Przeglądaj źródła

Commit.

tags/3.1.0
Mike Koch 3 lat temu
rodzic
commit
bd73cc2f7c
1 zmienionych plików z 7 dodań i 7 usunięć
  1. +7
    -7
      .gitlab-ci.yml

+ 7
- 7
.gitlab-ci.yml Wyświetl plik

@@ -11,12 +11,12 @@ test:app:
- php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
- php composer-setup.php
- php -r "unlink('composer-setup.php');"
- php composer.phar update
script:
- cd api
- composer install
- cd Tests
- phpunit
- cd ../../ci
- bash build_zip.sh
- cd api
- php composer.phar update
- composer install
- cd Tests
- phpunit
- cd ../../ci
- bash build_zip.sh
#- php deploy_release_to_github.php

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz