Skylar Ittner преди 2 години
родител
ревизия
3758078b2d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. 1
  1
    api.php

+ 1
- 1
api.php Целия файл

@@ -114,7 +114,7 @@ switch ($VARS['action']) {
114 114
     if ($database->has("scrambled_answers", ["AND" => ["sid" => $sid, "acode" => $VARS['answer_id']]])) {
115 115
       // Image maybe correct
116 116
       $image = true;
117
-    } else if ($database->has("sessions", ["[>]access_answers" => ["acqid" => "acqid"]], ["AND" => ["sid" => $sid, "OR" => ["acatext" => $VARS['answer_id'], "acahash" => hash('md5', $VARS['answer_id'])]]])) {
117
+    } else if ($database->has("sessions", ["[>]access_answers" => ["acqid" => "acqid"]], ["AND" => ["sid" => $sid, "OR" => ["acatext" => strtolower($VARS['answer_id']), "acahash" => hash('md5', strtolower($VARS['answer_id']))]]])) {
118 118
       // Accessible text correct
119 119
       $image = false;
120 120
     } else {

Loading…
Отказ
Запис