Преглед на файлове

Also check stable12 and stable13

Signed-off-by: Roeland Jago Douma <roeland@famdouma.nl>
master^2
Roeland Jago Douma преди 2 години
родител
ревизия
89f5017796
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: F941078878347C0C
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +4
    -0
      .travis.yml

+ 4
- 0
.travis.yml Целия файл

@@ -49,6 +49,10 @@ matrix:

matrix:
include:
- php: 7
env: "DB=sqlite CORE_BRANCH=stable12"
- php: 7
env: "DB=sqlite CORE_BRANCH=stable13"
- php: 7
env: DB=mysql
- php: 7


Зареждане…
Отказ
Запис