Bladeren bron

Fix up the build steps

tags/3.1.0
Mike Koch 3 jaren geleden
bovenliggende
commit
a49c156007
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 11 en 11 verwijderingen
  1. +11
    -11
      .gitlab-ci.yml

+ 11
- 11
.gitlab-ci.yml Bestand weergeven

@@ -7,25 +7,25 @@ stages:
before_script:
- apt-get update
- apt-get install zip unzip

test:
stage: test
script:
- cd api
- php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
- php composer-setup.php
- php -r "unlink('composer-setup.php');"
- php composer.phar update
- composer install
- cd Tests
- phpunit
- cd ../../ci
- bash build_zip.sh
#- php deploy_release_to_github.php

test:
stage: test
script:
- cd api
- phpunit

deploy:
when: manual
stage: deploy
script:
- ls
- php -r "echo 'Hello, world!';"
- cd ../ci
- bash build_zip.sh
artifacts:
paths:
- release.zip

Laden…
Annuleren
Opslaan