Browse Source

[tx-robot] updated from transifex

master^2
Nextcloud bot 2 years ago
parent
commit
c86358c536
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 130DAB86D3FB356C
2 changed files with 4 additions and 0 deletions
  1. +2
    -0
      l10n/sk.js
  2. +2
    -0
      l10n/sk.json

+ 2
- 0
l10n/sk.js View File

@@ -5,8 +5,10 @@ OC.L10N.register(
"All" : "Všetko",
"Download this revision" : "Stiahnúť túto revíziu",
"Restore this revision" : "Obnoviť túto revíziu",
"Just now" : "Práve teraz",
"Save As" : "Uložiť ako",
"New filename" : "Nový názov súboru",
"Cancel" : "Zrušiť",
"Save" : "Uložiť",
"Loading documents…" : "Načítavanie dokumentov...",
"Edit" : "Upraviť",


+ 2
- 0
l10n/sk.json View File

@@ -3,8 +3,10 @@
"All" : "Všetko",
"Download this revision" : "Stiahnúť túto revíziu",
"Restore this revision" : "Obnoviť túto revíziu",
"Just now" : "Práve teraz",
"Save As" : "Uložiť ako",
"New filename" : "Nový názov súboru",
"Cancel" : "Zrušiť",
"Save" : "Uložiť",
"Loading documents…" : "Načítavanie dokumentov...",
"Edit" : "Upraviť",


Loading…
Cancel
Save