Procházet zdrojové kódy

Business hours should be hidden

master^2
Mike Koch před 2 roky
rodič
revize
34895de5bc
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 9BA5D7F8391455ED
1 změnil soubory, kde provedl 8 přidání a 8 odebrání
  1. +8
    -8
      calendar.php

+ 8
- 8
calendar.php Zobrazit soubor

@@ -120,11 +120,11 @@ echo mfh_get_hidden_fields_for_language(array(
<p id="setting_default_view"><?php echo $modsForHesk_settings['default_calendar_view']; ?></p>
<p id="setting_first_day_of_week"><?php echo $modsForHesk_settings['first_day_of_week']; ?></p>
<p id="setting_show_start_time"><?php echo $modsForHesk_settings['calendar_show_start_time']; ?></p>
</div>
<?php
$businessHoursRs = hesk_dbQuery("SELECT * FROM `" . hesk_dbEscape($hesk_settings['db_pfix']) . "mfh_calendar_business_hours`");
while ($row = hesk_dbFetchAssoc($businessHoursRs)):
?>
<p id="business_hours_<?php echo $row['day_of_week']; ?>_start"><?php echo $row['start_time']; ?></p>
<p id="business_hours_<?php echo $row['day_of_week']; ?>_end"><?php echo $row['end_time']; ?></p>
<?php endwhile; ?>
<?php
$businessHoursRs = hesk_dbQuery("SELECT * FROM `" . hesk_dbEscape($hesk_settings['db_pfix']) . "mfh_calendar_business_hours`");
while ($row = hesk_dbFetchAssoc($businessHoursRs)):
?>
<p id="business_hours_<?php echo $row['day_of_week']; ?>_start"><?php echo $row['start_time']; ?></p>
<p id="business_hours_<?php echo $row['day_of_week']; ?>_end"><?php echo $row['end_time']; ?></p>
<?php endwhile; ?>
</div>

Načítá se…
Zrušit
Uložit