Преглед на файлове

Fix image name

tags/3.1.0
Mike Koch преди 3 години
родител
ревизия
663caccf7a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .gitlab-ci.yml

+ 1
- 1
.gitlab-ci.yml Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
image: composer:master
image: composer:composer

before_script:
- bash ci/docker_install.sh > /dev/null


Зареждане…
Отказ
Запис