HTML5 app for giving and receiving charity. https://helpinghelena.org
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.


 1. <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 2. - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 3. - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 4. <div class="page" data-name="credits">
 5. <div class="navbar">
 6. <div class="navbar-inner">
 7. <div class="left">
 8. <a href="#" class="link icon-only back">
 9. <i class="icon icon-back"></i>
 10. </a>
 11. </div>
 12. <div class="title">Open Source</div>
 13. </div>
 14. </div>
 15. <div class="page-content">
 16. <div class="block">
 17. <p>This program is licensed under the Mozilla Public License 2.0.
 18. To get the source code, visit https://source.netsyms.com/Netsyms/HelpingHelenaApp.
 19. <br>
 20. Map data &copy; <a href="" onclick="openBrowser('https://www.openstreetmap.org/copyright')">OpenStreetMap</a> contributors.
 21. Licenses under the Open Database License.
 22. <br>
 23. Map style &copy; Mapbox, KlokanTech.com, and <a href="" onclick="openBrowser('https://openmaptiles.org')">OpenMapTiles</a> contributors.
 24. <br>
 25. This application relies on and is bundled with third-party code.
 26. See below for the their licenses and where to find source code.
 27. It is likely that not all of the listed third-party code is present
 28. on your system; some of it is platform-specific and not included
 29. in all builds.
 30. </div>
 31. <div class="block">
 32. <h1>
 33. @fortawesome/fontawesome-free
 34. </h1>
 35. <p>
 36. Source: https://github.com/FortAwesome/Font-Awesome
 37. <br/>
 38. License:
 39. </p>
 40. <h2>
 41. Font Awesome Free License
 42. </h2>
 43. <p>
 44. Font Awesome Free is free, open source, and GPL friendly. You can use it for
 45. <br/>
 46. commercial projects, open source projects, or really almost whatever you want.
 47. <br/>
 48. Full Font Awesome Free license: https://fontawesome.com/license/free.
 49. </p>
 50. <h2>
 51. Icons: CC BY 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
 52. </h2>
 53. <p>
 54. In the Font Awesome Free download, the CC BY 4.0 license applies to all icons
 55. <br/>
 56. packaged as SVG and JS file types.
 57. </p>
 58. <h2>
 59. Fonts: SIL OFL 1.1 License (https://scripts.sil.org/OFL)
 60. </h2>
 61. <p>
 62. In the Font Awesome Free download, the SIL OFL license applies to all icons
 63. <br/>
 64. packaged as web and desktop font files.
 65. </p>
 66. <h2>
 67. Code: MIT License (https://opensource.org/licenses/MIT)
 68. </h2>
 69. <p>
 70. In the Font Awesome Free download, the MIT license applies to all non-font and
 71. <br/>
 72. non-icon files.
 73. </p>
 74. <h2>
 75. Attribution
 76. </h2>
 77. <p>
 78. Attribution is required by MIT, SIL OFL, and CC BY licenses. Downloaded Font
 79. <br/>
 80. Awesome Free files already contain embedded comments with sufficient
 81. <br/>
 82. attribution, so you shouldn't need to do anything additional when using these
 83. <br/>
 84. files normally.
 85. </p>
 86. <p>
 87. We've kept attribution comments terse, so we ask that you do not actively work
 88. <br/>
 89. to remove them from files, especially code. They're a great way for folks to
 90. <br/>
 91. learn about Font Awesome.
 92. </p>
 93. <h2>
 94. Brand Icons
 95. </h2>
 96. <p>
 97. All brand icons are trademarks of their respective owners. The use of these
 98. <br/>
 99. trademarks does not indicate endorsement of the trademark holder by Font
 100. <br/>
 101. Awesome, nor vice versa.
 102. <strong>
 103. Please do not use brand logos for any purpose except
 104. <br/>
 105. to represent the company, product, or service to which they refer.
 106. </strong>
 107. </p>
 108. <hr/>
 109. <h1>
 110. @mapbox/geojson-area
 111. </h1>
 112. <p>
 113. Source: git@github.com:mapbox/geojson-area.git
 114. <br/>
 115. License:
 116. </p>
 117. <p>
 118. Copyright 2005-2013 OpenLayers Contributors. All rights reserved. See
 119. <br/>
 120. authors.txt for full list.
 121. </p>
 122. <p>
 123. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 124. <br/>
 125. are permitted provided that the following conditions are met:
 126. </p>
 127. <ol>
 128. <li>
 129. <p>
 130. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
 131. <br/>
 132. list of conditions and the following disclaimer.
 133. </p>
 134. </li>
 135. <li>
 136. <p>
 137. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 138. <br/>
 139. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
 140. <br/>
 141. other materials provided with the distribution.
 142. </p>
 143. </li>
 144. </ol>
 145. <p>
 146. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY OPENLAYERS CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS
 147. <br/>
 148. OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 149. <br/>
 150. MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
 151. <br/>
 152. SHALL COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
 153. <br/>
 154. INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
 155. <br/>
 156. LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
 157. <br/>
 158. PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
 159. <br/>
 160. LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
 161. <br/>
 162. OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
 163. <br/>
 164. ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 165. </p>
 166. <p>
 167. The views and conclusions contained in the software and documentation are those
 168. <br/>
 169. of the authors and should not be interpreted as representing official policies,
 170. <br/>
 171. either expressed or implied, of OpenLayers Contributors.
 172. </p>
 173. <hr/>
 174. <h1>
 175. @mapbox/geojson-rewind
 176. </h1>
 177. <p>
 178. Source: git://github.com/mapbox/geojson-rewind.git
 179. <br/>
 180. License:
 181. </p>
 182. <p>
 183. Copyright (c) {{ year }}, {{ organization }}
 184. </p>
 185. <p>
 186. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
 187. <br/>
 188. purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 189. <br/>
 190. copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 191. </p>
 192. <p>
 193. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
 194. <br/>
 195. REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 196. <br/>
 197. FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
 198. <br/>
 199. INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
 200. <br/>
 201. LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
 202. <br/>
 203. OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
 204. <br/>
 205. PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 206. </p>
 207. <hr/>
 208. <h1>
 209. @mapbox/geojson-types
 210. </h1>
 211. <p>
 212. <br/>
 213. License:
 214. </p>
 215. <p>
 216. MIT License
 217. </p>
 218. <p>
 219. Copyright (c) 2018 Mapbox
 220. </p>
 221. <p>
 222. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 223. <br/>
 224. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 225. <br/>
 226. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 227. <br/>
 228. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 229. <br/>
 230. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 231. <br/>
 232. furnished to do so, subject to the following conditions:
 233. </p>
 234. <p>
 235. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 236. <br/>
 237. copies or substantial portions of the Software.
 238. </p>
 239. <p>
 240. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 241. <br/>
 242. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 243. <br/>
 244. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 245. <br/>
 246. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 247. <br/>
 248. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 249. <br/>
 250. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 251. <br/>
 252. SOFTWARE.
 253. </p>
 254. <hr/>
 255. <h1>
 256. @mapbox/mapbox-gl-supported
 257. </h1>
 258. <p>
 259. Source: git+https://github.com/mapbox/mapbox-gl-supported.git
 260. <br/>
 261. License:
 262. </p>
 263. <p>
 264. BSD 3-Clause License
 265. </p>
 266. <p>
 267. Copyright (c) 2017, Mapbox
 268. <br/>
 269. All rights reserved.
 270. </p>
 271. <p>
 272. Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 273. <br/>
 274. modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 275. </p>
 276. <ul>
 277. <li>
 278. <p>
 279. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
 280. <br/>
 281. list of conditions and the following disclaimer.
 282. </p>
 283. </li>
 284. <li>
 285. <p>
 286. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 287. <br/>
 288. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 289. <br/>
 290. and/or other materials provided with the distribution.
 291. </p>
 292. </li>
 293. <li>
 294. <p>
 295. Neither the name of the copyright holder nor the names of its
 296. <br/>
 297. contributors may be used to endorse or promote products derived from
 298. <br/>
 299. this software without specific prior written permission.
 300. </p>
 301. </li>
 302. </ul>
 303. <p>
 304. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 305. <br/>
 306. AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 307. <br/>
 308. IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 309. <br/>
 310. DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 311. <br/>
 312. FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 313. <br/>
 314. DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
 315. <br/>
 316. SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
 317. <br/>
 318. CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
 319. <br/>
 320. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
 321. <br/>
 322. OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 323. </p>
 324. <hr/>
 325. <h1>
 326. @mapbox/point-geometry
 327. </h1>
 328. <p>
 329. Source: git@github.com:mapbox/point-geometry.git
 330. <br/>
 331. License:
 332. </p>
 333. <p>
 334. Copyright (c) 2015, Mapbox &lt;&gt;
 335. </p>
 336. <p>
 337. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
 338. <br/>
 339. purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 340. <br/>
 341. copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 342. </p>
 343. <p>
 344. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
 345. <br/>
 346. WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
 347. <br/>
 348. MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
 349. <br/>
 350. ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
 351. <br/>
 352. WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
 353. <br/>
 354. ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
 355. <br/>
 356. OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 357. </p>
 358. <hr/>
 359. <h1>
 360. @mapbox/vector-tile
 361. </h1>
 362. <p>
 363. Source: https://github.com/mapbox/vector-tile-js.git
 364. <br/>
 365. License:
 366. </p>
 367. <p>
 368. Copyright (c) 2014, Mapbox
 369. </p>
 370. <p>
 371. All rights reserved.
 372. </p>
 373. <p>
 374. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 375. <br/>
 376. are permitted provided that the following conditions are met:
 377. </p>
 378. <pre><code>* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 379. this list of conditions and the following disclaimer.
 380. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 381. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 382. and/or other materials provided with the distribution.
 383. * Neither the name of Mapbox nor the names of its contributors
 384. may be used to endorse or promote products derived from this software
 385. without specific prior written permission.
 386. </code></pre>
 387. <p>
 388. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
 389. <br/>
 390. "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
 391. <br/>
 392. LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
 393. <br/>
 394. A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
 395. <br/>
 396. CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
 397. <br/>
 398. EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
 399. <br/>
 400. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
 401. <br/>
 402. PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
 403. <br/>
 404. LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
 405. <br/>
 406. NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
 407. <br/>
 408. SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 409. </p>
 410. <hr/>
 411. <h1>
 412. @mapbox/whoots-js
 413. </h1>
 414. <p>
 415. Source: https://github.com/mapbox/whoots-js.git
 416. <br/>
 417. License:
 418. </p>
 419. <p>
 420. ISC License
 421. </p>
 422. <p>
 423. Copyright (c) 2017, Mapbox
 424. </p>
 425. <p>
 426. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose
 427. <br/>
 428. with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice
 429. <br/>
 430. and this permission notice appear in all copies.
 431. </p>
 432. <p>
 433. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
 434. <br/>
 435. REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 436. <br/>
 437. FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
 438. <br/>
 439. INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
 440. <br/>
 441. OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
 442. <br/>
 443. TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
 444. <br/>
 445. THIS SOFTWARE.
 446. </p>
 447. <hr/>
 448. <h1>
 449. ansicolors
 450. </h1>
 451. <p>
 452. Source: git://github.com/thlorenz/ansicolors.git
 453. <br/>
 454. License:
 455. </p>
 456. <p>
 457. Copyright 2013 Thorsten Lorenz.
 458. <br/>
 459. All rights reserved.
 460. </p>
 461. <p>
 462. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 463. <br/>
 464. obtaining a copy of this software and associated documentation
 465. <br/>
 466. files (the "Software"), to deal in the Software without
 467. <br/>
 468. restriction, including without limitation the rights to use,
 469. <br/>
 470. copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 471. <br/>
 472. copies of the Software, and to permit persons to whom the
 473. <br/>
 474. Software is furnished to do so, subject to the following
 475. <br/>
 476. conditions:
 477. </p>
 478. <p>
 479. The above copyright notice and this permission notice shall be
 480. <br/>
 481. included in all copies or substantial portions of the Software.
 482. </p>
 483. <p>
 484. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 485. <br/>
 486. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 487. <br/>
 488. OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 489. <br/>
 490. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 491. <br/>
 492. HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 493. <br/>
 494. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 495. <br/>
 496. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 497. <br/>
 498. OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 499. </p>
 500. <hr/>
 501. <h1>
 502. buffer-from
 503. </h1>
 504. <p>
 505. Source: https://github.com/LinusU/buffer-from.git
 506. <br/>
 507. License:
 508. </p>
 509. <p>
 510. MIT License
 511. </p>
 512. <p>
 513. Copyright (c) 2016, 2018 Linus Unnebäck
 514. </p>
 515. <p>
 516. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 517. <br/>
 518. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 519. <br/>
 520. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 521. <br/>
 522. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 523. <br/>
 524. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 525. <br/>
 526. furnished to do so, subject to the following conditions:
 527. </p>
 528. <p>
 529. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 530. <br/>
 531. copies or substantial portions of the Software.
 532. </p>
 533. <p>
 534. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 535. <br/>
 536. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 537. <br/>
 538. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 539. <br/>
 540. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 541. <br/>
 542. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 543. <br/>
 544. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 545. <br/>
 546. SOFTWARE.
 547. </p>
 548. <hr/>
 549. <h1>
 550. cardinal, redeyed
 551. </h1>
 552. <p>
 553. Source: git://github.com/thlorenz/cardinal.git (cardinal), git://github.com/thlorenz/redeyed.git (redeyed)
 554. <br/>
 555. License:
 556. </p>
 557. <p>
 558. Copyright 2012 Thorsten Lorenz.
 559. <br/>
 560. All rights reserved.
 561. </p>
 562. <p>
 563. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 564. <br/>
 565. obtaining a copy of this software and associated documentation
 566. <br/>
 567. files (the "Software"), to deal in the Software without
 568. <br/>
 569. restriction, including without limitation the rights to use,
 570. <br/>
 571. copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 572. <br/>
 573. copies of the Software, and to permit persons to whom the
 574. <br/>
 575. Software is furnished to do so, subject to the following
 576. <br/>
 577. conditions:
 578. </p>
 579. <p>
 580. The above copyright notice and this permission notice shall be
 581. <br/>
 582. included in all copies or substantial portions of the Software.
 583. </p>
 584. <p>
 585. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 586. <br/>
 587. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 588. <br/>
 589. OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 590. <br/>
 591. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 592. <br/>
 593. HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 594. <br/>
 595. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 596. <br/>
 597. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 598. <br/>
 599. OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 600. </p>
 601. <hr/>
 602. <h1>
 603. concat-stream
 604. </h1>
 605. <p>
 606. Source: http://github.com/maxogden/concat-stream.git
 607. <br/>
 608. License:
 609. </p>
 610. <p>
 611. The MIT License
 612. </p>
 613. <p>
 614. Copyright (c) 2013 Max Ogden
 615. </p>
 616. <p>
 617. Permission is hereby granted, free of charge,
 618. <br/>
 619. to any person obtaining a copy of this software and
 620. <br/>
 621. associated documentation files (the "Software"), to
 622. <br/>
 623. deal in the Software without restriction, including
 624. <br/>
 625. without limitation the rights to use, copy, modify,
 626. <br/>
 627. merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 628. <br/>
 629. copies of the Software, and to permit persons to whom
 630. <br/>
 631. the Software is furnished to do so,
 632. <br/>
 633. subject to the following conditions:
 634. </p>
 635. <p>
 636. The above copyright notice and this permission notice
 637. <br/>
 638. shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
 639. </p>
 640. <p>
 641. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 642. <br/>
 643. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 644. <br/>
 645. OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
 646. <br/>
 647. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
 648. <br/>
 649. ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
 650. <br/>
 651. TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 652. <br/>
 653. SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 654. </p>
 655. <hr/>
 656. <h1>
 657. core-util-is
 658. </h1>
 659. <p>
 660. Source: git://github.com/isaacs/core-util-is
 661. <br/>
 662. License:
 663. </p>
 664. <p>
 665. Copyright Node.js contributors. All rights reserved.
 666. </p>
 667. <p>
 668. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 669. <br/>
 670. of this software and associated documentation files (the "Software"), to
 671. <br/>
 672. deal in the Software without restriction, including without limitation the
 673. <br/>
 674. rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
 675. <br/>
 676. sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 677. <br/>
 678. furnished to do so, subject to the following conditions:
 679. </p>
 680. <p>
 681. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 682. <br/>
 683. all copies or substantial portions of the Software.
 684. </p>
 685. <p>
 686. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 687. <br/>
 688. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 689. <br/>
 690. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 691. <br/>
 692. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 693. <br/>
 694. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 695. <br/>
 696. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
 697. <br/>
 698. IN THE SOFTWARE.
 699. </p>
 700. <hr/>
 701. <h1>
 702. dom7
 703. </h1>
 704. <p>
 705. Source: git+https://github.com/nolimits4web/dom7.git
 706. <br/>
 707. License:
 708. </p>
 709. <p>
 710. MIT License
 711. </p>
 712. <p>
 713. Copyright (c) 2017 Vladimir Kharlampidi
 714. </p>
 715. <p>
 716. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 717. <br/>
 718. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 719. <br/>
 720. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 721. <br/>
 722. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 723. <br/>
 724. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 725. <br/>
 726. furnished to do so, subject to the following conditions:
 727. </p>
 728. <p>
 729. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 730. <br/>
 731. copies or substantial portions of the Software.
 732. </p>
 733. <p>
 734. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 735. <br/>
 736. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 737. <br/>
 738. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 739. <br/>
 740. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 741. <br/>
 742. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 743. <br/>
 744. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 745. <br/>
 746. SOFTWARE.
 747. </p>
 748. <hr/>
 749. <h1>
 750. earcut, supercluster
 751. </h1>
 752. <p>
 753. Source: git://github.com/mapbox/earcut.git (earcut), git://github.com/mapbox/supercluster.git (supercluster)
 754. <br/>
 755. License:
 756. </p>
 757. <p>
 758. ISC License
 759. </p>
 760. <p>
 761. Copyright (c) 2016, Mapbox
 762. </p>
 763. <p>
 764. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose
 765. <br/>
 766. with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice
 767. <br/>
 768. and this permission notice appear in all copies.
