Преглед на файлове

Ignore dist folder and remove it

tags/2.6.0
Nathanaël Jourdane преди 10 месеца
родител
ревизия
b309645005
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 14 реда
 1. 3
  0
    .gitignore
 2. 0
  7
    dist/easymde.min.css
 3. 0
  7
    dist/easymde.min.js

+ 3
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -1,3 +1,6 @@
# generated files
dist/

# NPM files
node_modules/


+ 0
- 7
dist/easymde.min.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 0
- 7
dist/easymde.min.js
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис