4 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Skylar Ittner b91d5c6872 Update license year pirms 6 mēnešiem
  Skylar Ittner 9ad8d37858 Update copyright date pirms 1 gada
  Skylar Ittner 528b4b5954 Wrap text in license file pirms 1 gada
  Skylar Ittner 563399081b Initial commit pirms 2 gadiem