Преглед на файлове

Testing manual execution

tags/3.1.0
Mike Koch преди 3 години
родител
ревизия
a47773cf98
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .gitlab-ci.yml

+ 1
- 0
.gitlab-ci.yml Целия файл

@@ -4,6 +4,7 @@ before_script:
- bash ci/docker_install.sh > /dev/null

test:app:
when: manual
script:
- cd api/Tests
- phpunit

Зареждане…
Отказ
Запис