Преглед на файлове

Update to node 10 in .travis.yml (#231)

tags/v5.2.0
Glen Cheney преди 1 година
родител
ревизия
3bf6335afd
No account linked to committer's email address
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      .travis.yml

+ 1
- 0
.travis.yml Целия файл

@@ -1,3 +1,4 @@
1 1
 language: node_js
2 2
 node_js:
3 3
   - '8'
4
+  - '10'

Loading…
Отказ
Запис