You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1 lines
17 KiB

{"version":3,"file":"jqColorPicker.min.js","sources":["colors.js","jqColorPicker.js"],"names":["window","Colors","undefined","setColor","colors","color","type","save","alpha","ColorConverter","txt2color","_colors","n","limitValue","_valueRanges","convertColors","saveAsBackground","RGB","rgb","grey","_instance","options","r","g","b","equivalentGrey","Math","round","rgbaMixBlack","mixColors","rgbaMixWhite","luminance","getLuminance","customBG","rgbaMixCustom","colorObj","modes","SAVE","SMART","convert","ranges","RND","mode","from","exceptions","hsl","typ","HEX","RGB2HEX","webSave","getClosestWebColor","webSmart","saveColor","hueRGB","hue2RGB","hsv","h","background","rgbaMixBGMixCustom","WCAG2Ratio","getWCAG2Ratio","luminanceDelta","abs","hueDelta","getHueDelta","RGBLuminance","HUELuminance","convertCallback","val","out","tmp","half","rgb1","rgb2","nominal","max","normalized","div","i","length","pow","topColor","bottomColor","topAlpha","bottomAlpha","newColor","alphaTop","alphaBottom","a","lum1","lum2","ratio","value","min","s","v","l","this","valueRanges","initInstance","THIS","_options","focusInstance","option","prototype","newCol","setCustomBackground","col","txt","parts","replace","split","values","substr","m","charAt","HEX2rgb","toString","toUpperCase","parseInt","hue","mod","rgb2hsv","chroma","k","hsv2rgb","f","p","q","t","hsv2hsl","rgb2hsl","dependent","hsl2rgb","sv","sextant","fract","vsf","$","extractValue","elm","getAttribute","css","resolveEventType","event","originalEvent","touches","findElement","$elm","find","doRender","toggle","$this","position","offset","$window","gap","_$trigger","_colorMode","data","_colorPicker","$trigger","_$UI","build","left","_left","_width","scrollLeft","width","top","_top","outerHeight","_height","scrollTop","height","show","animationSpeed","_$alpha","_$xy_slider","_color","preRender","hide","blur","append","_css","cssAddon","$UI","_html","margin","appendTo","_GPU","GPU","_$xy_cursor","_$z_cursor","opacity","_$alpha_cursor","buildCallback","call","prepend","children","eq","offsetWidth","offsetHeight","on","_pointerdown","pointerdown","e","action