 769. </p>
 770. <p>
 771. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
 772. <br/>
 773. REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 774. <br/>
 775. FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
 776. <br/>
 777. INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
 778. <br/>
 779. OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
 780. <br/>
 781. TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
 782. <br/>
 783. THIS SOFTWARE.
 784. </p>
 785. <hr/>
 786. <h1>
 787. esm
 788. </h1>
 789. <p>
 790. Source: https://github.com/standard-things/esm.git
 791. <br/>
 792. License:
 793. </p>
 794. <p>
 795. The MIT License (MIT)
 796. </p>
 797. <p>
 798. Copyright esm contributors
 799. </p>
 800. <p>
 801. Based on reify, copyright Ben Newman
 802. <a href="https://github.com/benjamn/reify">
 803. https://github.com/benjamn/reify
 804. </a>
 805. </p>
 806. <p>
 807. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 808. <br/>
 809. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 810. <br/>
 811. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 812. <br/>
 813. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 814. <br/>
 815. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 816. <br/>
 817. furnished to do so, subject to the following conditions:
 818. </p>
 819. <p>
 820. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 821. <br/>
 822. copies or substantial portions of the Software.
 823. </p>
 824. <p>
 825. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 826. <br/>
 827. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 828. <br/>
 829. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 830. <br/>
 831. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 832. <br/>
 833. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 834. <br/>
 835. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 836. <br/>
 837. SOFTWARE.
 838. </p>
 839. <hr/>
 840. <h1>
 841. geojson-vt
 842. </h1>
 843. <p>
 844. Source: git://github.com/mapbox/geojson-vt.git
 845. <br/>
 846. License:
 847. </p>
 848. <p>
 849. ISC License
 850. </p>
 851. <p>
 852. Copyright (c) 2015, Mapbox
 853. </p>
 854. <p>
 855. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose
 856. <br/>
 857. with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice
 858. <br/>
 859. and this permission notice appear in all copies.
 860. </p>
 861. <p>
 862. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
 863. <br/>
 864. REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 865. <br/>
 866. FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
 867. <br/>
 868. INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
 869. <br/>
 870. OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
 871. <br/>
 872. TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
 873. <br/>
 874. THIS SOFTWARE.
 875. </p>
 876. <hr/>
 877. <h1>
 878. gl-matrix
 879. </h1>
 880. <p>
 881. Source: https://github.com/toji/gl-matrix.git
 882. <br/>
 883. License:
 884. </p>
 885. <p>
 886. Copyright (c) 2015-2019, Brandon Jones, Colin MacKenzie IV.
 887. </p>
 888. <p>
 889. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 890. <br/>
 891. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 892. <br/>
 893. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 894. <br/>
 895. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 896. <br/>
 897. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 898. <br/>
 899. furnished to do so, subject to the following conditions:
 900. </p>
 901. <p>
 902. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 903. <br/>
 904. all copies or substantial portions of the Software.
 905. </p>
 906. <p>
 907. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 908. <br/>
 909. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 910. <br/>
 911. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 912. <br/>
 913. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 914. <br/>
 915. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 916. <br/>
 917. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 918. <br/>
 919. THE SOFTWARE.
 920. </p>
 921. <hr/>
 922. <h1>
 923. grid-index
 924. </h1>
 925. <p>
 926. Source: git+https://github.com/mapbox/grid-index.git
 927. <br/>
 928. License:
 929. </p>
 930. <p>
 931. Copyright (c) 2016, Mapbox
 932. </p>
 933. <p>
 934. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose
 935. <br/>
 936. with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice
 937. <br/>
 938. and this permission notice appear in all copies.
 939. </p>
 940. <p>
 941. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
 942. <br/>
 943. REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 944. <br/>
 945. FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
 946. <br/>
 947. INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
 948. <br/>
 949. OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
 950. <br/>
 951. TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
 952. <br/>
 953. THIS SOFTWARE.
 954. </p>
 955. <hr/>
 956. <h1>
 957. ieee754
 958. </h1>
 959. <p>
 960. Source: git://github.com/feross/ieee754.git
 961. <br/>
 962. License:
 963. </p>
 964. <p>
 965. Copyright 2008 Fair Oaks Labs, Inc.
 966. </p>
 967. <p>
 968. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 969. </p>
 970. <ol>
 971. <li>
 972. <p>
 973. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 974. </p>
 975. </li>
 976. <li>
 977. <p>
 978. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 979. </p>
 980. </li>
 981. <li>
 982. <p>
 983. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 984. </p>
 985. </li>
 986. </ol>
 987. <p>
 988. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 989. </p>
 990. <hr/>
 991. <h1>
 992. inherits
 993. </h1>
 994. <p>
 995. Source: git://github.com/isaacs/inherits
 996. <br/>
 997. License:
 998. </p>
 999. <p>
 1000. The ISC License
 1001. </p>
 1002. <p>
 1003. Copyright (c) Isaac Z. Schlueter
 1004. </p>
 1005. <p>
 1006. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
 1007. <br/>
 1008. purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 1009. <br/>
 1010. copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 1011. </p>
 1012. <p>
 1013. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
 1014. <br/>
 1015. REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 1016. <br/>
 1017. FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
 1018. <br/>
 1019. INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
 1020. <br/>
 1021. LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
 1022. <br/>
 1023. OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
 1024. <br/>
 1025. PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 1026. </p>
 1027. <hr/>
 1028. <h1>
 1029. jquery
 1030. </h1>
 1031. <p>
 1032. Source: https://github.com/jquery/jquery.git
 1033. <br/>
 1034. License:
 1035. </p>
 1036. <p>
 1037. Copyright JS Foundation and other contributors, https://js.foundation/
 1038. </p>
 1039. <p>
 1040. This software consists of voluntary contributions made by many
 1041. <br/>
 1042. individuals. For exact contribution history, see the revision history
 1043. <br/>
 1044. available at https://github.com/jquery/jquery
 1045. </p>
 1046. <p>
 1047. The following license applies to all parts of this software except as
 1048. <br/>
 1049. documented below:
 1050. </p>
 1051. <p>
 1052. ====
 1053. </p>
 1054. <p>
 1055. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
 1056. <br/>
 1057. a copy of this software and associated documentation files (the
 1058. <br/>
 1059. "Software"), to deal in the Software without restriction, including
 1060. <br/>
 1061. without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
 1062. <br/>
 1063. distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
 1064. <br/>
 1065. permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
 1066. <br/>
 1067. the following conditions:
 1068. </p>
 1069. <p>
 1070. The above copyright notice and this permission notice shall be
 1071. <br/>
 1072. included in all copies or substantial portions of the Software.
 1073. </p>
 1074. <p>
 1075. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 1076. <br/>
 1077. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
 1078. <br/>
 1079. MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 1080. <br/>
 1081. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
 1082. <br/>
 1083. LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
 1084. <br/>
 1085. OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
 1086. <br/>
 1087. WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 1088. </p>
 1089. <p>
 1090. ====
 1091. </p>
 1092. <p>
 1093. All files located in the node_modules and external directories are
 1094. <br/>
 1095. externally maintained libraries used by this software which have their
 1096. <br/>
 1097. own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from
 1098. <br/>
 1099. the terms above.
 1100. </p>
 1101. <hr/>
 1102. <h1>
 1103. kdbush, quickselect
 1104. </h1>
 1105. <p>
 1106. Source: git://github.com/mourner/kdbush.git (kdbush)
 1107. <br/>
 1108. License:
 1109. </p>
 1110. <p>
 1111. ISC License
 1112. </p>
 1113. <p>
 1114. Copyright (c) 2018, Vladimir Agafonkin
 1115. </p>
 1116. <p>
 1117. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose
 1118. <br/>
 1119. with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice
 1120. <br/>
 1121. and this permission notice appear in all copies.
 1122. </p>
 1123. <p>
 1124. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
 1125. <br/>
 1126. REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 1127. <br/>
 1128. FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
 1129. <br/>
 1130. INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
 1131. <br/>
 1132. OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
 1133. <br/>
 1134. TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
 1135. <br/>
 1136. THIS SOFTWARE.
 1137. </p>
 1138. <hr/>
 1139. <h1>
 1140. leaflet
 1141. </h1>
 1142. <p>
 1143. Source: git://github.com/Leaflet/Leaflet.git
 1144. <br/>
 1145. License:
 1146. </p>
 1147. <p>
 1148. Copyright (c) 2010-2018, Vladimir Agafonkin
 1149. <br/>
 1150. Copyright (c) 2010-2011, CloudMade
 1151. <br/>
 1152. All rights reserved.
 1153. </p>
 1154. <p>
 1155. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
 1156. <br/>
 1157. permitted provided that the following conditions are met:
 1158. </p>
 1159. <ol>
 1160. <li>
 1161. <p>
 1162. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
 1163. <br/>
 1164. conditions and the following disclaimer.
 1165. </p>
 1166. </li>
 1167. <li>
 1168. <p>
 1169. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
 1170. <br/>
 1171. of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
 1172. <br/>
 1173. provided with the distribution.
 1174. </p>
 1175. </li>
 1176. </ol>
 1177. <p>
 1178. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
 1179. <br/>
 1180. EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 1181. <br/>
 1182. MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
 1183. <br/>
 1184. COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
 1185. <br/>
 1186. EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
 1187. <br/>
 1188. SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 1189. <br/>
 1190. HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
 1191. <br/>
 1192. TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
 1193. <br/>
 1194. SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 1195. </p>
 1196. <hr/>
 1197. <h1>
 1198. mapbox-gl
 1199. </h1>
 1200. <p>
 1201. Source: git://github.com/mapbox/mapbox-gl-js.git
 1202. <br/>
 1203. License:
 1204. </p>
 1205. <p>
 1206. Copyright (c) 2016, Mapbox
 1207. </p>
 1208. <p>
 1209. All rights reserved.
 1210. </p>
 1211. <p>
 1212. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 1213. <br/>
 1214. are permitted provided that the following conditions are met:
 1215. </p>
 1216. <pre><code>* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 1217. this list of conditions and the following disclaimer.
 1218. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 1219. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 1220. and/or other materials provided with the distribution.
 1221. * Neither the name of Mapbox GL JS nor the names of its contributors
 1222. may be used to endorse or promote products derived from this software
 1223. without specific prior written permission.
 1224. </code></pre>
 1225. <p>
 1226. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
 1227. <br/>
 1228. "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
 1229. <br/>
 1230. LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
 1231. <br/>
 1232. A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
 1233. <br/>
 1234. CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
 1235. <br/>
 1236. EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
 1237. <br/>
 1238. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
 1239. <br/>
 1240. PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
 1241. <br/>
 1242. LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
 1243. <br/>
 1244. NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
 1245. <br/>
 1246. SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 1247. </p>
 1248. <hr/>
 1249. <p>
 1250. Contains Hershey Simplex Font: http://paulbourke.net/dataformats/hershey/
 1251. </p>
 1252. <hr/>
 1253. <p>
 1254. Contains code from glfx.js
 1255. </p>
 1256. <p>
 1257. Copyright (C) 2011 by Evan Wallace
 1258. </p>
 1259. <p>
 1260. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 1261. <br/>
 1262. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 1263. <br/>
 1264. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 1265. <br/>
 1266. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 1267. <br/>
 1268. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 1269. <br/>
 1270. furnished to do so, subject to the following conditions:
 1271. </p>
 1272. <p>
 1273. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 1274. <br/>
 1275. all copies or substantial portions of the Software.
 1276. </p>
 1277. <p>
 1278. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 1279. <br/>
 1280. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 1281. <br/>
 1282. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 1283. <br/>
 1284. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 1285. <br/>
 1286. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 1287. <br/>
 1288. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 1289. <br/>
 1290. THE SOFTWARE.
 1291. </p>
 1292. <hr/>
 1293. <p>
 1294. Contains a portion of d3-color https://github.com/d3/d3-color
 1295. </p>
 1296. <p>
 1297. Copyright 2010-2016 Mike Bostock
 1298. <br/>
 1299. All rights reserved.
 1300. </p>
 1301. <p>
 1302. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 1303. <br/>
 1304. are permitted provided that the following conditions are met:
 1305. </p>
 1306. <ul>
 1307. <li>
 1308. <p>
 1309. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
 1310. <br/>
 1311. list of conditions and the following disclaimer.
 1312. </p>
 1313. </li>
 1314. <li>
 1315. <p>
 1316. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 1317. <br/>
 1318. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 1319. <br/>
 1320. and/or other materials provided with the distribution.
 1321. </p>
 1322. </li>
 1323. <li>
 1324. <p>
 1325. Neither the name of the author nor the names of contributors may be used to
 1326. <br/>
 1327. endorse or promote products derived from this software without specific prior
 1328. <br/>
 1329. written permission.
 1330. </p>
 1331. </li>
 1332. </ul>
 1333. <p>
 1334. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
 1335. <br/>
 1336. ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
 1337. <br/>
 1338. WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 1339. <br/>
 1340. DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
 1341. <br/>
 1342. ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
 1343. <br/>
 1344. (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 1345. <br/>
 1346. LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
 1347. <br/>
 1348. ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
 1349. <br/>
 1350. (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
 1351. <br/>
 1352. SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 1353. </p>
 1354. <hr/>
 1355. <h1>
 1356. mapbox-gl-leaflet
 1357. </h1>
 1358. <p>
 1359. Source: git://github.com/mapbox/mapbox-gl-leaflet.git
 1360. <br/>
 1361. License:
 1362. </p>
 1363. <p>
 1364. Copyright (c) 2014, Mapbox
 1365. </p>
 1366. <p>
 1367. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
 1368. <br/>
 1369. purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 1370. <br/>
 1371. copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 1372. </p>
 1373. <p>
 1374. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
 1375. <br/>
 1376. WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
 1377. <br/>
 1378. MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
 1379. <br/>
 1380. ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
 1381. <br/>
 1382. WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
 1383. <br/>
 1384. ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
 1385. <br/>
 1386. OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 1387. </p>
 1388. <hr/>
 1389. <h1>
 1390. minimist
 1391. </h1>
 1392. <p>
 1393. Source: git://github.com/substack/minimist.git
 1394. <br/>
 1395. License:
 1396. </p>
 1397. <p>
 1398. This software is released under the MIT license:
 1399. </p>
 1400. <p>
 1401. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 1402. <br/>
 1403. this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
 1404. <br/>
 1405. the Software without restriction, including without limitation the rights to
 1406. <br/>
 1407. use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
 1408. <br/>
 1409. the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
 1410. <br/>
 1411. subject to the following conditions:
 1412. </p>
 1413. <p>
 1414. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 1415. <br/>
 1416. copies or substantial portions of the Software.
 1417. </p>
 1418. <p>
 1419. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 1420. <br/>
 1421. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
 1422. <br/>
 1423. FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 1424. <br/>
 1425. COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
 1426. <br/>
 1427. IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
 1428. <br/>
 1429. CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 1430. </p>
 1431. <hr/>
 1432. <h1>
 1433. path-to-regexp
 1434. </h1>
 1435. <p>
 1436. Source: https://github.com/pillarjs/path-to-regexp.git
 1437. <br/>
 1438. License:
 1439. </p>
 1440. <p>
 1441. The MIT License (MIT)
 1442. </p>
 1443. <p>
 1444. Copyright (c) 2014 Blake Embrey (hello@blakeembrey.com)
 1445. </p>
 1446. <p>
 1447. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 1448. <br/>
 1449. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 1450. <br/>
 1451. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 1452. <br/>
 1453. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 1454. <br/>
 1455. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 1456. <br/>
 1457. furnished to do so, subject to the following conditions:
 1458. </p>
 1459. <p>
 1460. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 1461. <br/>
 1462. all copies or substantial portions of the Software.
 1463. </p>
 1464. <p>
 1465. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 1466. <br/>
 1467. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 1468. <br/>
 1469. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 1470. <br/>
 1471. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 1472. <br/>
 1473. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 1474. <br/>
 1475. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 1476. <br/>
 1477. THE SOFTWARE.
 1478. </p>
 1479. <hr/>
 1480. <h1>
 1481. pbf
 1482. </h1>
 1483. <p>
 1484. Source: git@github.com:mapbox/pbf.git
 1485. <br/>
 1486. License:
 1487. </p>
 1488. <p>
 1489. Copyright (c) 2017, Mapbox
 1490. <br/>
 1491. All rights reserved.
 1492. </p>
 1493. <p>
 1494. Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 1495. <br/>
 1496. modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 1497. </p>
 1498. <ul>
 1499. <li>
 1500. <p>
 1501. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
 1502. <br/>
 1503. list of conditions and the following disclaimer.
 1504. </p>
 1505. </li>
 1506. <li>
 1507. <p>
 1508. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 1509. <br/>
 1510. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 1511. <br/>
 1512. and/or other materials provided with the distribution.
 1513. </p>
 1514. </li>
 1515. <li>
 1516. <p>
 1517. Neither the name of pbf nor the names of its
 1518. <br/>
 1519. contributors may be used to endorse or promote products derived from
 1520. <br/>
 1521. this software without specific prior written permission.
 1522. </p>
 1523. </li>
 1524. </ul>
 1525. <p>
 1526. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 1527. <br/>
 1528. AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 1529. <br/>
 1530. IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 1531. <br/>
 1532. DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 1533. <br/>
 1534. FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 1535. <br/>
 1536. DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
 1537. <br/>
 1538. SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
 1539. <br/>
 1540. CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
 1541. <br/>
 1542. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
 1543. <br/>
 1544. OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 1545. </p>
 1546. <hr/>
 1547. <h1>
 1548. potpack
 1549. </h1>
 1550. <p>
 1551. Source: git+https://github.com/mapbox/potpack.git
 1552. <br/>
 1553. License:
 1554. </p>
 1555. <p>
 1556. ISC License
 1557. </p>
 1558. <p>
 1559. Copyright (c) 2018, Mapbox
 1560. </p>
 1561. <p>
 1562. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose
 1563. <br/>
 1564. with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice
 1565. <br/>
 1566. and this permission notice appear in all copies.
 1567. </p>
 1568. <p>
 1569. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
 1570. <br/>
 1571. REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 1572. <br/>
 1573. FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
 1574. <br/>
 1575. INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
 1576. <br/>
 1577. OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
 1578. <br/>
 1579. TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
 1580. <br/>
 1581. THIS SOFTWARE.
 1582. </p>
 1583. <hr/>
 1584. <h1>
 1585. process-nextick-args
 1586. </h1>
 1587. <p>
 1588. Source: https://github.com/calvinmetcalf/process-nextick-args.git
 1589. <br/>
 1590. License:
 1591. </p>
 1592. <h1>
 1593. Copyright (c) 2015 Calvin Metcalf
 1594. </h1>
 1595. <p>
 1596. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 1597. <br/>
 1598. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 1599. <br/>
 1600. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 1601. <br/>
 1602. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 1603. <br/>
 1604. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 1605. <br/>
 1606. furnished to do so, subject to the following conditions:
 1607. </p>
 1608. <p>
 1609. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 1610. <br/>
 1611. copies or substantial portions of the Software.
