Browse Source

[tx-robot] updated from transifex

master^2
Nextcloud bot 1 year ago
parent
commit
c86358c536
No account linked to committer's email address
2 changed files with 4 additions and 0 deletions
 1. 2
  0
    l10n/sk.js
 2. 2
  0
    l10n/sk.json

+ 2
- 0
l10n/sk.js View File

@@ -5,8 +5,10 @@ OC.L10N.register(
5 5
   "All" : "Všetko",
6 6
   "Download this revision" : "Stiahnúť túto revíziu",
7 7
   "Restore this revision" : "Obnoviť túto revíziu",
8
+  "Just now" : "Práve teraz",
8 9
   "Save As" : "Uložiť ako",
9 10
   "New filename" : "Nový názov súboru",
11
+  "Cancel" : "Zrušiť",
10 12
   "Save" : "Uložiť",
11 13
   "Loading documents…" : "Načítavanie dokumentov...",
12 14
   "Edit" : "Upraviť",

+ 2
- 0
l10n/sk.json View File

@@ -3,8 +3,10 @@
3 3
   "All" : "Všetko",
4 4
   "Download this revision" : "Stiahnúť túto revíziu",
5 5
   "Restore this revision" : "Obnoviť túto revíziu",
6
+  "Just now" : "Práve teraz",
6 7
   "Save As" : "Uložiť ako",
7 8
   "New filename" : "Nový názov súboru",
9
+  "Cancel" : "Zrušiť",
8 10
   "Save" : "Uložiť",
9 11
   "Loading documents…" : "Načítavanie dokumentov...",
10 12
   "Edit" : "Upraviť",

Loading…
Cancel
Save