Bläddra i källkod

Make before_script global

tags/3.1.0
Mike Koch 3 år sedan
förälder
incheckning
a559ee24df
1 ändrade filer med 4 tillägg och 3 borttagningar
  1. +4
    -3
      .gitlab-ci.yml

+ 4
- 3
.gitlab-ci.yml Visa fil

@@ -4,11 +4,12 @@ stages:
- test
- deploy

test:
stage: test
before_script:
before_script:
- apt-get update
- apt-get install zip unzip

test:
stage: test
script:
- cd api
- php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"


Laddar…
Avbryt
Spara