Procházet zdrojové kódy

Fix tests... again

tags/3.1.0
Mike Koch před 2 roky
rodič
revize
97d8f0df2e
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 0 odebrání
  1. +1
    -0
      api/Tests/BusinessLogic/Attachments/AttachmentHandlerTest.php

+ 1
- 0
api/Tests/BusinessLogic/Attachments/AttachmentHandlerTest.php Zobrazit soubor

@@ -100,6 +100,7 @@ class AttachmentHandlerTest extends TestCase {

function testThatValidateThrowsAnExceptionWhenTheAttachmentBodyIsInvalidBase64() {
//-- Arrange
$this->ticketGateway->method('getTicketById')->willReturn(new Ticket());
$this->userToTicketChecker->method('isTicketAccessibleToUser')->willReturn(true);
$this->createAttachmentForTicketModel->attachmentContents = 'invalid base 64';Načítá se…
Zrušit
Uložit