Przeglądaj źródła

Add logo

tags/v0.4
Skylar Ittner 2 lat temu
rodzic
commit
37ed36fa22
2 zmienionych plików z 1 dodań i 2 usunięć
  1. BIN
      logo.png
  2. 1
    2
      readme.md

BIN
logo.png Wyświetl plik


+ 1
- 2
readme.md Wyświetl plik

@@ -1,5 +1,4 @@
1
-Captcheck
2
-=========
1
+![Captcheck](https://source.netsyms.com/Netsyms/Captcheck/raw/master/logo.png)
3 2
 
4 3
 Easy, light, self-hostable CAPTCHA service.  Works on all modern browsers and 
5 4
 IE9+.  Uses icons from Font-Awesome.

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz