Преглед на файлове

Remove trailing PHP tags

tags/3.1.0
Mike Koch преди 3 години
родител
ревизия
88de2df3c0
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      admin/admin_settings.php
  2. +1
    -1
      print.php

+ 1
- 1
admin/admin_settings.php Целия файл

@@ -4114,7 +4114,7 @@ $modsForHesk_settings = mfh_getSettings();
background: #fff;
color: black;
font: 68.8%/1.5 Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
text-align: left; ?>;
text-align: left;
}

p {


+ 1
- 1
print.php Целия файл

@@ -117,7 +117,7 @@ $modsForHesk_settings = mfh_getSettings();
background-color: #9e9e9e;
height: 1px;
width: 100%;
text-align: left; ?>;
text-align: left;
}
</style>
</head>


Loading…
Отказ
Запис