 1612. </p>
 1613. <p>
 1614. <strong>
 1615. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 1616. <br/>
 1617. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 1618. <br/>
 1619. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 1620. <br/>
 1621. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 1622. <br/>
 1623. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 1624. <br/>
 1625. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 1626. <br/>
 1627. SOFTWARE.
 1628. </strong>
 1629. </p>
 1630. <hr/>
 1631. <h1>
 1632. protocol-buffers-schema
 1633. </h1>
 1634. <p>
 1635. Source: https://github.com/mafintosh/protocol-buffers-schema
 1636. <br/>
 1637. License:
 1638. </p>
 1639. <p>
 1640. The MIT License (MIT)
 1641. </p>
 1642. <p>
 1643. Copyright (c) 2014 Mathias Buus
 1644. </p>
 1645. <p>
 1646. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 1647. <br/>
 1648. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 1649. <br/>
 1650. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 1651. <br/>
 1652. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 1653. <br/>
 1654. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 1655. <br/>
 1656. furnished to do so, subject to the following conditions:
 1657. </p>
 1658. <p>
 1659. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 1660. <br/>
 1661. all copies or substantial portions of the Software.
 1662. </p>
 1663. <p>
 1664. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 1665. <br/>
 1666. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 1667. <br/>
 1668. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 1669. <br/>
 1670. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 1671. <br/>
 1672. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 1673. <br/>
 1674. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 1675. <br/>
 1676. THE SOFTWARE.
 1677. </p>
 1678. <hr/>
 1679. <h1>
 1680. readable-stream
 1681. </h1>
 1682. <p>
 1683. Source: git://github.com/nodejs/readable-stream
 1684. <br/>
 1685. License:
 1686. </p>
 1687. <p>
 1688. Node.js is licensed for use as follows:
 1689. </p>
 1690. <p>
 1691. """
 1692. <br/>
 1693. Copyright Node.js contributors. All rights reserved.
 1694. </p>
 1695. <p>
 1696. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 1697. <br/>
 1698. of this software and associated documentation files (the "Software"), to
 1699. <br/>
 1700. deal in the Software without restriction, including without limitation the
 1701. <br/>
 1702. rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
 1703. <br/>
 1704. sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 1705. <br/>
 1706. furnished to do so, subject to the following conditions:
 1707. </p>
 1708. <p>
 1709. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 1710. <br/>
 1711. all copies or substantial portions of the Software.
 1712. </p>
 1713. <p>
 1714. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 1715. <br/>
 1716. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 1717. <br/>
 1718. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 1719. <br/>
 1720. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 1721. <br/>
 1722. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 1723. <br/>
 1724. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
 1725. <br/>
 1726. IN THE SOFTWARE.
 1727. <br/>
 1728. """
 1729. </p>
 1730. <p>
 1731. This license applies to parts of Node.js originating from the
 1732. <br/>
 1733. https://github.com/joyent/node repository:
 1734. </p>
 1735. <p>
 1736. """
 1737. <br/>
 1738. Copyright Joyent, Inc. and other Node contributors. All rights reserved.
 1739. <br/>
 1740. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 1741. <br/>
 1742. of this software and associated documentation files (the "Software"), to
 1743. <br/>
 1744. deal in the Software without restriction, including without limitation the
 1745. <br/>
 1746. rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
 1747. <br/>
 1748. sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 1749. <br/>
 1750. furnished to do so, subject to the following conditions:
 1751. </p>
 1752. <p>
 1753. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 1754. <br/>
 1755. all copies or substantial portions of the Software.
 1756. </p>
 1757. <p>
 1758. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 1759. <br/>
 1760. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 1761. <br/>
 1762. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 1763. <br/>
 1764. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 1765. <br/>
 1766. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 1767. <br/>
 1768. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
 1769. <br/>
 1770. IN THE SOFTWARE.
 1771. <br/>
 1772. """
 1773. </p>
 1774. <hr/>
 1775. <h1>
 1776. readable-stream
 1777. </h1>
 1778. <p>
 1779. Source: git://github.com/isaacs/readable-stream
 1780. <br/>
 1781. License:
 1782. </p>
 1783. <p>
 1784. Copyright Joyent, Inc. and other Node contributors. All rights reserved.
 1785. <br/>
 1786. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 1787. <br/>
 1788. of this software and associated documentation files (the "Software"), to
 1789. <br/>
 1790. deal in the Software without restriction, including without limitation the
 1791. <br/>
 1792. rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
 1793. <br/>
 1794. sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 1795. <br/>
 1796. furnished to do so, subject to the following conditions:
 1797. </p>
 1798. <p>
 1799. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 1800. <br/>
 1801. all copies or substantial portions of the Software.
 1802. </p>
 1803. <p>
 1804. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 1805. <br/>
 1806. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 1807. <br/>
 1808. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 1809. <br/>
 1810. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 1811. <br/>
 1812. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 1813. <br/>
 1814. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
 1815. <br/>
 1816. IN THE SOFTWARE.
 1817. </p>
 1818. <hr/>
 1819. <h1>
 1820. resolve-protobuf-schema
 1821. </h1>
 1822. <p>
 1823. Source: https://github.com/mafintosh/resolve-protobuf-schema.git
 1824. <br/>
 1825. License:
 1826. </p>
 1827. <p>
 1828. The MIT License (MIT)
 1829. </p>
 1830. <p>
 1831. Copyright (c) 2014 Mathias Buus
 1832. </p>
 1833. <p>
 1834. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 1835. <br/>
 1836. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 1837. <br/>
 1838. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 1839. <br/>
 1840. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 1841. <br/>
 1842. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 1843. <br/>
 1844. furnished to do so, subject to the following conditions:
 1845. </p>
 1846. <p>
 1847. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 1848. <br/>
 1849. all copies or substantial portions of the Software.
 1850. </p>
 1851. <p>
 1852. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 1853. <br/>
 1854. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 1855. <br/>
 1856. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 1857. <br/>
 1858. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 1859. <br/>
 1860. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 1861. <br/>
 1862. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 1863. <br/>
 1864. THE SOFTWARE.
 1865. </p>
 1866. <hr/>
 1867. <h1>
 1868. rw
 1869. </h1>
 1870. <p>
 1871. Source: http://github.com/mbostock/rw.git
 1872. <br/>
 1873. License:
 1874. </p>
 1875. <p>
 1876. Copyright (c) 2014-2016, Michael Bostock
 1877. <br/>
 1878. All rights reserved.
 1879. </p>
 1880. <p>
 1881. Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 1882. <br/>
 1883. modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 1884. </p>
 1885. <ul>
 1886. <li>
 1887. <p>
 1888. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
 1889. <br/>
 1890. list of conditions and the following disclaimer.
 1891. </p>
 1892. </li>
 1893. <li>
 1894. <p>
 1895. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 1896. <br/>
 1897. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 1898. <br/>
 1899. and/or other materials provided with the distribution.
 1900. </p>
 1901. </li>
 1902. <li>
 1903. <p>
 1904. The name Michael Bostock may not be used to endorse or promote products
 1905. <br/>
 1906. derived from this software without specific prior written permission.
 1907. </p>
 1908. </li>
 1909. </ul>
 1910. <p>
 1911. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 1912. <br/>
 1913. AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 1914. <br/>
 1915. IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 1916. <br/>
 1917. DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MICHAEL BOSTOCK BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
 1918. <br/>
 1919. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
 1920. <br/>
 1921. BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
 1922. <br/>
 1923. DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
 1924. <br/>
 1925. OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
 1926. <br/>
 1927. NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
 1928. <br/>
 1929. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 1930. </p>
 1931. <hr/>
 1932. <h1>
 1933. safe-buffer
 1934. </h1>
 1935. <p>
 1936. Source: git://github.com/feross/safe-buffer.git
 1937. <br/>
 1938. License:
 1939. </p>
 1940. <p>
 1941. The MIT License (MIT)
 1942. </p>
 1943. <p>
 1944. Copyright (c) Feross Aboukhadijeh
 1945. </p>
 1946. <p>
 1947. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 1948. <br/>
 1949. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 1950. <br/>
 1951. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 1952. <br/>
 1953. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 1954. <br/>
 1955. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 1956. <br/>
 1957. furnished to do so, subject to the following conditions:
 1958. </p>
 1959. <p>
 1960. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 1961. <br/>
 1962. all copies or substantial portions of the Software.
 1963. </p>
 1964. <p>
 1965. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 1966. <br/>
 1967. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 1968. <br/>
 1969. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 1970. <br/>
 1971. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 1972. <br/>
 1973. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 1974. <br/>
 1975. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 1976. <br/>
 1977. THE SOFTWARE.
 1978. </p>
 1979. <hr/>
 1980. <h1>
 1981. ssr-window
 1982. </h1>
 1983. <p>
 1984. Source: git+https://github.com/nolimits4web/ssr-window.git
 1985. <br/>
 1986. License:
 1987. </p>
 1988. <p>
 1989. MIT License
 1990. </p>
 1991. <p>
 1992. Copyright (c) 2018 Vladimir Kharlampidi
 1993. </p>
 1994. <p>
 1995. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 1996. <br/>
 1997. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 1998. <br/>
 1999. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 2000. <br/>
 2001. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 2002. <br/>
 2003. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 2004. <br/>
 2005. furnished to do so, subject to the following conditions:
 2006. </p>
 2007. <p>
 2008. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 2009. <br/>
 2010. copies or substantial portions of the Software.
 2011. </p>
 2012. <p>
 2013. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 2014. <br/>
 2015. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 2016. <br/>
 2017. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 2018. <br/>
 2019. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 2020. <br/>
 2021. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 2022. <br/>
 2023. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 2024. <br/>
 2025. SOFTWARE.
 2026. </p>
 2027. <hr/>
 2028. <h1>
 2029. stream-spigot
 2030. </h1>
 2031. <p>
 2032. Source: https://github.com/brycebaril/node-stream-spigot
 2033. <br/>
 2034. License:
 2035. </p>
 2036. <p>
 2037. (The MIT License)
 2038. </p>
 2039. <p>
 2040. Copyright (c) Bryce B. Baril
 2041. <a href="mailto:bryce@ravenwall.com">
 2042. bryce@ravenwall.com
 2043. </a>
 2044. </p>
 2045. <p>
 2046. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
 2047. </p>
 2048. <p>
 2049. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
 2050. </p>
 2051. <p>
 2052. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 2053. </p>
 2054. <hr/>
 2055. <h1>
 2056. string_decoder
 2057. </h1>
 2058. <p>
 2059. Source: git://github.com/rvagg/string_decoder.git
 2060. <br/>
 2061. License:
 2062. </p>
 2063. <p>
 2064. Copyright Joyent, Inc. and other Node contributors.
 2065. </p>
 2066. <p>
 2067. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
 2068. <br/>
 2069. copy of this software and associated documentation files (the
 2070. <br/>
 2071. "Software"), to deal in the Software without restriction, including
 2072. <br/>
 2073. without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
 2074. <br/>
 2075. distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
 2076. <br/>
 2077. persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
 2078. <br/>
 2079. following conditions:
 2080. </p>
 2081. <p>
 2082. The above copyright notice and this permission notice shall be included
 2083. <br/>
 2084. in all copies or substantial portions of the Software.
 2085. </p>
 2086. <p>
 2087. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
 2088. <br/>
 2089. OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
 2090. <br/>
 2091. MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN
 2092. <br/>
 2093. NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
 2094. <br/>
 2095. DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
 2096. <br/>
 2097. OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
 2098. <br/>
 2099. USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 2100. </p>
 2101. <hr/>
 2102. <h1>
 2103. string_decoder
 2104. </h1>
 2105. <p>
 2106. Source: git://github.com/nodejs/string_decoder.git
 2107. <br/>
 2108. License:
 2109. </p>
 2110. <p>
 2111. Node.js is licensed for use as follows:
 2112. </p>
 2113. <p>
 2114. """
 2115. <br/>
 2116. Copyright Node.js contributors. All rights reserved.
 2117. </p>
 2118. <p>
 2119. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 2120. <br/>
 2121. of this software and associated documentation files (the "Software"), to
 2122. <br/>
 2123. deal in the Software without restriction, including without limitation the
 2124. <br/>
 2125. rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
 2126. <br/>
 2127. sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 2128. <br/>
 2129. furnished to do so, subject to the following conditions:
 2130. </p>
 2131. <p>
 2132. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 2133. <br/>
 2134. all copies or substantial portions of the Software.
 2135. </p>
 2136. <p>
 2137. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 2138. <br/>
 2139. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 2140. <br/>
 2141. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 2142. <br/>
 2143. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 2144. <br/>
 2145. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 2146. <br/>
 2147. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
 2148. <br/>
 2149. IN THE SOFTWARE.
 2150. <br/>
 2151. """
 2152. </p>
 2153. <p>
 2154. This license applies to parts of Node.js originating from the
 2155. <br/>
 2156. https://github.com/joyent/node repository:
 2157. </p>
 2158. <p>
 2159. """
 2160. <br/>
 2161. Copyright Joyent, Inc. and other Node contributors. All rights reserved.
 2162. <br/>
 2163. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 2164. <br/>
 2165. of this software and associated documentation files (the "Software"), to
 2166. <br/>
 2167. deal in the Software without restriction, including without limitation the
 2168. <br/>
 2169. rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
 2170. <br/>
 2171. sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 2172. <br/>
 2173. furnished to do so, subject to the following conditions:
 2174. </p>
 2175. <p>
 2176. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 2177. <br/>
 2178. all copies or substantial portions of the Software.
 2179. </p>
 2180. <p>
 2181. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 2182. <br/>
 2183. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 2184. <br/>
 2185. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 2186. <br/>
 2187. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 2188. <br/>
 2189. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 2190. <br/>
 2191. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
 2192. <br/>
 2193. IN THE SOFTWARE.
 2194. <br/>
 2195. """
 2196. </p>
 2197. <hr/>
 2198. <h1>
 2199. template7
 2200. </h1>
 2201. <p>
 2202. Source: https://github.com/nolimits4web/template7.git
 2203. <br/>
 2204. License:
 2205. </p>
 2206. <p>
 2207. The MIT License (MIT)
 2208. </p>
 2209. <p>
 2210. Copyright (c) 2014 Vladimir Kharlampidi
 2211. </p>
 2212. <p>
 2213. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 2214. <br/>
 2215. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 2216. <br/>
 2217. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 2218. <br/>
 2219. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 2220. <br/>
 2221. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 2222. <br/>
 2223. furnished to do so, subject to the following conditions:
 2224. </p>
 2225. <p>
 2226. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 2227. <br/>
 2228. copies or substantial portions of the Software.
 2229. </p>
 2230. <p>
 2231. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 2232. <br/>
 2233. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 2234. <br/>
 2235. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 2236. <br/>
 2237. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 2238. <br/>
 2239. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 2240. <br/>
 2241. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 2242. <br/>
 2243. SOFTWARE.
 2244. </p>
 2245. <hr/>
 2246. <h1>
 2247. through
 2248. </h1>
 2249. <p>
 2250. Source: https://github.com/dominictarr/through.git
 2251. <br/>
 2252. License:
 2253. </p>
 2254. <p>
 2255. Apache License, Version 2.0
 2256. </p>
 2257. <p>
 2258. Copyright (c) 2011 Dominic Tarr
 2259. </p>
 2260. <p>
 2261. Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 2262. <br/>
 2263. you may not use this file except in compliance with the License.
 2264. <br/>
 2265. You may obtain a copy of the License at
 2266. </p>
 2267. <pre><code>http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 2268. </code></pre>
 2269. <p>
 2270. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 2271. <br/>
 2272. distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 2273. <br/>
 2274. WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 2275. <br/>
 2276. See the License for the specific language governing permissions and
 2277. <br/>
 2278. limitations under the License.
 2279. </p>
 2280. <hr/>
 2281. <h1>
 2282. tinyqueue
 2283. </h1>
 2284. <p>
 2285. Source: https://github.com/mourner/tinyqueue.git
 2286. <br/>
 2287. License:
 2288. </p>
 2289. <p>
 2290. ISC License
 2291. </p>
 2292. <p>
 2293. Copyright (c) 2017, Vladimir Agafonkin
 2294. </p>
 2295. <p>
 2296. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose
 2297. <br/>
 2298. with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice
 2299. <br/>
 2300. and this permission notice appear in all copies.
 2301. </p>
 2302. <p>
 2303. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
 2304. <br/>
 2305. REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 2306. <br/>
 2307. FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
 2308. <br/>
 2309. INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS
 2310. <br/>
 2311. OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
 2312. <br/>
 2313. TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
 2314. <br/>
 2315. THIS SOFTWARE.
 2316. </p>
 2317. <hr/>
 2318. <h1>
 2319. typedarray
 2320. </h1>
 2321. <p>
 2322. Source: git://github.com/substack/typedarray.git
 2323. <br/>
 2324. License:
 2325. </p>
 2326. <p>
 2327. /*
 2328. <br/>
 2329. Copyright (c) 2010, Linden Research, Inc.
 2330. <br/>
 2331. Copyright (c) 2012, Joshua Bell
 2332. </p>
 2333. <p>
 2334. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 2335. <br/>
 2336. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 2337. <br/>
 2338. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 2339. <br/>
 2340. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 2341. <br/>
 2342. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 2343. <br/>
 2344. furnished to do so, subject to the following conditions:
 2345. </p>
 2346. <p>
 2347. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 2348. <br/>
 2349. all copies or substantial portions of the Software.
