Copy of Nextcloud richdocuments app, but with modifications so all traffic goes over clearnet/CJDNS/Tor/I2P/whatever instead of having a single default hostname.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Pranav Kant 373ff1adb4 fix travis build 2 lat temu
..
lib Add option to enable the app only for users in a specific group (#135) 2 lat temu
bootstrap.php fix travis build 2 lat temu
phpunit.xml internal name: richdocuments, name: Collabora Online, version: 0.9.0 4 lat temu