Переглянути джерело

Make before_script global

tags/3.1.0
Mike Koch 2 роки тому
джерело
коміт
a559ee24df
1 змінених файлів з 4 додано та 3 видалено
  1. 4
    3
      .gitlab-ci.yml

+ 4
- 3
.gitlab-ci.yml Переглянути файл

@@ -4,11 +4,12 @@ stages:
- test
- deploy

test:
stage: test
before_script:
before_script:
- apt-get update
- apt-get install zip unzip

test:
stage: test
script:
- cd api
- php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

Завантаження…
Відмінити
Зберегти