 2350. </p>
 2351. <p>
 2352. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 2353. <br/>
 2354. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 2355. <br/>
 2356. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 2357. <br/>
 2358. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 2359. <br/>
 2360. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 2361. <br/>
 2362. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 2363. <br/>
 2364. THE SOFTWARE.
 2365. <br/>
 2366. $/LicenseInfo$
 2367. <br/>
 2368. */
 2369. </p>
 2370. <p>
 2371. // Original can be found at:
 2372. <br/>
 2373. // https://bitbucket.org/lindenlab/llsd
 2374. <br/>
 2375. // Modifications by Joshua Bell inexorabletash@gmail.com
 2376. <br/>
 2377. // https://github.com/inexorabletash/polyfill
 2378. </p>
 2379. <p>
 2380. // ES3/ES5 implementation of the Krhonos Typed Array Specification
 2381. <br/>
 2382. // Ref: http://www.khronos.org/registry/typedarray/specs/latest/
 2383. <br/>
 2384. // Date: 2011-02-01
 2385. <br/>
 2386. //
 2387. <br/>
 2388. // Variations:
 2389. <br/>
 2390. // * Allows typed_array.get/set() as alias for subscripts (typed_array[])
 2391. </p>
 2392. <hr/>
 2393. <h1>
 2394. util-deprecate
 2395. </h1>
 2396. <p>
 2397. Source: git://github.com/TooTallNate/util-deprecate.git
 2398. <br/>
 2399. License:
 2400. </p>
 2401. <p>
 2402. (The MIT License)
 2403. </p>
 2404. <p>
 2405. Copyright (c) 2014 Nathan Rajlich
 2406. <a href="mailto:nathan@tootallnate.net">
 2407. nathan@tootallnate.net
 2408. </a>
 2409. </p>
 2410. <p>
 2411. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 2412. <br/>
 2413. obtaining a copy of this software and associated documentation
 2414. <br/>
 2415. files (the "Software"), to deal in the Software without
 2416. <br/>
 2417. restriction, including without limitation the rights to use,
 2418. <br/>
 2419. copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 2420. <br/>
 2421. copies of the Software, and to permit persons to whom the
 2422. <br/>
 2423. Software is furnished to do so, subject to the following
 2424. <br/>
 2425. conditions:
 2426. </p>
 2427. <p>
 2428. The above copyright notice and this permission notice shall be
 2429. <br/>
 2430. included in all copies or substantial portions of the Software.
 2431. </p>
 2432. <p>
 2433. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 2434. <br/>
 2435. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 2436. <br/>
 2437. OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 2438. <br/>
 2439. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 2440. <br/>
 2441. HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 2442. <br/>
 2443. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 2444. <br/>
 2445. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 2446. <br/>
 2447. OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 2448. </p>
 2449. <hr/>
 2450. <h1>
 2451. vt-pbf
 2452. </h1>
 2453. <p>
 2454. Source: git+https://github.com/mapbox/vt-pbf.git
 2455. <br/>
 2456. License:
 2457. </p>
 2458. <p>
 2459. The MIT License (MIT)
 2460. </p>
 2461. <p>
 2462. Copyright (c) 2015 Anand Thakker
 2463. </p>
 2464. <p>
 2465. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 2466. <br/>
 2467. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 2468. <br/>
 2469. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 2470. <br/>
 2471. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 2472. <br/>
 2473. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 2474. <br/>
 2475. furnished to do so, subject to the following conditions:
 2476. </p>
 2477. <p>
 2478. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 2479. <br/>
 2480. copies or substantial portions of the Software.
 2481. </p>
 2482. <p>
 2483. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 2484. <br/>
 2485. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 2486. <br/>
 2487. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 2488. <br/>
 2489. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 2490. <br/>
 2491. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 2492. <br/>
 2493. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 2494. <br/>
 2495. SOFTWARE.
 2496. </p>
 2497. <hr/>
 2498. <p>
 2499. Contains geojson_wrapper.js from https://github.com/mapbox/mapbox-gl-js
 2500. </p>
 2501. <p>
 2502. Copyright (c) 2014, Mapbox
 2503. </p>
 2504. <p>
 2505. All rights reserved.
 2506. </p>
 2507. <p>
 2508. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 2509. <br/>
 2510. are permitted provided that the following conditions are met:
 2511. </p>
 2512. <pre><code>* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 2513. this list of conditions and the following disclaimer.
 2514. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 2515. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 2516. and/or other materials provided with the distribution.
 2517. * Neither the name of Mapbox GL JS nor the names of its contributors
 2518. may be used to endorse or promote products derived from this software
 2519. without specific prior written permission.
 2520. </code></pre>
 2521. <p>
 2522. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
 2523. <br/>
 2524. "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
 2525. <br/>
 2526. LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
 2527. <br/>
 2528. A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
 2529. <br/>
 2530. CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
 2531. <br/>
 2532. EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
 2533. <br/>
 2534. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
 2535. <br/>
 2536. PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
 2537. <br/>
 2538. LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
 2539. <br/>
 2540. NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
 2541. <br/>
 2542. SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 2543. </p>
 2544. <p>
 2545. THE FOLLOWING SETS FORTH ATTRIBUTION NOTICES FOR THIRD PARTY SOFTWARE THAT MAY BE CONTAINED IN PORTIONS OF THE COM.NETSYMS.HELPINGHELENA PRODUCT.
 2546. </p>
 2547. <hr/>
 2548. <h1>
 2549. abbrev
 2550. </h1>
 2551. <p>
 2552. Source: http://github.com/isaacs/abbrev-js
 2553. <br/>
 2554. License:
 2555. </p>
 2556. <p>
 2557. This software is dual-licensed under the ISC and MIT licenses.
 2558. <br/>
 2559. You may use this software under EITHER of the following licenses.
 2560. </p>
 2561. <hr/>
 2562. <p>
 2563. The ISC License
 2564. </p>
 2565. <p>
 2566. Copyright (c) Isaac Z. Schlueter and Contributors
 2567. </p>
 2568. <p>
 2569. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
 2570. <br/>
 2571. purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 2572. <br/>
 2573. copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 2574. </p>
 2575. <p>
 2576. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
 2577. <br/>
 2578. WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
 2579. <br/>
 2580. MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
 2581. <br/>
 2582. ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
 2583. <br/>
 2584. WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
 2585. <br/>
 2586. ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR
 2587. <br/>
 2588. IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 2589. </p>
 2590. <hr/>
 2591. <p>
 2592. Copyright Isaac Z. Schlueter and Contributors
 2593. <br/>
 2594. All rights reserved.
 2595. </p>
 2596. <p>
 2597. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 2598. <br/>
 2599. obtaining a copy of this software and associated documentation
 2600. <br/>
 2601. files (the "Software"), to deal in the Software without
 2602. <br/>
 2603. restriction, including without limitation the rights to use,
 2604. <br/>
 2605. copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 2606. <br/>
 2607. copies of the Software, and to permit persons to whom the
 2608. <br/>
 2609. Software is furnished to do so, subject to the following
 2610. <br/>
 2611. conditions:
 2612. </p>
 2613. <p>
 2614. The above copyright notice and this permission notice shall be
 2615. <br/>
 2616. included in all copies or substantial portions of the Software.
 2617. </p>
 2618. <p>
 2619. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 2620. <br/>
 2621. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 2622. <br/>
 2623. OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 2624. <br/>
 2625. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 2626. <br/>
 2627. HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 2628. <br/>
 2629. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 2630. <br/>
 2631. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 2632. <br/>
 2633. OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 2634. </p>
 2635. <hr/>
 2636. <h1>
 2637. ansi
 2638. </h1>
 2639. <p>
 2640. Source: git://github.com/TooTallNate/ansi.js.git
 2641. <br/>
 2642. License:
 2643. </p>
 2644. <p>
 2645. (The MIT License)
 2646. </p>
 2647. <p>
 2648. Copyright (c) 2012 Nathan Rajlich
 2649. <a href="mailto:nathan@tootallnate.net">
 2650. nathan@tootallnate.net
 2651. </a>
 2652. </p>
 2653. <p>
 2654. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 2655. <br/>
 2656. obtaining a copy of this software and associated documentation
 2657. <br/>
 2658. files (the "Software"), to deal in the Software without
 2659. <br/>
 2660. restriction, including without limitation the rights to use,
 2661. <br/>
 2662. copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 2663. <br/>
 2664. copies of the Software, and to permit persons to whom the
 2665. <br/>
 2666. Software is furnished to do so, subject to the following
 2667. <br/>
 2668. conditions:
 2669. </p>
 2670. <p>
 2671. The above copyright notice and this permission notice shall be
 2672. <br/>
 2673. included in all copies or substantial portions of the Software.
 2674. </p>
 2675. <p>
 2676. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 2677. <br/>
 2678. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 2679. <br/>
 2680. OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 2681. <br/>
 2682. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 2683. <br/>
 2684. HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 2685. <br/>
 2686. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 2687. <br/>
 2688. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 2689. <br/>
 2690. OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 2691. </p>
 2692. <hr/>
 2693. <h1>
 2694. balanced-match
 2695. </h1>
 2696. <p>
 2697. Source: git://github.com/juliangruber/balanced-match.git
 2698. <br/>
 2699. License:
 2700. </p>
 2701. <p>
 2702. (MIT)
 2703. </p>
 2704. <p>
 2705. Copyright (c) 2013 Julian Gruber &lt;julian@juliangruber.com&gt;
 2706. </p>
 2707. <p>
 2708. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 2709. <br/>
 2710. this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
 2711. <br/>
 2712. the Software without restriction, including without limitation the rights to
 2713. <br/>
 2714. use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
 2715. <br/>
 2716. of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
 2717. <br/>
 2718. so, subject to the following conditions:
 2719. </p>
 2720. <p>
 2721. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 2722. <br/>
 2723. copies or substantial portions of the Software.
 2724. </p>
 2725. <p>
 2726. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 2727. <br/>
 2728. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 2729. <br/>
 2730. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 2731. <br/>
 2732. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 2733. <br/>
 2734. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 2735. <br/>
 2736. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 2737. <br/>
 2738. SOFTWARE.
 2739. </p>
 2740. <hr/>
 2741. <h1>
 2742. base64-js
 2743. </h1>
 2744. <p>
 2745. Source: git://github.com/beatgammit/base64-js.git
 2746. <br/>
 2747. License:
 2748. </p>
 2749. <p>
 2750. The MIT License (MIT)
 2751. </p>
 2752. <p>
 2753. Copyright (c) 2014
 2754. </p>
 2755. <p>
 2756. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 2757. <br/>
 2758. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 2759. <br/>
 2760. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 2761. <br/>
 2762. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 2763. <br/>
 2764. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 2765. <br/>
 2766. furnished to do so, subject to the following conditions:
 2767. </p>
 2768. <p>
 2769. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 2770. <br/>
 2771. all copies or substantial portions of the Software.
 2772. </p>
 2773. <p>
 2774. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 2775. <br/>
 2776. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 2777. <br/>
 2778. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 2779. <br/>
 2780. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 2781. <br/>
 2782. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 2783. <br/>
 2784. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 2785. <br/>
 2786. THE SOFTWARE.
 2787. </p>
 2788. <hr/>
 2789. <h1>
 2790. big-integer
 2791. </h1>
 2792. <p>
 2793. Source: git@github.com:peterolson/BigInteger.js.git
 2794. <br/>
 2795. License:
 2796. </p>
 2797. <p>
 2798. This is free and unencumbered software released into the public domain.
 2799. </p>
 2800. <p>
 2801. Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or
 2802. <br/>
 2803. distribute this software, either in source code form or as a compiled
 2804. <br/>
 2805. binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any
 2806. <br/>
 2807. means.
 2808. </p>
 2809. <p>
 2810. In jurisdictions that recognize copyright laws, the author or authors
 2811. <br/>
 2812. of this software dedicate any and all copyright interest in the
 2813. <br/>
 2814. software to the public domain. We make this dedication for the benefit
 2815. <br/>
 2816. of the public at large and to the detriment of our heirs and
 2817. <br/>
 2818. successors. We intend this dedication to be an overt act of
 2819. <br/>
 2820. relinquishment in perpetuity of all present and future rights to this
 2821. <br/>
 2822. software under copyright law.
 2823. </p>
 2824. <p>
 2825. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 2826. <br/>
 2827. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
 2828. <br/>
 2829. MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
 2830. <br/>
 2831. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
 2832. <br/>
 2833. OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
 2834. <br/>
 2835. ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 2836. <br/>
 2837. OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 2838. </p>
 2839. <p>
 2840. For more information, please refer to
 2841. <a href="http://unlicense.org">
 2842. http://unlicense.org
 2843. </a>
 2844. </p>
 2845. <hr/>
 2846. <h1>
 2847. brace-expansion
 2848. </h1>
 2849. <p>
 2850. Source: git://github.com/juliangruber/brace-expansion.git
 2851. <br/>
 2852. License:
 2853. </p>
 2854. <p>
 2855. MIT License
 2856. </p>
 2857. <p>
 2858. Copyright (c) 2013 Julian Gruber
 2859. <a href="mailto:julian@juliangruber.com">
 2860. julian@juliangruber.com
 2861. </a>
 2862. </p>
 2863. <p>
 2864. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 2865. <br/>
 2866. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 2867. <br/>
 2868. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 2869. <br/>
 2870. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 2871. <br/>
 2872. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 2873. <br/>
 2874. furnished to do so, subject to the following conditions:
 2875. </p>
 2876. <p>
 2877. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 2878. <br/>
 2879. copies or substantial portions of the Software.
 2880. </p>
 2881. <p>
 2882. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 2883. <br/>
 2884. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 2885. <br/>
 2886. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 2887. <br/>
 2888. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 2889. <br/>
 2890. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 2891. <br/>
 2892. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 2893. <br/>
 2894. SOFTWARE.
 2895. </p>
 2896. <hr/>
 2897. <h1>
 2898. concat-map, deep-equal, defined, minimist, object-inspect, resolve, resumer, tape
 2899. </h1>
 2900. <p>
 2901. Source: git://github.com/substack/node-concat-map.git (concat-map), http://github.com/substack/node-deep-equal.git (deep-equal), git://github.com/substack/defined.git (defined), git://github.com/substack/minimist.git (minimist), git://github.com/substack/object-inspect.git (object-inspect), git://github.com/browserify/resolve.git (resolve), git://github.com/substack/resumer.git (resumer), git://github.com/substack/tape.git (tape)
 2902. <br/>
 2903. License:
 2904. </p>
 2905. <p>
 2906. This software is released under the MIT license:
 2907. </p>
 2908. <p>
 2909. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 2910. <br/>
 2911. this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
 2912. <br/>
 2913. the Software without restriction, including without limitation the rights to
 2914. <br/>
 2915. use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
 2916. <br/>
 2917. the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
 2918. <br/>
 2919. subject to the following conditions:
 2920. </p>
 2921. <p>
 2922. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 2923. <br/>
 2924. copies or substantial portions of the Software.
 2925. </p>
 2926. <p>
 2927. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 2928. <br/>
 2929. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
 2930. <br/>
 2931. FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 2932. <br/>
 2933. COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
 2934. <br/>
 2935. IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
 2936. <br/>
 2937. CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 2938. </p>
 2939. <hr/>
 2940. <h1>
 2941. cordova-android
 2942. </h1>
 2943. <p>
 2944. Source: https://github.com/apache/cordova-android
 2945. <br/>
 2946. License:
 2947. </p>
 2948. <p>
 2949. Apache License
 2950. <br/>
 2951. Version 2.0, January 2004
 2952. <br/>
 2953. http://www.apache.org/licenses/
 2954. </p>
 2955. <p>
 2956. TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
 2957. </p>
 2958. <ol>
 2959. <li>
 2960. <p>
 2961. Definitions.
 2962. </p>
 2963. <p>
 2964. "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
 2965. <br/>
 2966. and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
 2967. </p>
 2968. <p>
 2969. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
 2970. <br/>
 2971. the copyright owner that is granting the License.
 2972. </p>
 2973. <p>
 2974. "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
 2975. <br/>
 2976. other entities that control, are controlled by, or are under common
 2977. <br/>
 2978. control with that entity. For the purposes of this definition,
 2979. <br/>
 2980. "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
 2981. <br/>
 2982. direction or management of such entity, whether by contract or
 2983. <br/>
 2984. otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
 2985. <br/>
 2986. outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
 2987. </p>
 2988. <p>
 2989. "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
 2990. <br/>
 2991. exercising permissions granted by this License.
 2992. </p>
 2993. <p>
 2994. "Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
 2995. <br/>
 2996. including but not limited to software source code, documentation
 2997. <br/>
 2998. source, and configuration files.
 2999. </p>
 3000. <p>
 3001. "Object" form shall mean any form resulting from mechanical
 3002. <br/>
 3003. transformation or translation of a Source form, including but
 3004. <br/>
 3005. not limited to compiled object code, generated documentation,
 3006. <br/>
 3007. and conversions to other media types.
 3008. </p>
 3009. <p>
 3010. "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
 3011. <br/>
 3012. Object form, made available under the License, as indicated by a
 3013. <br/>
 3014. copyright notice that is included in or attached to the work
 3015. <br/>
 3016. (an example is provided in the Appendix below).
 3017. </p>
 3018. <p>
 3019. "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
 3020. <br/>
 3021. form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
 3022. <br/>
 3023. editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
 3024. <br/>
 3025. represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
 3026. <br/>
 3027. of this License, Derivative Works shall not include works that remain
 3028. <br/>
 3029. separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
 3030. <br/>
 3031. the Work and Derivative Works thereof.
 3032. </p>
 3033. <p>
 3034. "Contribution" shall mean any work of authorship, including
 3035. <br/>
 3036. the original version of the Work and any modifications or additions
 3037. <br/>
 3038. to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
 3039. <br/>
 3040. submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
 3041. <br/>
 3042. or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
 3043. <br/>
 3044. the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
 3045. <br/>
 3046. means any form of electronic, verbal, or written communication sent
 3047. <br/>
 3048. to the Licensor or its representatives, including but not limited to
 3049. <br/>
 3050. communication on electronic mailing lists, source code control systems,
 3051. <br/>
 3052. and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
 3053. <br/>
 3054. Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
 3055. <br/>
 3056. excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
 3057. <br/>
 3058. designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
 3059. </p>
 3060. <p>
 3061. "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
 3062. <br/>
 3063. on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
 3064. <br/>
 3065. subsequently incorporated within the Work.
 3066. </p>
 3067. </li>
 3068. <li>
 3069. <p>
 3070. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
 3071. <br/>
 3072. this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
 3073. <br/>
 3074. worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
 3075. <br/>
 3076. copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
 3077. <br/>
 3078. publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
 3079. <br/>
 3080. Work and such Derivative Works in Source or Object form.
 3081. </p>
 3082. </li>
 3083. <li>
 3084. <p>
 3085. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
 3086. <br/>
 3087. this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
 3088. <br/>
 3089. worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
 3090. <br/>
 3091. (except as stated in this section) patent license to make, have made,
 3092. <br/>
 3093. use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
 3094. <br/>
 3095. where such license applies only to those patent claims licensable
 3096. <br/>
 3097. by such Contributor that are necessarily infringed by their
 3098. <br/>
 3099. Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
 3100. <br/>
 3101. with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
 3102. <br/>
 3103. institute patent litigation against any entity (including a
 3104. <br/>
 3105. cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
 3106. <br/>
 3107. or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
 3108. <br/>
 3109. or contributory patent infringement, then any patent licenses
 3110. <br/>
 3111. granted to You under this License for that Work shall terminate
 3112. <br/>
 3113. as of the date such litigation is filed.
 3114. </p>
 3115. </li>
 3116. <li>
 3117. <p>
 3118. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
 3119. <br/>
 3120. Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
 3121. <br/>
 3122. modifications, and in Source or Object form, provided that You
 3123. <br/>
 3124. meet the following conditions:
 3125. </p>
 3126. <p>
 3127. (a) You must give any other recipients of the Work or
 3128. <br/>
 3129. Derivative Works a copy of this License; and
 3130. </p>
 3131. <p>
 3132. (b) You must cause any modified files to carry prominent notices
 3133. <br/>
 3134. stating that You changed the files; and
 3135. </p>
 3136. <p>
 3137. (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
 3138. <br/>
 3139. that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
 3140. <br/>
 3141. attribution notices from the Source form of the Work,
 3142. <br/>
 3143. excluding those notices that do not pertain to any part of
 3144. <br/>
 3145. the Derivative Works; and
 3146. </p>
 3147. <p>
 3148. (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
 3149. <br/>
 3150. distribution, then any Derivative Works that You distribute must
 3151. <br/>
 3152. include a readable copy of the attribution notices contained
 3153. <br/>
 3154. within such NOTICE file, excluding those notices that do not
 3155. <br/>
 3156. pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
 3157. <br/>
 3158. of the following places: within a NOTICE text file distributed
 3159. <br/>
 3160. as part of the Derivative Works; within the Source form or
 3161. <br/>
 3162. documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
 3163. <br/>
 3164. within a display generated by the Derivative Works, if and
 3165. <br/>
 3166. wherever such third-party notices normally appear. The contents
 3167. <br/>
 3168. of the NOTICE file are for informational purposes only and
 3169. <br/>
 3170. do not modify the License. You may add Your own attribution
 3171. <br/>
 3172. notices within Derivative Works that You distribute, alongside
 3173. <br/>
 3174. or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
 3175. <br/>
 3176. that such additional attribution notices cannot be construed
 3177. <br/>
 3178. as modifying the License.
 3179. </p>
 3180. <p>
 3181. You may add Your own copyright statement to Your modifications and
 3182. <br/>
 3183. may provide additional or different license terms and conditions
 3184. <br/>
 3185. for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
 3186. <br/>
 3187. for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
 3188. <br/>
 3189. reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
 3190. <br/>
 3191. the conditions stated in this License.
 3192. </p>
 3193. </li>
 3194. <li>
 3195. <p>
 3196. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
 3197. <br/>
 3198. any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
 3199. <br/>
 3200. by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
 3201. <br/>
 3202. this License, without any additional terms or conditions.
 3203. <br/>
 3204. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
 3205. <br/>
 3206. the terms of any separate license agreement you may have executed
 3207. <br/>
 3208. with Licensor regarding such Contributions.
 3209. </p>
 3210. </li>
 3211. <li>
 3212. <p>
 3213. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
 3214. <br/>
 3215. names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
 3216. <br/>
 3217. except as required for reasonable and customary use in describing the
 3218. <br/>
 3219. origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
 3220. </p>
 3221. </li>
 3222. <li>
 3223. <p>
 3224. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
 3225. <br/>
 3226. agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
 3227. <br/>
 3228. Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
 3229. <br/>
 3230. WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
 3231. <br/>
 3232. implied, including, without limitation, any warranties or conditions
 3233. <br/>
 3234. of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
 3235. <br/>
 3236. PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
 3237. <br/>
 3238. appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
 3239. <br/>
 3240. risks associated with Your exercise of permissions under this License.
 3241. </p>
 3242. </li>
 3243. <li>
 3244. <p>
 3245. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
 3246. <br/>
 3247. whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
 3248. <br/>
 3249. unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
 3250. <br/>
 3251. negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
 3252. <br/>
 3253. liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
 3254. <br/>
 3255. incidental, or consequential damages of any character arising as a
 3256. <br/>
 3257. result of this License or out of the use or inability to use the
 3258. <br/>
 3259. Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
 3260. <br/>
 3261. work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
 3262. <br/>
 3263. other commercial damages or losses), even if such Contributor
 3264. <br/>
 3265. has been advised of the possibility of such damages.
 3266. </p>
 3267. </li>
 3268. <li>
 3269. <p>
 3270. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
 3271. <br/>
 3272. the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
 3273. <br/>
 3274. and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
 3275. <br/>
 3276. or other liability obligations and/or rights consistent with this
 3277. <br/>
 3278. License. However, in accepting such obligations, You may act only
 3279. <br/>
 3280. on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
 3281. <br/>
 3282. of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
 3283. <br/>
 3284. defend, and hold each Contributor harmless for any liability
 3285. <br/>
 3286. incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
 3287. <br/>
 3288. of your accepting any such warranty or additional liability.
 3289. </p>
 3290. </li>
 3291. </ol>
 3292. <p>
 3293. END OF TERMS AND CONDITIONS
 3294. </p>
 3295. <p>
 3296. APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
 3297. </p>
 3298. <pre><code> To apply the Apache License to your work, attach the following
 3299. boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
 3300. replaced with your own identifying information. (Don't include
 3301. the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
 3302. comment syntax for the file format. We also recommend that a
 3303. file or class name and description of purpose be included on the
 3304. same "printed page" as the copyright notice for easier
 3305. identification within third-party archives.
 3306. </code></pre>
 3307. <p>
 3308. Copyright 2015 Apache Cordova
 3309. </p>
 3310. <p>
 3311. Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 3312. <br/>
 3313. you may not use this file except in compliance with the License.
 3314. <br/>
 3315. You may obtain a copy of the License at
 3316. </p>
 3317. <pre><code> http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 3318. </code></pre>
 3319. <p>
 3320. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 3321. <br/>
 3322. distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 3323. <br/>
 3324. WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 3325. <br/>
 3326. See the License for the specific language governing permissions and
 3327. <br/>
 3328. limitations under the License.
 3329. </p>
 3330. <p>
 3331. ADDITIONAL LICENSES:
 3332. </p>
 3333. <p>
 3334. ================================================================================
 3335. <br/>
 3336. bin/node_modules/q
 3337. <br/>
 3338. ================================================================================
 3339. </p>
 3340. <p>
 3341. Copyright 2009–2012 Kristopher Michael Kowal. All rights reserved.
 3342. <br/>
 3343. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 3344. <br/>
 3345. of this software and associated documentation files (the "Software"), to
 3346. <br/>
 3347. deal in the Software without restriction, including without limitation the
 3348. <br/>
 3349. rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
 3350. <br/>
 3351. sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 3352. <br/>
 3353. furnished to do so, subject to the following conditions:
 3354. </p>
 3355. <p>
 3356. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 3357. <br/>
 3358. all copies or substantial portions of the Software.
 3359. </p>
 3360. <p>
 3361. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 3362. <br/>
 3363. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 3364. <br/>
 3365. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 3366. <br/>
 3367. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 3368. <br/>
 3369. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 3370. <br/>
 3371. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
 3372. <br/>
 3373. IN THE SOFTWARE.
 3374. </p>
 3375. <p>
 3376. ================================================================================
 3377. <br/>
 3378. bin/node_modules/shelljs
 3379. <br/>
 3380. ================================================================================
 3381. <br/>
 3382. Copyright (c) 2012, Artur Adib
 3383. <a href="mailto:aadib@mozilla.com">
 3384. aadib@mozilla.com
 3385. </a>
 3386. <br/>
 3387. All rights reserved.
 3388. </p>
 3389. <p>
 3390. You may use this project under the terms of the New BSD license as follows:
 3391. </p>
 3392. <p>
 3393. Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 3394. <br/>
 3395. modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 3396. <br/>
 3397. * Redistributions of source code must retain the above copyright
 3398. <br/>
 3399. notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 3400. <br/>
 3401. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 3402. <br/>
 3403. notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 3404. <br/>
 3405. documentation and/or other materials provided with the distribution.
 3406. <br/>
 3407. * Neither the name of Artur Adib nor the
 3408. <br/>
 3409. names of the contributors may be used to endorse or promote products
 3410. <br/>
 3411. derived from this software without specific prior written permission.
 3412. </p>
 3413. <p>
 3414. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 3415. <br/>
 3416. AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 3417. <br/>
 3418. IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 3419. <br/>
 3420. ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ARTUR ADIB BE LIABLE FOR ANY
 3421. <br/>
 3422. DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
 3423. <br/>
 3424. (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 3425. <br/>
 3426. LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
 3427. <br/>
 3428. ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
 3429. <br/>
 3430. (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
 3431. <br/>
 3432. THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 3433. </p>
 3434. <p>
 3435. ================================================================================
 3436. <br/>
 3437. bin/node_modules/nopt
 3438. <br/>
 3439. ================================================================================
 3440. <br/>
 3441. Copyright 2009, 2010, 2011 Isaac Z. Schlueter.
 3442. <br/>
 3443. All rights reserved.
 3444. </p>
 3445. <p>
 3446. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 3447. <br/>
 3448. obtaining a copy of this software and associated documentation
 3449. <br/>
 3450. files (the "Software"), to deal in the Software without
 3451. <br/>
 3452. restriction, including without limitation the rights to use,
 3453. <br/>
 3454. copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 3455. <br/>
 3456. copies of the Software, and to permit persons to whom the
 3457. <br/>
 3458. Software is furnished to do so, subject to the following
 3459. <br/>
 3460. conditions:
 3461. </p>
 3462. <p>
 3463. The above copyright notice and this permission notice shall be
 3464. <br/>
 3465. included in all copies or substantial portions of the Software.
 3466. </p>
 3467. <p>
 3468. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 3469. <br/>
 3470. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 3471. <br/>
 3472. OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 3473. <br/>
 3474. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 3475. <br/>
 3476. HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 3477. <br/>
 3478. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 3479. <br/>
 3480. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 3481. <br/>
 3482. OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 3483. </p>
 3484. <p>
 3485. ================================================================================
 3486. <br/>
 3487. bin/node_modules/which
 3488. <br/>
 3489. ================================================================================
 3490. </p>
 3491. <p>
 3492. Copyright 2009, 2010, 2011 Isaac Z. Schlueter.
 3493. <br/>
 3494. All rights reserved.
 3495. </p>
 3496. <p>
 3497. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 3498. <br/>
 3499. obtaining a copy of this software and associated documentation
 3500. <br/>
 3501. files (the "Software"), to deal in the Software without
 3502. <br/>
 3503. restriction, including without limitation the rights to use,
 3504. <br/>
 3505. copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 3506. <br/>
 3507. copies of the Software, and to permit persons to whom the
 3508. <br/>
 3509. Software is furnished to do so, subject to the following
 3510. <br/>
 3511. conditions:
 3512. </p>
 3513. <p>
 3514. The above copyright notice and this permission notice shall be
 3515. <br/>
 3516. included in all copies or substantial portions of the Software.
 3517. </p>
 3518. <p>
 3519. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 3520. <br/>
 3521. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 3522. <br/>
 3523. OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 3524. <br/>
 3525. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 3526. <br/>
 3527. HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 3528. <br/>
 3529. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 3530. <br/>
 3531. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 3532. <br/>
 3533. OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 3534. </p>
 3535. <p>
 3536. NOTICE
 3537. </p>
 3538. <p>
 3539. Apache Cordova
 3540. <br/>
 3541. Copyright 2015 The Apache Software Foundation
 3542. </p>
 3543. <p>
 3544. This product includes software developed at
 3545. <br/>
 3546. The Apache Software Foundation (http://www.apache.org)
 3547. </p>
 3548. <p>
 3549. =========================================================================
 3550. <br/>
 3551. == NOTICE file corresponding to the section 4 d of ==
 3552. <br/>
 3553. == the Apache License, Version 2.0, ==
 3554. <br/>
 3555. == in this case for the Android-specific code. ==
 3556. <br/>
 3557. =========================================================================
 3558. </p>
 3559. <p>
 3560. This product includes software developed as part of
 3561. <br/>
 3562. The Android Open Source Project (http://source.android.com).
 3563. </p>
 3564. <hr/>
 3565. <h1>
 3566. cordova-plugin-app-version
 3567. </h1>
 3568. <p>
 3569. Source: git+https://github.com/whiteoctober/cordova-plugin-app-version.git
 3570. <br/>
 3571. License:
 3572. </p>
 3573. <p>
 3574. Copyright (c) 2013 White October
 3575. </p>
 3576. <p>
 3577. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
 3578. <br/>
 3579. a copy of this software and associated documentation files (the
 3580. <br/>
 3581. "Software"), to deal in the Software without restriction, including
 3582. <br/>
 3583. without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
 3584. <br/>
 3585. distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
 3586. <br/>
 3587. permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
 3588. <br/>
 3589. the following conditions:
 3590. </p>
 3591. <p>
 3592. The above copyright notice and this permission notice shall be
 3593. <br/>
 3594. included in all copies or substantial portions of the Software.
 3595. </p>
 3596. <p>
 3597. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 3598. <br/>
 3599. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
 3600. <br/>
 3601. MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 3602. <br/>
 3603. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
 3604. <br/>
 3605. LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
 3606. <br/>
 3607. OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
 3608. <br/>
 3609. WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 3610. </p>
 3611. <hr/>
 3612. <h1>
 3613. cordova-plugin-inappbrowser, cordova-plugin-statusbar, cordova-plugin-whitelist
 3614. </h1>
 3615. <p>
 3616. Source: https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser (cordova-plugin-inappbrowser), https://github.com/apache/cordova-plugin-statusbar (cordova-plugin-statusbar), https://github.com/apache/cordova-plugin-whitelist (cordova-plugin-whitelist)
 3617. <br/>
 3618. License:
 3619. </p>
 3620. <p>
 3621. Apache License
 3622. <br/>
 3623. Version 2.0, January 2004
 3624. <br/>
 3625. http://www.apache.org/licenses/
 3626. </p>
 3627. <p>
 3628. TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
 3629. </p>
 3630. <ol>
 3631. <li>
 3632. <p>
 3633. Definitions.
 3634. </p>
 3635. <p>
 3636. "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
 3637. <br/>
 3638. and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
 3639. </p>
 3640. <p>
 3641. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
 3642. <br/>
 3643. the copyright owner that is granting the License.
 3644. </p>
 3645. <p>
 3646. "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
 3647. <br/>
 3648. other entities that control, are controlled by, or are under common
 3649. <br/>
 3650. control with that entity. For the purposes of this definition,
 3651. <br/>
 3652. "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
 3653. <br/>
 3654. direction or management of such entity, whether by contract or
 3655. <br/>
 3656. otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
 3657. <br/>
 3658. outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
 3659. </p>
 3660. <p>
 3661. "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
 3662. <br/>
 3663. exercising permissions granted by this License.
 3664. </p>
 3665. <p>
 3666. "Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
 3667. <br/>
 3668. including but not limited to software source code, documentation
 3669. <br/>
 3670. source, and configuration files.
 3671. </p>
 3672. <p>
 3673. "Object" form shall mean any form resulting from mechanical
 3674. <br/>
 3675. transformation or translation of a Source form, including but
 3676. <br/>
 3677. not limited to compiled object code, generated documentation,
 3678. <br/>
 3679. and conversions to other media types.
 3680. </p>
 3681. <p>
 3682. "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
 3683. <br/>
 3684. Object form, made available under the License, as indicated by a
 3685. <br/>
 3686. copyright notice that is included in or attached to the work
 3687. <br/>
 3688. (an example is provided in the Appendix below).
 3689. </p>
 3690. <p>
 3691. "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
 3692. <br/>
 3693. form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
 3694. <br/>
 3695. editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
 3696. <br/>
 3697. represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
 3698. <br/>
 3699. of this License, Derivative Works shall not include works that remain
 3700. <br/>
 3701. separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
 3702. <br/>
 3703. the Work and Derivative Works thereof.
 3704. </p>
 3705. <p>
 3706. "Contribution" shall mean any work of authorship, including
 3707. <br/>
 3708. the original version of the Work and any modifications or additions
 3709. <br/>
 3710. to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
 3711. <br/>
 3712. submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
 3713. <br/>
 3714. or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
 3715. <br/>
 3716. the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
 3717. <br/>
 3718. means any form of electronic, verbal, or written communication sent
 3719. <br/>
 3720. to the Licensor or its representatives, including but not limited to
 3721. <br/>
 3722. communication on electronic mailing lists, source code control systems,
 3723. <br/>
 3724. and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
 3725. <br/>
 3726. Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
 3727. <br/>
 3728. excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
 3729. <br/>
 3730. designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
 3731. </p>
 3732. <p>
 3733. "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
 3734. <br/>
 3735. on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
 3736. <br/>
 3737. subsequently incorporated within the Work.
 3738. </p>
 3739. </li>
 3740. <li>
 3741. <p>
 3742. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
 3743. <br/>
 3744. this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
 3745. <br/>
 3746. worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
 3747. <br/>
 3748. copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
 3749. <br/>
 3750. publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
 3751. <br/>
 3752. Work and such Derivative Works in Source or Object form.
 3753. </p>
 3754. </li>
 3755. <li>
 3756. <p>
 3757. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
 3758. <br/>
 3759. this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
 3760. <br/>
 3761. worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
 3762. <br/>
 3763. (except as stated in this section) patent license to make, have made,
 3764. <br/>
 3765. use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
 3766. <br/>
 3767. where such license applies only to those patent claims licensable
 3768. <br/>
 3769. by such Contributor that are necessarily infringed by their
 3770. <br/>
 3771. Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
 3772. <br/>
 3773. with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
 3774. <br/>
 3775. institute patent litigation against any entity (including a
 3776. <br/>
 3777. cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
 3778. <br/>
 3779. or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
 3780. <br/>
 3781. or contributory patent infringement, then any patent licenses
 3782. <br/>
 3783. granted to You under this License for that Work shall terminate
 3784. <br/>
 3785. as of the date such litigation is filed.