","className","button","which","preventDefault","returnValue","_offset","xy_slider","z_slider","$document","_pointerup","off","_pointermove","x","pageX","y","pageY","z","toggled","HSL","dark","light","colorMode","isAlpha","_round","RGBInnerText","text","HUEContrast","alphaContrast","translate3d","triggerValue","hasNoValue","hasAttribute","backgroundColor","transform","borderColor","render","_animate","renderCallback","document","_selector","requestAnimationFrame","webkitRequestAnimationFrame","cb","ColorPicker","fn","colorPicker","noop","extend","body","scrollResize","add","selector","$target","target","inArray","closest","each","attr","preventFocus","background-color","destroy","jQuery"],"mappings":";;AAAAA,OAAOC,OAAS,SAAUD,EAAQE,GACjC,YA8EA,SAASC,GAASC,EAAQC,EAAOC,EAAMC,EAAMC,GAC5C,GAAqB,gBAAVH,GAAoB,CAC9B,GAAIA,GAAQI,EAAeC,UAAUL,EACrCC,GAAOD,EAAMC,KACbK,EAAQL,GAAQD,EAAMC,GACtBE,EAAQA,IAAUN,EAAYM,EAAQH,EAAMG,UACtC,IAAIH,EACV,IAAK,GAAIO,KAAKP,GACbD,EAAOE,GAAMM,GAAKC,EAAWR,EAAMO,GAAKE,EAAaR,GAAMM,GAAG,GAAI,EAAI,EAMxE,OAHIJ,KAAUN,IACbE,EAAOI,MAAQK,GAAYL,EAAO,EAAG,IAE/BO,EAAcT,EAAMC,EAAOH,EAASF,GAG5C,QAASc,GAAiBC,EAAKC,EAAKV,GACnC,GAAIW,GAAOC,EAAUC,QAAQF,KAC5Bd,IAmBD,OAjBAA,GAAMY,KAAOK,EAAGL,EAAIK,EAAGC,EAAGN,EAAIM,EAAGC,EAAGP,EAAIO,GACxCnB,EAAMa,KAAOI,EAAGJ,EAAII,EAAGC,EAAGL,EAAIK,EAAGC,EAAGN,EAAIM,GACxCnB,EAAMG,MAAQA,EAEdH,EAAMoB,eAAiBC,KAAKC,MAAMR,EAAKG,EAAIL,EAAIK,EAAIH,EAAKI,EAAIN,EAAIM,EAAIJ,EAAKK,EAAIP,EAAIO,GAEjFnB,EAAMuB,aAAeC,EAAUX,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GAC/DH,EAAMyB,aAAeD,EAAUX,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GAC/DH,EAAMuB,aAAaG,UAAYC,EAAa3B,EAAMuB,cAAc,GAChEvB,EAAMyB,aAAaC,UAAYC,EAAa3B,EAAMyB,cAAc,GAE5DV,EAAUC,QAAQY,WACrB5B,EAAM6B,cAAgBL,EAAUX,EAAKE,EAAUC,QAAQY,SAAUzB,EAAO,GACxEH,EAAM6B,cAAcH,UAAYC,EAAa3B,EAAM6B,eAAe,GAClEd,EAAUC,QAAQY,SAASF,UAAYC,EAAaZ,EAAUC,QAAQY,UAAU,IAG1E5B,EAGR,QAASU,GAAcT,EAAM6B,GAE5B,GAMCC,GAEeC,EAAMC,EARlBlC,EAAS+B,GAAYxB,EACxB4B,EAAU9B,EACVY,EAAUD,EAAUC,QACpBmB,EAAS1B,EACT2B,EAAMrC,EAAOqC,IAENC,EAAO,GAAIC,EAAO,GACzBC,GAAcC,IAAK,MAAO3B,IAAKZ,GAC/BW,EAAMwB,EAAIvB,GAEX,IAAa,UAATZ,EAAkB,CACrB,IAAK,GAAIwC,KAAON,GACf,IAAKA,EAAOM,GAAKA,GAAM,CAClBxC,IAASwC,IACZH,EAAOC,EAAWE,IAAQ,MAC1B1C,EAAO0C,GAAOP,EAAQI,EAAO,IAAMG,GAAK1C,EAAOuC,KAG3CF,EAAIK,KAAML,EAAIK,OACnBV,EAAQhC,EAAO0C,EACf,KAAIJ,IAAQN,GACXK,EAAIK,GAAKJ,GAAQhB,KAAKC,MAAMS,EAAMM,GAAQF,EAAOM,GAAKJ,GAAM,IAK/DzB,EAAMwB,EAAIvB,IACVd,EAAO2C,IAAMR,EAAQS,QAAQ/B,GAC7Bb,EAAOqB,eACNJ,EAAQF,KAAKG,EAAIlB,EAAOc,IAAII,EAC5BD,EAAQF,KAAKI,EAAInB,EAAOc,IAAIK,EAC5BF,EAAQF,KAAKK,EAAIpB,EAAOc,IAAIM,EAC7BpB,EAAO6C,QAAUZ,EAAOa,EAAmBjC,EAAK,IAEhDb,EAAO+C,SAAWb,EAAQY,EAAmBjC,EAAK,IAElDb,EAAOgD,UACNnC,EAAIK,IAAMe,EAAKf,GAAKL,EAAIM,IAAMc,EAAKd,GAAKN,EAAIO,IAAMa,EAAKb,EAAK,WAC5DP,EAAIK,IAAMgB,EAAMhB,GAAKL,EAAIM,IAAMe,EAAMf,GAAKN,EAAIO,IAAMc,EAAMd,EAAK,YAAc,GAC9EpB,EAAOiD,OAAS5C,EAAe6C,QAAQlD,EAAOmD,IAAIC,GAE9CrB,IACH/B,EAAOqD,WAAazC,EAAiBC,EAAKb,EAAOc,IAAKd,EAAOI,QAI/D,GAICoB,GAAcE,EACmC4B,EAL9CxC,EAAMd,EAAOc,IAChBV,EAAQJ,EAAOI,MACfuB,EAAY,YACZ0B,EAAarD,EAAOqD,UAmCrB,OA/BA7B,GAAeC,EAAUX,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GACzDoB,EAAaG,GAAaC,EAAaJ,GAAc,GACrDxB,EAAOwB,aAAeA,EAEtBE,EAAeD,EAAUX,GAAMI,EAAG,EAAGC,EAAG,EAAGC,EAAG,GAAIhB,EAAO,GACzDsB,EAAaC,GAAaC,EAAaF,GAAc,GACrD1B,EAAO0B,aAAeA,EAElBT,EAAQY,WACXyB,EAAqB7B,EAAUX,EAAKuC,EAAWvB,cAAe1B,EAAO,GACrEkD,EAAmB3B,GAAaC,EAAa0B,GAAoB,GACjEA,EAAmBC,WAAaC,EAAcF,EAAmB3B,GAChE0B,EAAWvB,cAAcH,IAC1B3B,EAAOsD,mBAAqBA,EAE5BA,EAAmBG,eAAiBnC,KAAKoC,IACxCJ,EAAmB3B,GAAa0B,EAAWvB,cAAcH,IAC1D2B,EAAmBK,SAAWC,EAAYP,EAAWvB,cAAewB,GAAoB,IAIzFtD,EAAO6D,aAAejC,EAAaf,GACnCb,EAAO8D,aAAelC,EAAa5B,EAAOiD,QAGtChC,EAAQ8C,iBACX9C,EAAQ8C,gBAAgB/D,EAAQE,GAK1BF,EA0JR,QAAS8C,GAAmBjC,EAAKmD,GAChC,GAAIC,MACHC,EAAM,EACNC,EAAOH,EAAM,CAEd,KAAK,GAAIxD,KAAKK,GACbqD,EAAMrD,EAAIL,GAAKwD,EACfC,EAAIzD,GAAKK,EAAIL,IAAM0D,EAAMC,EAAOH,EAAME,GAAOA,EAE9C,OAAOD,GAGR,QAASL,GAAYQ,EAAMC,EAAMC,GAChC,OAAQhD,KAAKiD,IAAIH,EAAKlD,EAAImD,EAAKnD,EAAGmD,EAAKnD,EAAIkD,EAAKlD,GAC9CI,KAAKiD,IAAIH,EAAKjD,EAAIkD,EAAKlD,EAAGkD,EAAKlD,EAAIiD,EAAKjD,GACxCG,KAAKiD,IAAIH,EAAKhD,EAAIiD,EAAKjD,EAAGiD,EAAKjD,EAAIgD,EAAKhD,KAAOkD,EAAU,IAAM,GAAK,IAGvE,QAAS1C,GAAad,EAAK0D,GAK1B,IAAK,GAJDC,GAAMD,EAAa,EAAI,IAC1B3D,GAAOC,EAAII,EAAIuD,EAAK3D,EAAIK,EAAIsD,EAAK3D,EAAIM,EAAIqD,GACzC9C,EAAYX,EAAUC,QAAQU,UAEtB+C,EAAI7D,EAAI8D,OAAQD,KACxB7D,EAAI6D,GAAK7D,EAAI6D,IAAM,OAAU7D,EAAI6D,GAAK,MAAQpD,KAAKsD,KAAM/D,EAAI6D,GAAK,MAAS,MAAQ,IAEpF,OAAS/C,GAAUT,EAAIL,EAAI,GAAOc,EAAUR,EAAIN,EAAI,GAAOc,EAAUP,EAAIP,EAAI,GAG9E,QAASY,GAAUoD,EAAUC,EAAaC,EAAUC,GACnD,GAAIC,MACHC,EAAYH,IAAajF,EAAYiF,EAAW,EAChDI,EAAeH,IAAgBlF,EAAYkF,EAAc,EACzD5E,EAAQ8E,EAAWC,GAAe,EAAID,EAEvC,KAAI,GAAI1E,KAAKqE,GACZI,EAASzE,IAAMqE,EAASrE,GAAK0E,EAAWJ,EAAYtE,GAAK2E,GAAe,EAAID,IAAa9E,CAG1F,OADA6E,GAASG,EAAIhF,EACN6E,EAGR,QAASzB,GAAc6B,EAAMC,GAC5B,GAAIC,GAAQ,CAOZ,OAJCA,GADGF,GAAQC,GACFD,EAAO,MAASC,EAAO,MAEvBA,EAAO,MAASD,EAAO,KAE1B/D,KAAKC,MAAc,IAARgE,GAAe,IAGlC,QAAS9E,GAAW+E,EAAOC,EAAKlB,GAE/B,MAAQiB,GAAQjB,EAAMA,EAAckB,EAARD,EAAcC,EAAMD,EA5ZjD,GAAI9E,IACFI,KAAQI,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,MACzC+B,KAAQC,GAAI,EAAG,KAAMsC,GAAI,EAAG,KAAMC,GAAI,EAAG,MACzClD,KAAQW,GAAI,EAAG,KAAMsC,GAAI,EAAG,KAAME,GAAI,EAAG,MACzCxF,OAAQA,OAAQ,EAAG,IACnBuC,KAAQA,KAAM,EAAG,YAGlB3B,KACAT,KAEAQ,GAAQG,EAAG,QAAUC,EAAG,QAAUC,EAAG,SACrCO,GAAaT,EAAG,MAAQC,EAAG,MAAQC,EAAG,OAEtCvB,EAAS,SAASoB,GACjB4E,KAAK7F,QAAUqC,QACfwD,KAAK5E,SACJhB,MAAO,yBACPc,KAAMA,EACNY,UAAWA,EACXmE,YAAapF,GAKdqF,EAAaF,KAAM5E,QAEpB8E,EAAe,SAASC,EAAM/E,GAC7B,GAECY,GADAoE,EAAWD,EAAK/E,OAGjBiF,GAAcF,EACd,KAAK,GAAIG,KAAUlF,GACdA,EAAQkF,KAAYrG,IAAWmG,EAASE,GAAUlF,EAAQkF,GAE/DtE,GAAWoE,EAASpE,SACpBoE,EAASpE,SAAgC,gBAAbA,GAAyBxB,EAAeC,UAAUuB,GAAUf,IAAMe,EAC9FtB,EAAUR,EAASiG,EAAKhG,OAAQiG,EAAShG,MAAOH,GAAW,IAE5DoG,EAAgB,SAASF,GACpBhF,IAAcgF,IACjBhF,EAAYgF,EACZzF,EAAUyF,EAAKhG,QAIlBH,GAAOuG,UAAUrG,SAAW,SAASsG,EAAQnG,EAAME,GAElD,MADA8F,GAAcL,MACVQ,EACItG,EAAS8F,KAAK7F,OAAQqG,EAAQnG,EAAMJ,EAAWM,IAElDA,IAAUN,IACb+F,KAAK7F,OAAOI,MAAQK,EAAWL,EAAO,EAAG,IAEnCO,EAAcT,KAIvBL,EAAOuG,UAAUE,oBAAsB,SAASC,GAI/C,MAHAL,GAAcL,MACdA,KAAK5E,QAAQY,SAA2B,gBAAR0E,GAAoBlG,EAAeC,UAAUiG,GAAKzF,IAAMyF,EAEjFxG,EAAS8F,KAAK7F,OAAQF,EAAW,QAGzCD,EAAOuG,UAAUxF,iBAAmB,WAGnC,MAFAsF,GAAcL,MAEP9F,EAAS8F,KAAK7F,OAAQF,EAAW,OAAO,GA8IhD,IAAIO,IACHC,UAAW,SAASkG,GACnB,GAAIvG,MACHwG,EAAQD,EAAIE,QAAQ,cAAe,IAAIC,MAAM,KAC7CC,GAAUH,EAAM,IAAM,IAAIE,MAAM,QAChCzG,EAAOuG,EAAM,GAAKA,EAAM,GAAGI,OAAO,EAAG,GAAK,MAC1CC,EAAI,EAIL,IAFA7G,EAAMC,KAAOA,EACbD,EAAMC,MACFuG,EAAM,GACT,IAAK,GAAIjG,GAAI,EAAGA,KACfsG,EAAI5G,EAAKM,IAAMN,EAAK6G,OAAOvG,GAC3BP,EAAMC,GAAM4G,IAAMF,EAAOpG,GAAKE,EAAaR,GAAM4G,GAAG,OAGrD7G,GAAMa,IAAMT,EAAe2G,QAAQP,EAAM,GAK1C,OAFAxG,GAAMG,MAAQwG,EAAO,IAAMA,EAAO,GAAK,EAEhC3G,GAGR2C,QAAS,SAAS/B,GACjB,QACEA,EAAIK,EAAI,GAAK,IAAM,IAAML,EAAIK,EAAE+F,SAAS,KACxCpG,EAAIM,EAAI,GAAK,IAAM,IAAMN,EAAIM,EAAE8F,SAAS,KACxCpG,EAAIO,EAAI,GAAK,IAAM,IAAMP,EAAIO,EAAE6F,SAAS,KACxCC,eAGHF,QAAS,SAASrE,GAEjB,MADAA,GAAMA,EAAIgE,MAAM,KAEfzF,EAAGiG,SAASxE,EAAI,GAAKA,EAAIA,EAAI,GAAK,EAAI,GAAI,IAAM,IAChDxB,EAAGgG,SAASxE,EAAIA,EAAI,GAAK,EAAI,IAAMA,EAAI,IAAMA,EAAI,IAAK,IAAM,IAC5DvB,EAAG+F,UAAUxE,EAAI,IAAMA,EAAI,KAAOA,EAAI,IAAMA,EAAI,IAAK,IAAM,MAI7DO,QAAS,SAASkE,GACjB,GAAIhE,GAAU,EAANgE,EACPC,IAAQjE,EAAI,EACZsB,EAAU,IAANtB,EAAU,EAAKA,EAAIiE,CAExB,QACCnG,EAAGI,KAAKC,MAAoC,KAA7B,EAAG,EAAImD,EAAG,EAAG,EAAGA,EAAG,GAAG2C,IACrClG,EAAGG,KAAKC,MAAoC,KAA7BmD,EAAG,EAAG,EAAG,EAAIA,EAAG,EAAG,GAAG2C,IACrCjG,EAAGE,KAAKC,MAAoC,KAA7B,EAAG,EAAGmD,EAAG,EAAG,EAAG,EAAIA,GAAG2C,MAMvCC,QAAS,SAASxG,GACjB,GAGQyG,GAAQ9B,EAAKC,EAHjBxE,EAAIJ,EAAII,EACXC,EAAIL,EAAIK,EACRC,EAAIN,EAAIM,EACRoG,EAAI,CAcL,OAZQpG,GAAJD,IACHA,EAAIC,GAAKA,EAAID,EAAG,GAChBqG,EAAI,IAEL/B,EAAMrE,EACED,EAAJD,IACHA,EAAIC,GAAKA,EAAID,EAAG,GAChBsG,EAAI,GAAK,EAAIA,EACb/B,EAAMnE,KAAKmE,IAAItE,EAAGC,IAEnBmG,EAASrG,EAAIuE,EACbC,EAAIxE,EAAKqG,EAASrG,EAAK,GAEtBkC,EAAO,MAAJsC,EAAcnF,GAAWA,EAAQkC,KAAOlC,EAAQkC,IAAIW,GAAM,EAC5DmE,EAASjG,KAAKoC,IAAI8D,GAAKrG,EAAIC,IAAM,EAAImG,IAAW,EACjD7B,EAAGxE,EAAKqG,EAASrG,EAAOX,GAAWA,EAAQ4C,KAAO5C,EAAQ4C,IAAIuC,GAAM,EACpEC,EAAGzE,IAILuG,QAAS,SAAStE,GACjB,GAAIC,GAAY,EAARD,EAAIC,EACXsC,EAAIvC,EAAIuC,EACRC,EAAIxC,EAAIwC,EACRjB,IAAMtB,EACNsE,EAAItE,EAAIsB,EACRiD,EAAIhC,GAAK,EAAID,GACbkC,EAAIjC,GAAK,EAAI+B,EAAIhC,GACjBmC,EAAIlC,GAAK,GAAK,EAAI+B,GAAKhC,GACvB2B,EAAM3C,EAAI,CAEX,QACCxD,GAAIyE,EAAGiC,EAAGD,EAAGA,EAAGE,EAAGlC,GAAG0B,GACtBlG,GAAI0G,EAAGlC,EAAGA,EAAGiC,EAAGD,EAAGA,GAAGN,GACtBjG,GAAIuG,EAAGA,EAAGE,EAAGlC,EAAGA,EAAGiC,GAAGP,KAMxBS,QAAS,SAAS3E,GACjB,GAAIyC,IAAK,EAAIzC,EAAIuC,GAAKvC,EAAIwC,EACzBD,EAAIvC,EAAIuC,EAAIvC,EAAIwC,CAIjB,OAFAD,GAAKvC,EAAIuC,EAAY,EAAJE,EAASA,EAAIF,EAAIE,EAAI,EAAKF,GAAK,EAAIE,GAAvC,GAGZxC,EAAGD,EAAIC,EACPsC,EAAIvC,EAAIwC,GAAMD,EAAuDA,EAAjDnF,GAAWA,EAAQkC,KAAOlC,EAAQkC,IAAIiD,GAAM,EAChEE,EAAGA,EAAI,IAITmC,QAAS,SAASjH,EAAKkH,GACtB,GAAI7E,GAAM9C,EAAeiH,QAAQxG,EAEjC,OAAOT,GAAeyH,QAAQE,EAAY7E,EAAO5C,EAAQ4C,IAAMA,IAGhE8E,QAAS,SAASxF,GACjB,GAAIW,GAAY,EAARX,EAAIW,EACXsC,EAAIjD,EAAIiD,EACRE,EAAInD,EAAImD,EACRD,EAAQ,GAAJC,EAAUA,GAAK,EAAIF,GAAME,EAAIF,EAAMA,EAAIE,EAC3CkB,EAAIlB,EAAIA,EAAID,EACZuC,EAAKvC,GAAMA,EAAImB,GAAKnB,EAAK,EACzBwC,IAAY/E,EACZgF,EAAQhF,EAAI+E,EACZE,EAAM1C,EAAIuC,EAAKE,EACfP,EAAIf,EAAIuB,EACRT,EAAIjC,EAAI0C,EACRhB,EAAMc,EAAU,CAEjB,QACCjH,GAAIyE,EAAGiC,EAAGd,EAAGA,EAAGe,EAAGlC,GAAG0B,GACtBlG,GAAI0G,EAAGlC,EAAGA,EAAGiC,EAAGd,EAAGA,GAAGO,GACtBjG,GAAI0F,EAAGA,EAAGe,EAAGlC,EAAGA,EAAGiC,GAAGP,KAmEzB,OAAOxH,IACLD,QCnaH,SAAUA,EAAQ0I,EAAGzI,EAAQC,GAC5B,YAqDA,SAASyI,GAAaC,GACrB,MAAOA,GAAIhD,OAASgD,EAAIC,aAAa,UACpCH,EAAEE,GAAKE,IAAI,qBAAuB,OAGpC,QAASC,GAAiBC,GAIzB,MAHAA,GAAQA,EAAMC,eAAiBD,EAAMC,cAAcC,QACjDF,EAAMC,cAAcC,QAAQ,GAAKF,EAE5BA,EAAMC,cAAgBD,EAAMC,cAAgBD,EAGpD,QAASG,GAAYC,GACpB,MAAOV,GAAEU,EAAKC,KAAKhD,EAASiD,UAAU,IAAMF,EAAK,IAGlD,QAASG,GAAOP,GACf,GAAIQ,GAAQd,EAAEzC,MACbwD,EAAWD,EAAME,SACjBC,EAAUjB,EAAE1I,GACZ4J,EAAMvD,EAASuD,GAEZZ,IACHa,EAAYV,EAAYK,GACxBK,EAAUC,WAAaD,EAAUE,KAAK,aAEtCC,EAAaC,SAAWT,GAEvBU,GAAQC,KAASrB,KAEjBsB,MAASF,EAAK,GAAGG,MAAQZ,EAASW,QAC/BF,EAAK,GAAGG,MAAQH,EAAK,GAAGG,MAAQH,EAAK,GAAGI,QACzCX,EAAQY,aAAeZ,EAAQa,UAAYZ,EAAM,EAClDM,EAAK,GAAGG,MAAQT,EAAM,GACvBa,KAAQP,EAAK,GAAGQ,KAAOjB,EAASgB,IAAMjB,EAAMmB,iBACzCT,EAAK,GAAGQ,KAAOR,EAAK,GAAGQ,KAAOR,EAAK,GAAGU,SACvCjB,EAAQkB,YAAclB,EAAQmB,WAAalB,EAAM,EAClDM,EAAK,GAAGQ,KAAOd,EAAM,KACpBmB,KAAK1E,EAAS2E,eAAgB,WAC5BhC,KAAU,IAGdiC,EAAQX,OAASW,EAAQT,QACzBU,EAAYZ,OAASY,EAAYV,QACjCU,EAAYN,QAAUM,EAAYJ,SAClCK,EAAOhL,SAASwI,EAAakB,EAAU,KAEvCuB,GAAU,OAGX1C,EAAEwB,GAAMmB,KAAKhF,EAAS2E,eAAgB,WACrCnB,EAAUyB,OACVF,GAAU,GACVpB,EAAaC,SAAW,OAK3B,QAASE,KAIR,MAHAzB,GAAE,QAAQ6C,OAAO,2BACflF,EAASyC,KAAO0C,IAASnF,EAASoF,UAAY,IAAM,YAE/CzB,EAAa0B,IAAMxB,EACzBxB,EAAEiD,GAAO7C,KAAK8C,OAAUvF,EAASuF,SACjCC,SAAS,QACTd,KAAK,EAAG,WACP,GAAIvB,GAAQd,EAAEzC,KAEd6F,GAAOzF,EAAS0F,KAAOvC,EAAMV,IAAI,iBAAmB5I,EACpDgL,EAAcxC,EAAE,gBAAiBzC,MACjC+F,EAActD,EAAE,gBAAiBzC,MACjCgG,EAAavD,EAAE,eAAgBzC,MAC/BgF,EAAUvC,EAAE,YAAazC,MAAMsD,SAASlD,EAAS6F,SACjDC,EAAiBzD,EAAE,mBAAoBzC,MACvCI,EAAS+F,cAAcC,KAAKrC,EAAcR,GAC1CA,EAAM8C,QAAQ,SAASC,WAAWC,GAAG,GAAG1D,IAAI,QAC3CU,EAAM+C,WAAWC,GAAG,GAAGhC,SAExBvE,KAAKqE,OAASrE,KAAKwG,YACnBxG,KAAK2E,QAAU3E,KAAKyG,eAClBrB,OACHsB,GAAGC,EACF,uCAAwCC,GAG3C,QAASA,GAAYC,GACpB,GAAIC,GAAS9G,KAAK+G,UAChBlG,QAAQ,oBAAqB,MAAMA,QAAQ,IAAK,MAE7CgG,EAAEG,QAAUH,EAAEI,OAAS,IAE5BJ,EAAEK,gBAAkBL,EAAEK,iBACtBL,EAAEM,aAAc,EAEhBvD,EAAUwD,QAAU3E,EAAEzC,MAAMyD,UAE3BqD,EAAoB,cAAXA,EAAyBO,EACvB,aAAXP,EAAwBQ,EAAW/M,GAAOsM,GAC3C1B,IAEAoC,EAAUb,GAAGc,EAAY,WACxBD,EAAUE,IAAI,QACZf,GAAGgB,EAAc,SAASb,GAC5BC,EAAOD,GACP1B,OAIF,QAASkC,GAAUtE,GAClB,GAAI8D,GAAI/D,EAAiBC,GACxB4E,EAAId,EAAEe,MAAQhE,EAAUwD,QAAQjD,KAChC0D,EAAIhB,EAAEiB,MAAQlE,EAAUwD,QAAQ5C,GAEjCU,GAAOhL,UACN2F,EAAG8H,EAAI1C,EAAYZ,OAAS,IAC5BvE,EAAG,IAAO+H,EAAI5C,EAAYN,QAAU,KAClC,OAGJ,QAAS2C,GAASvE,GACjB,GAAIgF,GAAIjF,EAAiBC,GAAO+E,MAAQlE,EAAUwD,QAAQ5C,GAE1DU,GAAOhL,UAAUqD,EAAG,IAAOwK,EAAI9C,EAAYN,QAAU,KAAO,OAG7D,QAASpK,GAAMwI,GACd,GAAI4E,GAAI7E,EAAiBC,GAAO6E,MAAQhE,EAAUwD,QAAQjD,KACzD5J,EAAQoN,EAAI3C,EAAQX,MAErBa,GAAOhL,YAAa,MAAOK,GAG5B,QAAS4K,GAAU6C,GAClB,GAAI7N,GAAS+K,EAAO/K,OACnBiD,EAASjD,EAAOiD,OAChBpC,EAAMb,EAAOqC,IAAIvB,IACjBgN,EAAM9N,EAAOqC,IAAII,IACjBsL,EAAO,OACPC,EAAQ,OACRC,EAAYxE,EAAUC,WACtBwE,EAA2B,IAAjBlO,EAAOI,MACjBA,EAAQ+N,EAAsB,IAAfnO,EAAOI,OAAe,IACrCgO,EAAevN,EAAIK,EAAI,KAAOL,EAAIM,EAAI,KAAON,EAAIO,EACjDiN,EAAsB,QAAdJ,GAAwBC,EACjB,QAAdD,GAAsC,QAAdA,GAAuBC,EAC7CA,EACD,QAAUE,EAAe,KAAOhO,EAAQ,IAD7B,OAASgO,EAAe,IAEnC,OAASF,EAAU,KAAO,KAAOJ,EAAI1K,EAAI,KAAO0K,EAAIpI,EAAI,MACxDoI,EAAIlI,EAAI,KAAOsI,EAAU,KAAO9N,EAAQ,IAAM,IALN,IAAMJ,EAAO2C,IAMvD2L,EAActO,EAAO8D,aAAe,IAAOiK,EAAOC,EAClDO,EAAgBvO,EAAOwB,aAAaG,UAAY,IAAOoM,EAAOC,EAC9D5K,GAAK,EAAIpD,EAAOmD,IAAIC,GAAK0H,EAAYN,QACrC9E,EAAI1F,EAAOmD,IAAIuC,EAAIoF,EAAYZ,OAC/BvE,GAAK,EAAI3F,EAAOmD,IAAIwC,GAAKmF,EAAYN,QACrCpF,EAAIhF,EAAQyK,EAAQX,OACpBsE,EAAc9C,EAAO,cAAgB,GACrC+C,EAAehF,EAAU,GAAGjE,MAC5BkJ,EAAajF,EAAU,GAAGkF,aAAa,UACrB,KAAjBF,GAAuBZ,IAAY/N,CAErCgL,GAAYM,MACXwD,gBAAiB,OAChB3L,EAAO/B,EAAI,IAAM+B,EAAO9B,EAAI,IAAM8B,EAAO7B,EAAI,KAC/CwK,EAAYR,MACXyD,UAAWL,EAAc,IAAM9I,EAAI,OAASC,EAAI,SAChDqE,KAAO0B,EAAW,GAAJhG,EACd2E,IAAMqB,EAAW,GAAJ/F,EACbmJ,YAAc9O,EAAO6D,aAAe,IAAOkK,EAAOC,GAEnDnC,EAAWT,MACVyD,UAAWL,EAAc,OAASpL,EAAI,SACtCiH,IAAMqB,EAAW,GAAJtI,EACb0L,YAAc,eAAiBR,GAEhCzD,EAAQO,MAAQwD,gBAAiB,OAASR,EAAe,KACzDrC,EAAeX,MACdyD,UAAWL,EAAc,IAAMpJ,EAAI,YACnC4E,KAAO0B,EAAW,GAAJtG,EACd0J,YAAcP,EAAgB,gBAE/B9E,EAAU2B,MACTwD,gBAAkBF,EAAa,GAAKL,EACpCpO,MAAOyO,EAAa,GACnB1O,EAAOsD,mBAAmB3B,UAAY,IAAOoM,EAAOC,GAEtDvE,EAAU4E,KAAOK,EAAa,GAAKD,IAAiBJ,EAAOA,EAAO,GAElER,IAAY/N,EAAYiP,EAAOlB,GAAWmB,EAASD,GAQpD,QAASA,GAAOlB,GACf/C,EAAYpC,IAAIoC,EAAYM,MAC5BQ,EAAYlD,IAAIkD,EAAYR,MAC5BS,EAAWnD,IAAImD,EAAWT,MAC1BP,EAAQnC,IAAImC,EAAQO,MACpBW,EAAerD,IAAIqD,EAAeX,MAElCnF,EAASiD,UAAYO,EAAUf,IAAIe,EAAU2B,MAC7C3B,EAAU4E,MAAQ5E,EAAUzF,IAAIyF,EAAU4E,MAE1CpI,EAASgJ,eAAehD,KACvBrC,EACAH,EACmB,iBAAZoE,GAAwBA,EAAU/N,GAnQ3C,GACCkB,GACA4I,EACAmB,EACA9E,EAGAwD,EACAK,EAAMgB,EAAac,EAAaC,EAAahB,EAAUkB,EARpDqB,EAAY9E,EAAE4G,UAKjBC,EAAY,GAKZ5B,EAAe,wCACff,EAAe,yCACfa,EAAa,mCACb3B,GAAO,EACPyC,EAAS7M,KAAKC,MACdyN,EAAWpP,EAAOwP,uBACjBxP,EAAOyP,6BAA+B,SAASC,GAAIA,KACpD/D,EAAQ,+PAKRH,EAAO,ynCAmBPmE,EAAc,SAAStO,GACtB8J,EAASlF,KAAK5F,MAAQ,GAAIJ,GAAOoB,GACjCgF,EAAW8E,EAAO9J,QAkSpB,OA/RAsO,GAAYnJ,WACX2I,OAAQ/D,EACR7B,OAAQA,GAuNTb,EAAEkH,GAAGC,YAAc,SAASxO,GAC3B,GAAIyO,GAAO,YA6CX,OA3CCzO,GAAUqH,EAAEqH,QACZ/E,eAAgB,IAChBe,KAAK,EACLzC,UAAU,EACVrH,SAAU,OACViK,SAAS,EACTmD,eAAgBS,EAChB1D,cAAe0D,EACfE,KAAMV,SAASU,KACfC,cAAc,EACdrG,IAAK,GAKHvI,IAEF2I,GAAgB3I,EAAQ4O,cAAgBvH,EAAE1I,GAC3C2M,GAAG,oBAAqB,WACnB3C,EAAaC,UAChBD,EAAaT,OAAO8C,KAAKrC,EAAaC,SAAS,IAAI,KAGrD7I,EAAYA,EAAYA,EAAU8O,IAAIjK,MAAQA,KAC9C7E,EAAUyO,YAAc7F,IACtBA,EAAe,GAAI2F,GAAYtO,IACjCkO,IAAcA,EAAY,KAAO,IAAMtJ,KAAKkK,SAE3CzH,EAAErH,EAAQ2O,MAAMtC,IAAI,MACpBf,GAAGC,EAAc,SAASE,GAC1B,GAAIsD,GAAU1H,EAAEoE,EAAEuD,OAE0C,MAAxD3H,EAAE4H,QAAQF,EAAQG,QAAQhB,GAAW,GAAInO,IAC3CgP,EAAQG,QAAQrG,GAAMnF,QACvB3D,EAAUyO,YAAY5F,UAAYV,MAGpCoD,GAAG,oBAAqB4C,EAAWhG,GACnCoD,GAAG,WAAY4C,EAAW,WACzBpE,EAAOhL,SAAS8F,KAAKL,OAAS,QAC9BxE,EAAUyO,YAAYV,QAAO,KAGvBlJ,KAAKuK,KAAK,WAChB,GAAI5K,GAAQ+C,EAAa1C,MACxBvD,EAAOkD,EAAMmB,MAAM,KACnBqC,EAAOD,EAAYT,EAAEzC,MAEtBmD,GAAKW,KAAK,YAAarH,EAAK,GAAKA,EAAK,GAAGuE,OAAO,EAAG,GAAK,OACvDwJ,KAAK,WAAYpK,EAASqK,cAC3BrP,EAAQiI,UACRF,EAAKN,KAAK6H,mBAAoB/K,EAC7BvF,MAAS,WACR,MAAO8K,GAAOhL,SAASyF,GACtBlC,mBAAmB3B,UAAY,IAAO,OAAS,aAMpD2G,EAAEkH,GAAGC,YAAYe,QAAU,WAC1BlI,EAAEsB,EAAa3J,MAAMgB,QAAQ2O,MAAMtC,IAAI,MACvC1D,EAAaT,QAAO,GACpBnI,EAAY,KACZmO,EAAY,IAGN7G,GAEL1I,OAAQ6Q,OAAQ5Q"}