Преглед на файлове

More changes

tags/3.1.0
Mike Koch преди 3 години
родител
ревизия
28027ae58b
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. +3
    -1
      .gitlab-ci.yml

+ 3
- 1
.gitlab-ci.yml Целия файл

@@ -5,4 +5,6 @@ before_script:

test:app:
script:
- cd api/Tests && phpunit
- ls
- cd api/Tests
- phpunit

Зареждане…
Отказ
Запис