 3786. </p>
 3787. </li>
 3788. <li>
 3789. <p>
 3790. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
 3791. <br/>
 3792. Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
 3793. <br/>
 3794. modifications, and in Source or Object form, provided that You
 3795. <br/>
 3796. meet the following conditions:
 3797. </p>
 3798. <p>
 3799. (a) You must give any other recipients of the Work or
 3800. <br/>
 3801. Derivative Works a copy of this License; and
 3802. </p>
 3803. <p>
 3804. (b) You must cause any modified files to carry prominent notices
 3805. <br/>
 3806. stating that You changed the files; and
 3807. </p>
 3808. <p>
 3809. (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
 3810. <br/>
 3811. that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
 3812. <br/>
 3813. attribution notices from the Source form of the Work,
 3814. <br/>
 3815. excluding those notices that do not pertain to any part of
 3816. <br/>
 3817. the Derivative Works; and
 3818. </p>
 3819. <p>
 3820. (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
 3821. <br/>
 3822. distribution, then any Derivative Works that You distribute must
 3823. <br/>
 3824. include a readable copy of the attribution notices contained
 3825. <br/>
 3826. within such NOTICE file, excluding those notices that do not
 3827. <br/>
 3828. pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
 3829. <br/>
 3830. of the following places: within a NOTICE text file distributed
 3831. <br/>
 3832. as part of the Derivative Works; within the Source form or
 3833. <br/>
 3834. documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
 3835. <br/>
 3836. within a display generated by the Derivative Works, if and
 3837. <br/>
 3838. wherever such third-party notices normally appear. The contents
 3839. <br/>
 3840. of the NOTICE file are for informational purposes only and
 3841. <br/>
 3842. do not modify the License. You may add Your own attribution
 3843. <br/>
 3844. notices within Derivative Works that You distribute, alongside
 3845. <br/>
 3846. or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
 3847. <br/>
 3848. that such additional attribution notices cannot be construed
 3849. <br/>
 3850. as modifying the License.
 3851. </p>
 3852. <p>
 3853. You may add Your own copyright statement to Your modifications and
 3854. <br/>
 3855. may provide additional or different license terms and conditions
 3856. <br/>
 3857. for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
 3858. <br/>
 3859. for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
 3860. <br/>
 3861. reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
 3862. <br/>
 3863. the conditions stated in this License.
 3864. </p>
 3865. </li>
 3866. <li>
 3867. <p>
 3868. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
 3869. <br/>
 3870. any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
 3871. <br/>
 3872. by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
 3873. <br/>
 3874. this License, without any additional terms or conditions.
 3875. <br/>
 3876. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
 3877. <br/>
 3878. the terms of any separate license agreement you may have executed
 3879. <br/>
 3880. with Licensor regarding such Contributions.
 3881. </p>
 3882. </li>
 3883. <li>
 3884. <p>
 3885. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
 3886. <br/>
 3887. names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
 3888. <br/>
 3889. except as required for reasonable and customary use in describing the
 3890. <br/>
 3891. origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
 3892. </p>
 3893. </li>
 3894. <li>
 3895. <p>
 3896. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
 3897. <br/>
 3898. agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
 3899. <br/>
 3900. Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
 3901. <br/>
 3902. WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
 3903. <br/>
 3904. implied, including, without limitation, any warranties or conditions
 3905. <br/>
 3906. of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
 3907. <br/>
 3908. PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
 3909. <br/>
 3910. appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
 3911. <br/>
 3912. risks associated with Your exercise of permissions under this License.
 3913. </p>
 3914. </li>
 3915. <li>
 3916. <p>
 3917. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
 3918. <br/>
 3919. whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
 3920. <br/>
 3921. unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
 3922. <br/>
 3923. negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
 3924. <br/>
 3925. liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
 3926. <br/>
 3927. incidental, or consequential damages of any character arising as a
 3928. <br/>
 3929. result of this License or out of the use or inability to use the
 3930. <br/>
 3931. Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
 3932. <br/>
 3933. work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
 3934. <br/>
 3935. other commercial damages or losses), even if such Contributor
 3936. <br/>
 3937. has been advised of the possibility of such damages.
 3938. </p>
 3939. </li>
 3940. <li>
 3941. <p>
 3942. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
 3943. <br/>
 3944. the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
 3945. <br/>
 3946. and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
 3947. <br/>
 3948. or other liability obligations and/or rights consistent with this
 3949. <br/>
 3950. License. However, in accepting such obligations, You may act only
 3951. <br/>
 3952. on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
 3953. <br/>
 3954. of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
 3955. <br/>
 3956. defend, and hold each Contributor harmless for any liability
 3957. <br/>
 3958. incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
 3959. <br/>
 3960. of your accepting any such warranty or additional liability.
 3961. </p>
 3962. </li>
 3963. </ol>
 3964. <p>
 3965. END OF TERMS AND CONDITIONS
 3966. </p>
 3967. <p>
 3968. APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
 3969. </p>
 3970. <pre><code> To apply the Apache License to your work, attach the following
 3971. boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
 3972. replaced with your own identifying information. (Don't include
 3973. the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
 3974. comment syntax for the file format. We also recommend that a
 3975. file or class name and description of purpose be included on the
 3976. same "printed page" as the copyright notice for easier
 3977. identification within third-party archives.
 3978. </code></pre>
 3979. <p>
 3980. Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
 3981. </p>
 3982. <p>
 3983. Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 3984. <br/>
 3985. you may not use this file except in compliance with the License.
 3986. <br/>
 3987. You may obtain a copy of the License at
 3988. </p>
 3989. <pre><code> http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 3990. </code></pre>
 3991. <p>
 3992. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 3993. <br/>
 3994. distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 3995. <br/>
 3996. WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 3997. <br/>
 3998. See the License for the specific language governing permissions and
 3999. <br/>
 4000. limitations under the License.
 4001. </p>
 4002. <p>
 4003. NOTICE
 4004. </p>
 4005. <p>
 4006. Apache Cordova
 4007. <br/>
 4008. Copyright 2012 The Apache Software Foundation
 4009. </p>
 4010. <p>
 4011. This product includes software developed at
 4012. <br/>
 4013. The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
 4014. </p>
 4015. <hr/>
 4016. <h1>
 4017. cross-spawn
 4018. </h1>
 4019. <p>
 4020. Source: git@github.com:moxystudio/node-cross-spawn.git
 4021. <br/>
 4022. License:
 4023. </p>
 4024. <p>
 4025. The MIT License (MIT)
 4026. </p>
 4027. <p>
 4028. Copyright (c) 2018 Made With MOXY Lda
 4029. <a href="mailto:hello@moxy.studio">
 4030. hello@moxy.studio
 4031. </a>
 4032. </p>
 4033. <p>
 4034. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 4035. <br/>
 4036. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 4037. <br/>
 4038. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 4039. <br/>
 4040. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 4041. <br/>
 4042. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 4043. <br/>
 4044. furnished to do so, subject to the following conditions:
 4045. </p>
 4046. <p>
 4047. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 4048. <br/>
 4049. all copies or substantial portions of the Software.
 4050. </p>
 4051. <p>
 4052. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 4053. <br/>
 4054. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 4055. <br/>
 4056. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 4057. <br/>
 4058. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 4059. <br/>
 4060. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 4061. <br/>
 4062. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 4063. <br/>
 4064. THE SOFTWARE.
 4065. </p>
 4066. <hr/>
 4067. <h1>
 4068. dedent
 4069. </h1>
 4070. <p>
 4071. Source: git://github.com/dmnd/dedent.git
 4072. <br/>
 4073. License:
 4074. </p>
 4075. <p>
 4076. The MIT License (MIT)
 4077. </p>
 4078. <p>
 4079. Copyright (c) 2015 Desmond Brand (dmnd@desmondbrand.com)
 4080. </p>
 4081. <p>
 4082. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 4083. <br/>
 4084. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 4085. <br/>
 4086. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 4087. <br/>
 4088. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 4089. <br/>
 4090. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 4091. <br/>
 4092. furnished to do so, subject to the following conditions:
 4093. </p>
 4094. <p>
 4095. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 4096. <br/>
 4097. all copies or substantial portions of the Software.
 4098. </p>
 4099. <p>
 4100. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 4101. <br/>
 4102. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 4103. <br/>
 4104. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 4105. <br/>
 4106. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 4107. <br/>
 4108. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 4109. <br/>
 4110. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 4111. <br/>
 4112. THE SOFTWARE.
 4113. </p>
 4114. <hr/>
 4115. <h1>
 4116. define-properties, es-abstract
 4117. </h1>
 4118. <p>
 4119. Source: git://github.com/ljharb/define-properties.git (define-properties), git://github.com/ljharb/es-abstract.git (es-abstract)
 4120. <br/>
 4121. License:
 4122. </p>
 4123. <p>
 4124. The MIT License (MIT)
 4125. </p>
 4126. <p>
 4127. Copyright (C) 2015 Jordan Harband
 4128. </p>
 4129. <p>
 4130. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 4131. <br/>
 4132. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 4133. <br/>
 4134. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 4135. <br/>
 4136. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 4137. <br/>
 4138. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 4139. <br/>
 4140. furnished to do so, subject to the following conditions:
 4141. </p>
 4142. <p>
 4143. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 4144. <br/>
 4145. all copies or substantial portions of the Software.
 4146. </p>
 4147. <p>
 4148. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 4149. <br/>
 4150. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 4151. <br/>
 4152. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 4153. <br/>
 4154. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 4155. <br/>
 4156. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 4157. <br/>
 4158. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 4159. <br/>
 4160. THE SOFTWARE.
 4161. </p>
 4162. <hr/>
 4163. <h1>
 4164. elementtree
 4165. </h1>
 4166. <p>
 4167. Source: git://github.com/racker/node-elementtree.git
 4168. <br/>
 4169. License:
 4170. </p>
 4171. <p>
 4172. Apache License
 4173. <br/>
 4174. Version 2.0, January 2004
 4175. <br/>
 4176. http://www.apache.org/licenses/
 4177. </p>
 4178. <p>
 4179. TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
 4180. </p>
 4181. <ol>
 4182. <li>
 4183. <p>
 4184. Definitions.
 4185. </p>
 4186. <p>
 4187. "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,
 4188. <br/>
 4189. and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
 4190. </p>
 4191. <p>
 4192. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by
 4193. <br/>
 4194. the copyright owner that is granting the License.
 4195. </p>
 4196. <p>
 4197. "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
 4198. <br/>
 4199. other entities that control, are controlled by, or are under common
 4200. <br/>
 4201. control with that entity. For the purposes of this definition,
 4202. <br/>
 4203. "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the
 4204. <br/>
 4205. direction or management of such entity, whether by contract or
 4206. <br/>
 4207. otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
 4208. <br/>
 4209. outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
 4210. </p>
 4211. <p>
 4212. "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
 4213. <br/>
 4214. exercising permissions granted by this License.
 4215. </p>
 4216. <p>
 4217. "Source" form shall mean the preferred form for making modifications,
 4218. <br/>
 4219. including but not limited to software source code, documentation
 4220. <br/>
 4221. source, and configuration files.
 4222. </p>
 4223. <p>
 4224. "Object" form shall mean any form resulting from mechanical
 4225. <br/>
 4226. transformation or translation of a Source form, including but
 4227. <br/>
 4228. not limited to compiled object code, generated documentation,
 4229. <br/>
 4230. and conversions to other media types.
 4231. </p>
 4232. <p>
 4233. "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
 4234. <br/>
 4235. Object form, made available under the License, as indicated by a
 4236. <br/>
 4237. copyright notice that is included in or attached to the work
 4238. <br/>
 4239. (an example is provided in the Appendix below).
 4240. </p>
 4241. <p>
 4242. "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object
 4243. <br/>
 4244. form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
 4245. <br/>
 4246. editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
 4247. <br/>
 4248. represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
 4249. <br/>
 4250. of this License, Derivative Works shall not include works that remain
 4251. <br/>
 4252. separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
 4253. <br/>
 4254. the Work and Derivative Works thereof.
 4255. </p>
 4256. <p>
 4257. "Contribution" shall mean any work of authorship, including
 4258. <br/>
 4259. the original version of the Work and any modifications or additions
 4260. <br/>
 4261. to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
 4262. <br/>
 4263. submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
 4264. <br/>
 4265. or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of
 4266. <br/>
 4267. the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
 4268. <br/>
 4269. means any form of electronic, verbal, or written communication sent
 4270. <br/>
 4271. to the Licensor or its representatives, including but not limited to
 4272. <br/>
 4273. communication on electronic mailing lists, source code control systems,
 4274. <br/>
 4275. and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
 4276. <br/>
 4277. Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but
 4278. <br/>
 4279. excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
 4280. <br/>
 4281. designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
 4282. </p>
 4283. <p>
 4284. "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity
 4285. <br/>
 4286. on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
 4287. <br/>
 4288. subsequently incorporated within the Work.
 4289. </p>
 4290. </li>
 4291. <li>
 4292. <p>
 4293. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of
 4294. <br/>
 4295. this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
 4296. <br/>
 4297. worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
 4298. <br/>
 4299. copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,
 4300. <br/>
 4301. publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
 4302. <br/>
 4303. Work and such Derivative Works in Source or Object form.
 4304. </p>
 4305. </li>
 4306. <li>
 4307. <p>
 4308. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
 4309. <br/>
 4310. this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
 4311. <br/>
 4312. worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
 4313. <br/>
 4314. (except as stated in this section) patent license to make, have made,
 4315. <br/>
 4316. use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
 4317. <br/>
 4318. where such license applies only to those patent claims licensable
 4319. <br/>
 4320. by such Contributor that are necessarily infringed by their
 4321. <br/>
 4322. Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
 4323. <br/>
 4324. with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
 4325. <br/>
 4326. institute patent litigation against any entity (including a
 4327. <br/>
 4328. cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
 4329. <br/>
 4330. or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
 4331. <br/>
 4332. or contributory patent infringement, then any patent licenses
 4333. <br/>
 4334. granted to You under this License for that Work shall terminate
 4335. <br/>
 4336. as of the date such litigation is filed.
 4337. </p>
 4338. </li>
 4339. <li>
 4340. <p>
 4341. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
 4342. <br/>
 4343. Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
 4344. <br/>
 4345. modifications, and in Source or Object form, provided that You
 4346. <br/>
 4347. meet the following conditions:
 4348. </p>
 4349. <p>
 4350. (a) You must give any other recipients of the Work or
 4351. <br/>
 4352. Derivative Works a copy of this License; and
 4353. </p>
 4354. <p>
 4355. (b) You must cause any modified files to carry prominent notices
 4356. <br/>
 4357. stating that You changed the files; and
 4358. </p>
 4359. <p>
 4360. (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
 4361. <br/>
 4362. that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
 4363. <br/>
 4364. attribution notices from the Source form of the Work,
 4365. <br/>
 4366. excluding those notices that do not pertain to any part of
 4367. <br/>
 4368. the Derivative Works; and
 4369. </p>
 4370. <p>
 4371. (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
 4372. <br/>
 4373. distribution, then any Derivative Works that You distribute must
 4374. <br/>
 4375. include a readable copy of the attribution notices contained
 4376. <br/>
 4377. within such NOTICE file, excluding those notices that do not
 4378. <br/>
 4379. pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
 4380. <br/>
 4381. of the following places: within a NOTICE text file distributed
 4382. <br/>
 4383. as part of the Derivative Works; within the Source form or
 4384. <br/>
 4385. documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
 4386. <br/>
 4387. within a display generated by the Derivative Works, if and
 4388. <br/>
 4389. wherever such third-party notices normally appear. The contents
 4390. <br/>
 4391. of the NOTICE file are for informational purposes only and
 4392. <br/>
 4393. do not modify the License. You may add Your own attribution
 4394. <br/>
 4395. notices within Derivative Works that You distribute, alongside
 4396. <br/>
 4397. or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided
 4398. <br/>
 4399. that such additional attribution notices cannot be construed
 4400. <br/>
 4401. as modifying the License.
 4402. </p>
 4403. <p>
 4404. You may add Your own copyright statement to Your modifications and
 4405. <br/>
 4406. may provide additional or different license terms and conditions
 4407. <br/>
 4408. for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
 4409. <br/>
 4410. for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
 4411. <br/>
 4412. reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with
 4413. <br/>
 4414. the conditions stated in this License.
 4415. </p>
 4416. </li>
 4417. <li>
 4418. <p>
 4419. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,
 4420. <br/>
 4421. any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work
 4422. <br/>
 4423. by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
 4424. <br/>
 4425. this License, without any additional terms or conditions.
 4426. <br/>
 4427. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify
 4428. <br/>
 4429. the terms of any separate license agreement you may have executed
 4430. <br/>
 4431. with Licensor regarding such Contributions.
 4432. </p>
 4433. </li>
 4434. <li>
 4435. <p>
 4436. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade
 4437. <br/>
 4438. names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,
 4439. <br/>
 4440. except as required for reasonable and customary use in describing the
 4441. <br/>
 4442. origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
 4443. </p>
 4444. </li>
 4445. <li>
 4446. <p>
 4447. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
 4448. <br/>
 4449. agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
 4450. <br/>
 4451. Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
 4452. <br/>
 4453. WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
 4454. <br/>
 4455. implied, including, without limitation, any warranties or conditions
 4456. <br/>
 4457. of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A
 4458. <br/>
 4459. PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
 4460. <br/>
 4461. appropriateness of using or redistributing the Work and assume any
 4462. <br/>
 4463. risks associated with Your exercise of permissions under this License.
 4464. </p>
 4465. </li>
 4466. <li>
 4467. <p>
 4468. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
 4469. <br/>
 4470. whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
 4471. <br/>
 4472. unless required by applicable law (such as deliberate and grossly
 4473. <br/>
 4474. negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be
 4475. <br/>
 4476. liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
 4477. <br/>
 4478. incidental, or consequential damages of any character arising as a
 4479. <br/>
 4480. result of this License or out of the use or inability to use the
 4481. <br/>
 4482. Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
 4483. <br/>
 4484. work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all
 4485. <br/>
 4486. other commercial damages or losses), even if such Contributor
 4487. <br/>
 4488. has been advised of the possibility of such damages.
