A simple system for creating multiple-choice questions for an audience to answer on their phones. Responses are tallied and displayed in real-time. https://openquestion.netsyms.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

7 wiersze
141 B

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-f
RewriteRule ^.*$ ./index.php