aAMpEyH,EAAE2G,GAAGC,YAAYY,QAAU,WACvB3P,EAAUoP,IAAIlK,EAASgK,MAAMhC,IAAI,MACjCzD,EAAaT,QAAO,GACpBhJ,EAAYmI"}