4 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Skylar Ittner b91d5c6872 Update license year преди 1 година
  Skylar Ittner 9ad8d37858 Update copyright date преди 1 година
  Skylar Ittner 528b4b5954 Wrap text in license file преди 2 години
  Skylar Ittner 563399081b Initial commit преди 3 години