 4489. </p>
 4490. </li>
 4491. <li>
 4492. <p>
 4493. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
 4494. <br/>
 4495. the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
 4496. <br/>
 4497. and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,
 4498. <br/>
 4499. or other liability obligations and/or rights consistent with this
 4500. <br/>
 4501. License. However, in accepting such obligations, You may act only
 4502. <br/>
 4503. on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
 4504. <br/>
 4505. of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
 4506. <br/>
 4507. defend, and hold each Contributor harmless for any liability
 4508. <br/>
 4509. incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason
 4510. <br/>
 4511. of your accepting any such warranty or additional liability.
 4512. </p>
 4513. </li>
 4514. </ol>
 4515. <p>
 4516. END OF TERMS AND CONDITIONS
 4517. </p>
 4518. <p>
 4519. APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
 4520. </p>
 4521. <pre><code> To apply the Apache License to your work, attach the following
 4522. boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
 4523. replaced with your own identifying information. (Don't include
 4524. the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
 4525. comment syntax for the file format. We also recommend that a
 4526. file or class name and description of purpose be included on the
 4527. same "printed page" as the copyright notice for easier
 4528. identification within third-party archives.
 4529. </code></pre>
 4530. <p>
 4531. Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
 4532. </p>
 4533. <p>
 4534. Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 4535. <br/>
 4536. you may not use this file except in compliance with the License.
 4537. <br/>
 4538. You may obtain a copy of the License at
 4539. </p>
 4540. <pre><code> http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 4541. </code></pre>
 4542. <p>
 4543. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 4544. <br/>
 4545. distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 4546. <br/>
 4547. WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 4548. <br/>
 4549. See the License for the specific language governing permissions and
 4550. <br/>
 4551. limitations under the License.
 4552. </p>
 4553. <p>
 4554. NOTICE
 4555. </p>
 4556. <p>
 4557. node-elementtree
 4558. <br/>
 4559. Copyright (c) 2011, Rackspace, Inc.
 4560. </p>
 4561. <p>
 4562. The ElementTree toolkit is Copyright (c) 1999-2007 by Fredrik Lundh
 4563. </p>
 4564. <hr/>
 4565. <h1>
 4566. endent, objectorarray
 4567. </h1>
 4568. <p>
 4569. Source: git://github.com/ZhouHansen/endent.git (endent), git+https://github.com/ZhouHansen/objectnotnull.git (objectorarray)
 4570. <br/>
 4571. License:
 4572. </p>
 4573. <p>
 4574. The MIT License (MIT)
 4575. </p>
 4576. <p>
 4577. Copyright (c) 2017 Zhou Hancheng (z308114274@gmail.com)
 4578. </p>
 4579. <p>
 4580. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 4581. <br/>
 4582. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 4583. <br/>
 4584. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 4585. <br/>
 4586. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 4587. <br/>
 4588. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 4589. <br/>
 4590. furnished to do so, subject to the following conditions:
 4591. </p>
 4592. <p>
 4593. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 4594. <br/>
 4595. all copies or substantial portions of the Software.
 4596. </p>
 4597. <p>
 4598. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 4599. <br/>
 4600. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 4601. <br/>
 4602. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 4603. <br/>
 4604. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 4605. <br/>
 4606. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 4607. <br/>
 4608. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 4609. <br/>
 4610. THE SOFTWARE.
 4611. </p>
 4612. <hr/>
 4613. <h1>
 4614. es-to-primitive, is-callable, is-date-object, is-symbol
 4615. </h1>
 4616. <p>
 4617. Source: git://github.com/ljharb/es-to-primitive.git (es-to-primitive), git://github.com/ljharb/is-callable.git (is-callable), git://github.com/ljharb/is-date-object.git (is-date-object), git://github.com/ljharb/is-symbol.git (is-symbol)
 4618. <br/>
 4619. License:
 4620. </p>
 4621. <p>
 4622. The MIT License (MIT)
 4623. </p>
 4624. <p>
 4625. Copyright (c) 2015 Jordan Harband
 4626. </p>
 4627. <p>
 4628. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 4629. <br/>
 4630. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 4631. <br/>
 4632. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 4633. <br/>
 4634. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 4635. <br/>
 4636. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 4637. <br/>
 4638. furnished to do so, subject to the following conditions:
 4639. </p>
 4640. <p>
 4641. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 4642. <br/>
 4643. copies or substantial portions of the Software.
 4644. </p>
 4645. <p>
 4646. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 4647. <br/>
 4648. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 4649. <br/>
 4650. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 4651. <br/>
 4652. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 4653. <br/>
 4654. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 4655. <br/>
 4656. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 4657. <br/>
 4658. SOFTWARE.
 4659. </p>
 4660. <hr/>
 4661. <h1>
 4662. fast-json-parse
 4663. </h1>
 4664. <p>
 4665. Source: git+https://github.com/mcollina/fast-json-parse.git
 4666. <br/>
 4667. License:
 4668. </p>
 4669. <p>
 4670. The MIT License (MIT)
 4671. </p>
 4672. <p>
 4673. Copyright (c) 2016 Matteo Collina
 4674. </p>
 4675. <p>
 4676. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 4677. <br/>
 4678. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 4679. <br/>
 4680. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 4681. <br/>
 4682. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 4683. <br/>
 4684. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 4685. <br/>
 4686. furnished to do so, subject to the following conditions:
 4687. </p>
 4688. <p>
 4689. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 4690. <br/>
 4691. copies or substantial portions of the Software.
 4692. </p>
 4693. <p>
 4694. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 4695. <br/>
 4696. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 4697. <br/>
 4698. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 4699. <br/>
 4700. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 4701. <br/>
 4702. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 4703. <br/>
 4704. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 4705. <br/>
 4706. SOFTWARE.
 4707. </p>
 4708. <hr/>
 4709. <h1>
 4710. for-each
 4711. </h1>
 4712. <p>
 4713. Source: git://github.com/Raynos/for-each.git
 4714. <br/>
 4715. License:
 4716. </p>
 4717. <p>
 4718. The MIT License (MIT)
 4719. </p>
 4720. <p>
 4721. Copyright (c) 2012 Raynos.
 4722. </p>
 4723. <p>
 4724. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 4725. <br/>
 4726. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 4727. <br/>
 4728. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 4729. <br/>
 4730. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 4731. <br/>
 4732. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 4733. <br/>
 4734. furnished to do so, subject to the following conditions:
 4735. </p>
 4736. <p>
 4737. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 4738. <br/>
 4739. copies or substantial portions of the Software.
 4740. </p>
 4741. <p>
 4742. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 4743. <br/>
 4744. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 4745. <br/>
 4746. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 4747. <br/>
 4748. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 4749. <br/>
 4750. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 4751. <br/>
 4752. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 4753. <br/>
 4754. SOFTWARE.
 4755. </p>
 4756. <hr/>
 4757. <h1>
 4758. fs-extra
 4759. </h1>
 4760. <p>
 4761. Source: https://github.com/jprichardson/node-fs-extra
 4762. <br/>
 4763. License:
 4764. </p>
 4765. <p>
 4766. (The MIT License)
 4767. </p>
 4768. <p>
 4769. Copyright (c) 2011-2017 JP Richardson
 4770. </p>
 4771. <p>
 4772. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files
 4773. <br/>
 4774. (the 'Software'), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
 4775. <br/>
 4776. merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 4777. <br/>
 4778. furnished to do so, subject to the following conditions:
 4779. </p>
 4780. <p>
 4781. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
 4782. </p>
 4783. <p>
 4784. THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
 4785. <br/>
 4786. WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS
 4787. <br/>
 4788. OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
 4789. <br/>
 4790. ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 4791. </p>
 4792. <hr/>
 4793. <h1>
 4794. fs.realpath
 4795. </h1>
 4796. <p>
 4797. Source: git+https://github.com/isaacs/fs.realpath.git
 4798. <br/>
 4799. License:
 4800. </p>
 4801. <p>
 4802. The ISC License
 4803. </p>
 4804. <p>
 4805. Copyright (c) Isaac Z. Schlueter and Contributors
 4806. </p>
 4807. <p>
 4808. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
 4809. <br/>
 4810. purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 4811. <br/>
 4812. copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 4813. </p>
 4814. <p>
 4815. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
 4816. <br/>
 4817. WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
 4818. <br/>
 4819. MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
 4820. <br/>
 4821. ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
 4822. <br/>
 4823. WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
 4824. <br/>
 4825. ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR
 4826. <br/>
 4827. IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 4828. </p>
 4829. <hr/>
 4830. <p>
 4831. This library bundles a version of the
 4832. <code>
 4833. fs.realpath
 4834. </code>
 4835. and
 4836. <code>
 4837. fs.realpathSync
 4838. </code>
 4839. <br/>
 4840. methods from Node.js v0.10 under the terms of the Node.js MIT license.
 4841. </p>
 4842. <p>
 4843. Node's license follows, also included at the header of
 4844. <code>
 4845. old.js
 4846. </code>
 4847. which contains
 4848. <br/>
 4849. the licensed code:
 4850. </p>
 4851. <p>
 4852. Copyright Joyent, Inc. and other Node contributors.
 4853. </p>
 4854. <p>
 4855. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
 4856. <br/>
 4857. copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
 4858. <br/>
 4859. to deal in the Software without restriction, including without limitation
 4860. <br/>
 4861. the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
 4862. <br/>
 4863. and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
 4864. <br/>
 4865. Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
 4866. </p>
 4867. <p>
 4868. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 4869. <br/>
 4870. all copies or substantial portions of the Software.
 4871. </p>
 4872. <p>
 4873. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 4874. <br/>
 4875. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 4876. <br/>
 4877. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 4878. <br/>
 4879. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 4880. <br/>
 4881. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 4882. <br/>
 4883. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
 4884. <br/>
 4885. DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 4886. </p>
 4887. <hr/>
 4888. <h1>
 4889. function-bind
 4890. </h1>
 4891. <p>
 4892. Source: git://github.com/Raynos/function-bind.git
 4893. <br/>
 4894. License:
 4895. </p>
 4896. <p>
 4897. Copyright (c) 2013 Raynos.
 4898. </p>
 4899. <p>
 4900. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 4901. <br/>
 4902. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 4903. <br/>
 4904. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 4905. <br/>
 4906. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 4907. <br/>
 4908. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 4909. <br/>
 4910. furnished to do so, subject to the following conditions:
 4911. </p>
 4912. <p>
 4913. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 4914. <br/>
 4915. all copies or substantial portions of the Software.
 4916. </p>
 4917. <p>
 4918. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 4919. <br/>
 4920. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 4921. <br/>
 4922. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 4923. <br/>
 4924. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 4925. <br/>
 4926. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 4927. <br/>
 4928. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 4929. <br/>
 4930. THE SOFTWARE.
 4931. </p>
 4932. <hr/>
 4933. <h1>
 4934. glob, isexe, minimatch, nopt, once, osenv, semver, which, wrappy
 4935. </h1>
 4936. <p>
 4937. Source: git://github.com/isaacs/node-glob.git (glob), git+https://github.com/isaacs/isexe.git (isexe), git://github.com/isaacs/minimatch.git (minimatch), https://github.com/npm/nopt.git (nopt), git://github.com/isaacs/once (once), https://github.com/npm/osenv (osenv), https://github.com/npm/node-semver (semver), git://github.com/isaacs/node-which.git (which), https://github.com/npm/wrappy (wrappy)
 4938. <br/>
 4939. License:
 4940. </p>
 4941. <p>
 4942. The ISC License
 4943. </p>
 4944. <p>
 4945. Copyright (c) Isaac Z. Schlueter and Contributors
 4946. </p>
 4947. <p>
 4948. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
 4949. <br/>
 4950. purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 4951. <br/>
 4952. copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 4953. </p>
 4954. <p>
 4955. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
 4956. <br/>
 4957. WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
 4958. <br/>
 4959. MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
 4960. <br/>
 4961. ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
 4962. <br/>
 4963. WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
 4964. <br/>
 4965. ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR
 4966. <br/>
 4967. IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 4968. </p>
 4969. <hr/>
 4970. <h1>
 4971. graceful-fs
 4972. </h1>
 4973. <p>
 4974. Source: https://github.com/isaacs/node-graceful-fs
 4975. <br/>
 4976. License:
 4977. </p>
 4978. <p>
 4979. The ISC License
 4980. </p>
 4981. <p>
 4982. Copyright (c) Isaac Z. Schlueter, Ben Noordhuis, and Contributors
 4983. </p>
 4984. <p>
 4985. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
 4986. <br/>
 4987. purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 4988. <br/>
 4989. copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 4990. </p>
 4991. <p>
 4992. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
 4993. <br/>
 4994. WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
 4995. <br/>
 4996. MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
 4997. <br/>
 4998. ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
 4999. <br/>
 5000. WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
 5001. <br/>
 5002. ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR
 5003. <br/>
 5004. IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 5005. </p>
 5006. <hr/>
 5007. <h1>
 5008. has-symbols
 5009. </h1>
 5010. <p>
 5011. Source: git://github.com/ljharb/has-symbols.git
 5012. <br/>
 5013. License:
 5014. </p>
 5015. <p>
 5016. MIT License
 5017. </p>
 5018. <p>
 5019. Copyright (c) 2016 Jordan Harband
 5020. </p>
 5021. <p>
 5022. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 5023. <br/>
 5024. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 5025. <br/>
 5026. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 5027. <br/>
 5028. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 5029. <br/>
 5030. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 5031. <br/>
 5032. furnished to do so, subject to the following conditions:
 5033. </p>
 5034. <p>
 5035. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 5036. <br/>
 5037. copies or substantial portions of the Software.
 5038. </p>
 5039. <p>
 5040. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 5041. <br/>
 5042. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 5043. <br/>
 5044. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 5045. <br/>
 5046. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 5047. <br/>
 5048. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 5049. <br/>
 5050. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 5051. <br/>
 5052. SOFTWARE.
 5053. </p>
 5054. <hr/>
 5055. <h1>
 5056. inflight
 5057. </h1>
 5058. <p>
 5059. Source: https://github.com/npm/inflight.git
 5060. <br/>
 5061. License:
 5062. </p>
 5063. <p>
 5064. The ISC License
 5065. </p>
 5066. <p>
 5067. Copyright (c) Isaac Z. Schlueter
 5068. </p>
 5069. <p>
 5070. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
 5071. <br/>
 5072. purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 5073. <br/>
 5074. copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 5075. </p>
 5076. <p>
 5077. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
 5078. <br/>
 5079. WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
 5080. <br/>
 5081. MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
 5082. <br/>
 5083. ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
 5084. <br/>
 5085. WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
 5086. <br/>
 5087. ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR
 5088. <br/>
 5089. IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 5090. </p>
 5091. <hr/>
 5092. <h1>
 5093. inherits
 5094. </h1>
 5095. <p>
 5096. Source: git://github.com/isaacs/inherits
 5097. <br/>
 5098. License:
 5099. </p>
 5100. <p>
 5101. The ISC License
 5102. </p>
 5103. <p>
 5104. Copyright (c) Isaac Z. Schlueter
 5105. </p>
 5106. <p>
 5107. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
 5108. <br/>
 5109. purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 5110. <br/>
 5111. copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 5112. </p>
 5113. <p>
 5114. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
 5115. <br/>
 5116. REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 5117. <br/>
 5118. FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
 5119. <br/>
 5120. INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
 5121. <br/>
 5122. LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
 5123. <br/>
 5124. OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
 5125. <br/>
 5126. PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 5127. </p>
 5128. <hr/>
 5129. <h1>
 5130. is-regex
 5131. </h1>
 5132. <p>
 5133. Source: git://github.com/ljharb/is-regex.git
 5134. <br/>
 5135. License:
 5136. </p>
 5137. <p>
 5138. The MIT License (MIT)
 5139. </p>
 5140. <p>
 5141. Copyright (c) 2014 Jordan Harband
 5142. </p>
 5143. <p>
 5144. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 5145. <br/>
 5146. this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
 5147. <br/>
 5148. the Software without restriction, including without limitation the rights to
 5149. <br/>
 5150. use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
 5151. <br/>
 5152. the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
 5153. <br/>
 5154. subject to the following conditions:
 5155. </p>
 5156. <p>
 5157. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 5158. <br/>
 5159. copies or substantial portions of the Software.
 5160. </p>
 5161. <p>
 5162. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 5163. <br/>
 5164. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
 5165. <br/>
 5166. FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 5167. <br/>
 5168. COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
 5169. <br/>
 5170. IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
 5171. <br/>
 5172. CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 5173. </p>
 5174. <hr/>
 5175. <h1>
 5176. jsonfile
 5177. </h1>
 5178. <p>
 5179. Source: git@github.com:jprichardson/node-jsonfile.git
 5180. <br/>
 5181. License:
 5182. </p>
 5183. <p>
 5184. (The MIT License)
 5185. </p>
 5186. <p>
 5187. Copyright (c) 2012-2015, JP Richardson
 5188. <a href="mailto:jprichardson@gmail.com">
 5189. jprichardson@gmail.com
 5190. </a>
 5191. </p>
 5192. <p>
 5193. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files
 5194. <br/>
 5195. (the 'Software'), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
 5196. <br/>
 5197. merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 5198. <br/>
 5199. furnished to do so, subject to the following conditions:
 5200. </p>
 5201. <p>
 5202. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
 5203. </p>
 5204. <p>
 5205. THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
 5206. <br/>
 5207. WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS
 5208. <br/>
 5209. OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
 5210. <br/>
 5211. ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 5212. </p>
 5213. <hr/>
 5214. <h1>
 5215. nice-try
 5216. </h1>
 5217. <p>
 5218. Source: https://github.com/electerious/nice-try.git
 5219. <br/>
 5220. License:
 5221. </p>
 5222. <p>
 5223. The MIT License (MIT)
 5224. </p>
 5225. <p>
 5226. Copyright (c) 2018 Tobias Reich
 5227. </p>
 5228. <p>
 5229. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 5230. <br/>
 5231. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 5232. <br/>
 5233. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 5234. <br/>
 5235. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 5236. <br/>
 5237. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 5238. <br/>
 5239. furnished to do so, subject to the following conditions:
 5240. </p>
 5241. <p>
 5242. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 5243. <br/>
 5244. all copies or substantial portions of the Software.
 5245. </p>
 5246. <p>
 5247. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 5248. <br/>
 5249. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 5250. <br/>
 5251. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 5252. <br/>
 5253. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 5254. <br/>
 5255. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 5256. <br/>
 5257. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 5258. <br/>
 5259. THE SOFTWARE.
 5260. </p>
 5261. <hr/>
 5262. <h1>
 5263. object-keys
 5264. </h1>
 5265. <p>
 5266. Source: git://github.com/ljharb/object-keys.git
 5267. <br/>
 5268. License:
 5269. </p>
 5270. <p>
 5271. The MIT License (MIT)
 5272. </p>
 5273. <p>
 5274. Copyright (C) 2013 Jordan Harband
 5275. </p>
 5276. <p>
 5277. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 5278. <br/>
 5279. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 5280. <br/>
 5281. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 5282. <br/>
 5283. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 5284. <br/>
 5285. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 5286. <br/>
 5287. furnished to do so, subject to the following conditions:
 5288. </p>
 5289. <p>
 5290. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 5291. <br/>
 5292. all copies or substantial portions of the Software.
 5293. </p>
 5294. <p>
 5295. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 5296. <br/>
 5297. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 5298. <br/>
 5299. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 5300. <br/>
 5301. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 5302. <br/>
 5303. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 5304. <br/>
 5305. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 5306. <br/>
 5307. THE SOFTWARE.
 5308. </p>
 5309. <hr/>
 5310. <h1>
 5311. os-homedir, os-tmpdir, path-is-absolute, path-key, shebang-regex, strip-bom
 5312. </h1>
 5313. <p>
 5314. Source: https://github.com/sindresorhus/os-homedir.git (os-homedir), https://github.com/sindresorhus/os-tmpdir.git (os-tmpdir), https://github.com/sindresorhus/path-is-absolute.git (path-is-absolute), https://github.com/sindresorhus/path-key.git (path-key), https://github.com/sindresorhus/shebang-regex.git (shebang-regex), https://github.com/sindresorhus/strip-bom.git (strip-bom)
 5315. <br/>
 5316. License:
 5317. </p>
 5318. <p>
 5319. The MIT License (MIT)
 5320. </p>
 5321. <p>
 5322. Copyright (c) Sindre Sorhus
 5323. <a href="mailto:sindresorhus@gmail.com">
 5324. sindresorhus@gmail.com
 5325. </a>
 5326. (sindresorhus.com)
 5327. </p>
 5328. <p>
 5329. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 5330. <br/>
 5331. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 5332. <br/>
 5333. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 5334. <br/>
 5335. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 5336. <br/>
 5337. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 5338. <br/>
 5339. furnished to do so, subject to the following conditions:
 5340. </p>
 5341. <p>
 5342. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 5343. <br/>
 5344. all copies or substantial portions of the Software.
 5345. </p>
 5346. <p>
 5347. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 5348. <br/>
 5349. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 5350. <br/>
 5351. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 5352. <br/>
 5353. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 5354. <br/>
 5355. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 5356. <br/>
 5357. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 5358. <br/>
 5359. THE SOFTWARE.
 5360. </p>
 5361. <hr/>
 5362. <h1>
 5363. path-parse
 5364. </h1>
 5365. <p>
 5366. Source: https://github.com/jbgutierrez/path-parse.git
 5367. <br/>
 5368. License:
 5369. </p>
 5370. <p>
 5371. The MIT License (MIT)
 5372. </p>
 5373. <p>
 5374. Copyright (c) 2015 Javier Blanco
 5375. </p>
 5376. <p>
 5377. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 5378. <br/>
 5379. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 5380. <br/>
 5381. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 5382. <br/>
 5383. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 5384. <br/>
 5385. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 5386. <br/>
 5387. furnished to do so, subject to the following conditions:
 5388. </p>
 5389. <p>
 5390. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 5391. <br/>
 5392. copies or substantial portions of the Software.
 5393. </p>
 5394. <p>
 5395. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 5396. <br/>
 5397. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 5398. <br/>
 5399. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 5400. <br/>
 5401. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 5402. <br/>
 5403. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 5404. <br/>
 5405. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 5406. <br/>
 5407. SOFTWARE.
 5408. </p>
 5409. <hr/>
 5410. <h1>
 5411. phonegap-plugin-barcodescanner
 5412. </h1>
 5413. <p>
 5414. Source: git+https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-barcodescanner.git
 5415. <br/>
 5416. License:
 5417. </p>
 5418. <p>
 5419. Copyright 2010 Matt Kane
 5420. <br/>
 5421. Copyright 2011 IBM Corporation
 5422. <br/>
 5423. Copyright 2012-2017 Adobe Systems
 5424. </p>
 5425. <p>
 5426. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
 5427. <br/>
 5428. a copy of this software and associated documentation files (the
 5429. <br/>
 5430. "Software"), to deal in the Software without restriction, including
 5431. <br/>
 5432. without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
 5433. <br/>
 5434. distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
 5435. <br/>
 5436. permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
 5437. <br/>
 5438. the following conditions:
 5439. </p>
 5440. <p>
 5441. The above copyright notice and this permission notice shall be
 5442. <br/>
 5443. included in all copies or substantial portions of the Software.
 5444. </p>
 5445. <p>
 5446. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 5447. <br/>
 5448. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
 5449. <br/>
 5450. MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 5451. <br/>
 5452. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
 5453. <br/>
 5454. LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
 5455. <br/>
 5456. OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
 5457. <br/>
 5458. WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 5459. </p>
 5460. <hr/>
 5461. <h1>
 5462. plist
 5463. </h1>
 5464. <p>
 5465. Source: git://github.com/TooTallNate/node-plist.git
 5466. <br/>
 5467. License:
 5468. </p>
 5469. <p>
 5470. (The MIT License)
 5471. </p>
 5472. <p>
 5473. Copyright (c) 2010-2017 Nathan Rajlich
 5474. <a href="mailto:nathan@tootallnate.net">
 5475. nathan@tootallnate.net
 5476. </a>
 5477. </p>
 5478. <p>
 5479. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 5480. <br/>
 5481. obtaining a copy of this software and associated documentation
 5482. <br/>
 5483. files (the "Software"), to deal in the Software without
 5484. <br/>
 5485. restriction, including without limitation the rights to use,
 5486. <br/>
 5487. copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 5488. <br/>
 5489. copies of the Software, and to permit persons to whom the
 5490. <br/>
 5491. Software is furnished to do so, subject to the following
 5492. <br/>
 5493. conditions:
 5494. </p>
 5495. <p>
 5496. The above copyright notice and this permission notice shall be
 5497. <br/>
 5498. included in all copies or substantial portions of the Software.
 5499. </p>
 5500. <p>
 5501. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 5502. <br/>
 5503. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 5504. <br/>
 5505. OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 5506. <br/>
 5507. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 5508. <br/>
 5509. HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 5510. <br/>
 5511. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 5512. <br/>
 5513. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 5514. <br/>
 5515. OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 5516. </p>
 5517. <hr/>
 5518. <h1>
 5519. q
 5520. </h1>
 5521. <p>
 5522. Source: git://github.com/kriskowal/q.git
 5523. <br/>
 5524. License:
 5525. </p>
 5526. <p>
 5527. Copyright 2009–2017 Kristopher Michael Kowal. All rights reserved.
 5528. <br/>
 5529. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 5530. <br/>
 5531. of this software and associated documentation files (the "Software"), to
 5532. <br/>
 5533. deal in the Software without restriction, including without limitation the
 5534. <br/>
 5535. rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
 5536. <br/>
 5537. sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 5538. <br/>
 5539. furnished to do so, subject to the following conditions:
 5540. </p>
 5541. <p>
 5542. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 5543. <br/>
 5544. all copies or substantial portions of the Software.
 5545. </p>
 5546. <p>
 5547. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 5548. <br/>
 5549. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 5550. <br/>
 5551. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 5552. <br/>
 5553. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 5554. <br/>
 5555. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 5556. <br/>
 5557. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
 5558. <br/>
 5559. IN THE SOFTWARE.
 5560. </p>
 5561. <hr/>
 5562. <h1>
 5563. sax
 5564. </h1>
 5565. <p>
 5566. Source: git://github.com/isaacs/sax-js.git
 5567. <br/>
 5568. License:
 5569. </p>
 5570. <p>
 5571. The ISC License
 5572. </p>
 5573. <p>
 5574. Copyright (c) Isaac Z. Schlueter and Contributors
 5575. </p>
 5576. <p>
 5577. Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
 5578. <br/>
 5579. purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
 5580. <br/>
 5581. copyright notice and this permission notice appear in all copies.
 5582. </p>
 5583. <p>
 5584. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
 5585. <br/>
 5586. WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
 5587. <br/>
 5588. MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
 5589. <br/>
 5590. ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
 5591. <br/>
 5592. WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
 5593. <br/>
 5594. ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR
 5595. <br/>
 5596. IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 5597. </p>
 5598. <p>
 5599. ====
 5600. </p>
 5601. <p>
 5602. <code>
 5603. String.fromCodePoint
 5604. </code>
 5605. by Mathias Bynens used according to terms of MIT
 5606. <br/>
 5607. License, as follows:
 5608. </p>
 5609. <pre><code>Copyright Mathias Bynens &lt;https://mathiasbynens.be/&gt;
 5610. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
 5611. a copy of this software and associated documentation files (the
 5612. "Software"), to deal in the Software without restriction, including
 5613. without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
 5614. distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
 5615. permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
 5616. the following conditions:
 5617. The above copyright notice and this permission notice shall be
 5618. included in all copies or substantial portions of the Software.
 5619. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 5620. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
 5621. MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 5622. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
 5623. LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
 5624. OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
 5625. WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 5626. </code></pre>
 5627. <hr/>
 5628. <h1>
 5629. shebang-command
 5630. </h1>
 5631. <p>
 5632. Source: https://github.com/kevva/shebang-command.git
 5633. <br/>
 5634. License:
 5635. </p>
 5636. <p>
 5637. The MIT License (MIT)
 5638. </p>
 5639. <p>
 5640. Copyright (c) Kevin Martensson
 5641. <a href="mailto:kevinmartensson@gmail.com">
 5642. kevinmartensson@gmail.com
 5643. </a>
 5644. (github.com/kevva)
 5645. </p>
 5646. <p>
 5647. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 5648. <br/>
 5649. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 5650. <br/>
 5651. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 5652. <br/>
 5653. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 5654. <br/>
 5655. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 5656. <br/>
 5657. furnished to do so, subject to the following conditions:
 5658. </p>
 5659. <p>
 5660. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 5661. <br/>
 5662. all copies or substantial portions of the Software.
 5663. </p>
 5664. <p>
 5665. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 5666. <br/>
 5667. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 5668. <br/>
 5669. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 5670. <br/>
 5671. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 5672. <br/>
 5673. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 5674. <br/>
 5675. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 5676. <br/>
 5677. THE SOFTWARE.
 5678. </p>
 5679. <hr/>
 5680. <h1>
 5681. shelljs
 5682. </h1>
 5683. <p>
 5684. Source: git://github.com/arturadib/shelljs.git
 5685. <br/>
 5686. License:
 5687. </p>
 5688. <p>
 5689. Copyright (c) 2012, Artur Adib
 5690. <a href="mailto:aadib@mozilla.com">
 5691. aadib@mozilla.com
 5692. </a>
 5693. <br/>
 5694. All rights reserved.
 5695. </p>
 5696. <p>
 5697. You may use this project under the terms of the New BSD license as follows:
 5698. </p>
 5699. <p>
 5700. Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 5701. <br/>
 5702. modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 5703. <br/>
 5704. * Redistributions of source code must retain the above copyright
 5705. <br/>
 5706. notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 5707. <br/>
 5708. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 5709. <br/>
 5710. notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 5711. <br/>
 5712. documentation and/or other materials provided with the distribution.
 5713. <br/>
 5714. * Neither the name of Artur Adib nor the
 5715. <br/>
 5716. names of the contributors may be used to endorse or promote products
 5717. <br/>
 5718. derived from this software without specific prior written permission.
 5719. </p>
 5720. <p>
 5721. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 5722. <br/>
 5723. AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 5724. <br/>
 5725. IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 5726. <br/>
 5727. ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ARTUR ADIB BE LIABLE FOR ANY
 5728. <br/>
 5729. DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
 5730. <br/>
 5731. (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 5732. <br/>
 5733. LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
 5734. <br/>
 5735. ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
 5736. <br/>
 5737. (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
 5738. <br/>
 5739. THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 5740. </p>
 5741. <hr/>
 5742. <h1>
 5743. string.prototype.trim
 5744. </h1>
 5745. <p>
 5746. Source: git://github.com/es-shims/String.prototype.trim.git
 5747. <br/>
 5748. License:
 5749. </p>
 5750. <p>
 5751. The MIT License (MIT)
 5752. </p>
 5753. <p>
 5754. Copyright (c) 2015 Jordan Harband
 5755. </p>
 5756. <p>
 5757. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 5758. <br/>
 5759. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 5760. <br/>
 5761. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 5762. <br/>
 5763. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 5764. <br/>
 5765. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 5766. <br/>
 5767. furnished to do so, subject to the following conditions:
 5768. </p>
 5769. <p>
 5770. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 5771. <br/>
 5772. copies or substantial portions of the Software.
 5773. </p>
 5774. <p>
 5775. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 5776. <br/>
 5777. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 5778. <br/>
 5779. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 5780. <br/>
 5781. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 5782. <br/>
 5783. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 5784. <br/>
 5785. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 5786. <br/>
 5787. SOFTWARE.
 5788. </p>
 5789. <hr/>
 5790. <h1>
 5791. through
 5792. </h1>
 5793. <p>
 5794. Source: https://github.com/dominictarr/through.git
 5795. <br/>
 5796. License:
 5797. </p>
 5798. <p>
 5799. Apache License, Version 2.0
 5800. </p>
 5801. <p>
 5802. Copyright (c) 2011 Dominic Tarr
 5803. </p>
 5804. <p>
 5805. Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 5806. <br/>
 5807. you may not use this file except in compliance with the License.
 5808. <br/>
 5809. You may obtain a copy of the License at
 5810. </p>
 5811. <pre><code>http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 5812. </code></pre>
 5813. <p>
 5814. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 5815. <br/>
 5816. distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 5817. <br/>
 5818. WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 5819. <br/>
 5820. See the License for the specific language governing permissions and
 5821. <br/>
 5822. limitations under the License.
 5823. </p>
 5824. <hr/>
 5825. <h1>
 5826. underscore
 5827. </h1>
 5828. <p>
 5829. Source: git://github.com/jashkenas/underscore.git
 5830. <br/>
 5831. License:
 5832. </p>
 5833. <p>
 5834. Copyright (c) 2009-2018 Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative
 5835. <br/>
 5836. Reporters &amp; Editors
 5837. </p>
 5838. <p>
 5839. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 5840. <br/>
 5841. obtaining a copy of this software and associated documentation
 5842. <br/>
 5843. files (the "Software"), to deal in the Software without
 5844. <br/>
 5845. restriction, including without limitation the rights to use,
 5846. <br/>
 5847. copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 5848. <br/>
 5849. copies of the Software, and to permit persons to whom the
 5850. <br/>
 5851. Software is furnished to do so, subject to the following
 5852. <br/>
 5853. conditions:
 5854. </p>
 5855. <p>
 5856. The above copyright notice and this permission notice shall be
 5857. <br/>
 5858. included in all copies or substantial portions of the Software.
 5859. </p>
 5860. <p>
 5861. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 5862. <br/>
 5863. EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 5864. <br/>
 5865. OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 5866. <br/>
 5867. NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 5868. <br/>
 5869. HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 5870. <br/>
 5871. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 5872. <br/>
 5873. FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 5874. <br/>
 5875. OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 5876. </p>
 5877. <hr/>
 5878. <h1>
 5879. universalify
 5880. </h1>
 5881. <p>
 5882. Source: git+https://github.com/RyanZim/universalify.git
 5883. <br/>
 5884. License:
 5885. </p>
 5886. <p>
 5887. (The MIT License)
 5888. </p>
 5889. <p>
 5890. Copyright (c) 2017, Ryan Zimmerman
 5891. <a href="mailto:opensrc@ryanzim.com">
 5892. opensrc@ryanzim.com
 5893. </a>
 5894. </p>
 5895. <p>
 5896. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 5897. <br/>
 5898. this software and associated documentation files (the 'Software'), to deal in
 5899. <br/>
 5900. the Software without restriction, including without limitation the rights to
 5901. <br/>
 5902. use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
 5903. <br/>
 5904. the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
 5905. <br/>
 5906. subject to the following conditions:
 5907. </p>
 5908. <p>
 5909. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 5910. <br/>
 5911. copies or substantial portions of the Software.
 5912. </p>
 5913. <p>
 5914. THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 5915. <br/>
 5916. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
 5917. <br/>
 5918. FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 5919. <br/>
 5920. COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
 5921. <br/>
 5922. IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
 5923. <br/>
 5924. CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 5925. </p>
 5926. <hr/>
 5927. <h1>
 5928. xmlbuilder
 5929. </h1>
 5930. <p>
 5931. Source: git://github.com/oozcitak/xmlbuilder-js.git
 5932. <br/>
 5933. License:
 5934. </p>
 5935. <p>
 5936. The MIT License (MIT)
 5937. </p>
 5938. <p>
 5939. Copyright (c) 2013 Ozgur Ozcitak
 5940. </p>
 5941. <p>
 5942. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 5943. <br/>
 5944. of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 5945. <br/>
 5946. in the Software without restriction, including without limitation the rights
 5947. <br/>
 5948. to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 5949. <br/>
 5950. copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 5951. <br/>
 5952. furnished to do so, subject to the following conditions:
 5953. </p>
 5954. <p>
 5955. The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 5956. <br/>
 5957. all copies or substantial portions of the Software.
 5958. </p>
 5959. <p>
 5960. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 5961. <br/>
 5962. IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 5963. <br/>
 5964. FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 5965. <br/>
 5966. AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 5967. <br/>
 5968. LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 5969. <br/>
 5970. OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 5971. <br/>
 5972. THE SOFTWARE.
 5973. </p>
 5974. <hr/>
 5975. <h1>
 5976. xmldom
 5977. </h1>
 5978. <p>
 5979. Source: git://github.com/jindw/xmldom.git
 5980. <br/>
 5981. License:
 5982. </p>
 5983. <p>
 5984. You can choose any one of those:
 5985. </p>
 5986. <p>
 5987. The MIT License (MIT):
 5988. </p>
 5989. <p>
 5990. link:http://opensource.org/licenses/MIT
 5991. </p>
 5992. <p>
 5993. LGPL:
 5994. <br/>
 5995. http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
 5996. </p>
 5997. </div>
 5998. </div>
 5999. </div>