Преглед на файлове

3D buildings aren't really necessary

master
Skylar Ittner преди 1 година
родител
ревизия
62aeb646be
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      www/settings.template.js

+ 2
- 2
www/settings.template.js Целия файл

@@ -12,7 +12,7 @@ var SETTINGS = {
webapp_url: "https://app.helpinghelena.org/",
terms_of_service_url: "https://netsyms.com/legal?pk_campaign=HelpingHelenaApp",
min_password_length: 8,
map_style_json: "https://maps.netsyms.net/styles/osm-liberty/style.json",
map_style_json: "https://maps.netsyms.net/styles/klokantech-basic/style.json",
stripe_pubkey: "",
addfunds_percent: 0.07
};
};

Зареждане…
Отказ
Запис