Преглед на файлове

Update markdown guide link in readme

tags/2.6.0
roipoussiere преди 11 месеца
родител
ревизия
526f2ec82a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -275,7 +275,7 @@ horizontal-rule | drawHorizontalRule | Insert Horizontal Line<br>fa fa-minus
preview | togglePreview | Toggle Preview<br>fa fa-eye no-disable
side-by-side | toggleSideBySide | Toggle Side by Side<br>fa fa-columns no-disable no-mobile
fullscreen | toggleFullScreen | Toggle Fullscreen<br>fa fa-arrows-alt no-disable no-mobile
guide | [This link](https://simplemde.com/markdown-guide) | Markdown Guide<br>fa fa-question-circle
guide | [This link](https://www.markdownguide.org/basic-syntax/) | Markdown Guide<br>fa fa-question-circle


### Toolbar customization

Loading…
Отказ
Запис