A simple system for creating multiple-choice questions for an audience to answer on their phones. Responses are tallied and displayed in real-time. https://openquestion.netsyms.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.