Browse Source

[tx-robot] updated from transifex

tags/1.1.22
Jenkins for ownCloud 4 years ago
parent
commit
6a94f92c20
6 changed files with 74 additions and 106 deletions
 1. +32
  -53
    l10n/da.js
 2. +32
  -53
    l10n/da.json
 3. +2
  -0
    l10n/ja.js
 4. +2
  -0
    l10n/ja.json
 5. +3
  -0
    l10n/th_TH.js
 6. +3
  -0
    l10n/th_TH.json

+ 32
- 53
l10n/da.js View File

@@ -1,74 +1,46 @@
OC.L10N.register(
"richdocuments",
{
"Office" : "Kontor",
"Please contact the \"%s\" administrator." : "Kontakt venligst \"%s\" administratoren.",
"Please ask your administrator to check the Collabora Online server setting. The exact error message was: " : "Bed venligst din administrator om at kontrollere Collabora Online serverindstillingerne. Den nøjagtige fejlmeddelelse var: ",
"Collabora Online: The protocol specified in \"%s\" is not allowed." : "Collabora Online: Protokollen specificeret i \"%s\" er ikke tilladt.",
"Collabora Online: Malformed URL \"%s\"." : "Collabora Online: Misdannet URL \"%s\".",
"Collabora Online: Cannot resolve the host \"%s\"." : "Collabora Online: Kan ikke fastslå værten \"%s\".",
"Collabora Online: Cannot connect to the host \"%s\"." : "Collabora Online: Kan ikke forbinde til værten \"%s\".",
"Collabora Online: SSL certificate is not installed." : "Collabora Online: SSL certifikat er ikke installeret.",
"Please ask your administrator to add ca-chain.cert.pem to the ca-bundle.crt, for example \"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\" . The exact error message was: " : "Bed venligst din administrator om at tilføje ca-chain.cert.pem til ca-bundle.crt, for eksempel \"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\". Den nøjagtige fejlmeddelelse var: ",
"Collabora Online unknown error: " : "Collabora Online ukendt fejl: ",
"Collabora Online: Unable to read discovery.xml from \"%s\"." : "Collabora Online: Kan ikke læse discovery.xml fra \"%s\".",
"Collabora Online: discovery.xml from \"%s\" is not a well-formed XML string." : "Collabora Online: discovery.xml fra \"%s\" er ikke en velformet XML streng.",
"Collabora Online: Invalid URL \"%s\"." : "Collabora Online: Ugyldig URL \"%s\".",
"Please ask your administrator to check the Collabora Online server setting." : "Bed venligst din administrator om at kontrollere Collabora Online serverindstillingerne.",
"New Document.odt" : "Nyt dokument.odt",
"New Spreadsheet.ods" : "Nyt regneark.ods",
"New Presentation.odp" : "Ny præsentation.odp",
"Can't create document" : "Kan ikke oprette dokument",
"You don't have permission to rename this document" : "Du har ikke tilladelse til at omdøbe dette dokument",
"Directory saved successfully." : "Mappen blev gemt.",
"An error occurred while changing directory." : "Fejl ved skift af bibliotek.",
"Saved" : "Gemt",
"document-styles" : "dokument-stile",
"document-content" : "dokument-indhold",
"bold" : "fed",
"italic" : "kursiv",
"solid" : "solid",
"pt" : "pkt",
"Saving..." : "Gemmer...",
"Failed to load the document, please contact your administrator." : "Der opstod et problem ved indlæsning af dokumentet, kontakt venligst din administrator.",
"Failed to load documents." : "Kunne ikke hente dokumenterne. ",
"No documents were found. Upload or create a document to get started!" : "Der blev ikke fundet nogle dokumenter. Upload eller opret et dokument for at komme igang",
"Latest revision" : "Seneste revision",
"More versions..." : "Flere versioner...",
"Just now" : "Lige nu",
"Failed to revert the document to older version" : "Det lykkedes ikke at gendanne dokumentet, til en ældre version",
"Failed to aquire access token. Please re-login and try again." : "Det lykkedes ikke at få adgang til token. Log venligst ind igen og prøv på ny.",
"No connection to server. Trying to reconnect." : "Ingen forbindelse til servver. Prøv at forbinde igen.",
"Failed to load this document. Please check if it can be opened with an external editor. This might also mean it has been unshared or deleted recently." : "Kunne ikke indlæse dette dokument. Kontroller, om den kan åbnes med en ekstern editor. Dette kan også betyde den er blevet gjort udelelig eller slettet for nylig.",
"Save" : "Gem",
"Loading documents..." : "Henter dokumenter...",
"'.' is an invalid file name." : "'.' er et ugyldigt filnavn.",
"File name cannot be empty." : "Filnavnet kan ikke stå tomt.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Ugyldigt navn, '\\', '/', '<', '>', ':' | '?', '\"', '', og '*' er ikke tilladt.",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "'{name}' er et ugyldigt filnavn.",
"Align Left" : "Venstrejusteret",
"Alignment" : "Justering",
"Align Right" : "Højrejusteret",
"Annotate" : "Kommenter",
"Background" : "Baggrund",
"Bold" : "Fed",
"Bottom" : "Bund",
"Cancel" : "Annullér",
"Center" : "Midten",
"Clone" : "Kopier",
"Clone this Style" : "Kopier denne typografi",
"Close" : "Luk",
"Color" : "Farve",
"Create" : "Ny",
"Decrease Indent" : "Formindsk indrykning",
"Default Style" : "Standardtypografi",
"Delete" : "Slet",
"Family" : "Familie",
"Font" : "Skrifttype",
"Font Effects" : "Skifteffekter",
"Format" : "Format",
"Increase Indent" : "Forøg indrykning",
"Insert Image" : "Indsæt billede",
"Invite Members" : "Inviter medlemmer",
"Italic" : "Kursiv",
"Justified" : "Justeret",
"Justify" : "Juster",
"Left" : "Venstre",
"Loading" : "Indlæser",
"Members" : "Medlemmer",
"New Name:" : "Nyt navn:",
"OK" : "OK",
"Open" : "Åbn",
"Options" : "Valgmuligheder",
"Paragraph..." : "Afsnit...",
"Paragraph Styles" : "Afsnitstypografi",
"Redo" : "Gentag",
"Right" : "Højre",
"Size" : "Størrelse",
"Spacing" : "Afstand",
"Strikethrough" : "Gennemstreget",
"Style" : "Typografi",
"Text" : "SMS",
"Top" : "Top",
"Underline" : "Understregning",
"Undo" : "Fortryd",
"Unknown Author" : "Ukendt forfatter",
"Failed to open " : "Kunne ikke åbnes",
"Shared" : "Delt",
"Error" : "Fejl",
"Error while sharing" : "Fejl under deling",
@@ -115,11 +87,18 @@ OC.L10N.register(
"Edit" : "Redigér",
"Could not create file" : "Kunne ikke oprette fil",
"guest" : "Gæst",
"Collabora Online" : "Collabora Online",
"Collabora Online server" : "Collabora Online server",
"URL (and port) of the Collabora Online server that provides the editing functionality as a WOPI client." : "URL (og port) i Collabora Online serveren, der giver redigeringsfunktionalitet som en WOPI klient.",
"Apply" : "Anvend",
"New Document" : "Nyt dokument",
"New Spreadsheet" : "Nyt regneark",
"New Presentation" : "Ny præsentation",
"Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
"Upload" : "Upload",
"Save new documents to" : "Gem nye dokumenter til",
"Wrong password. Please retry." : "Forkert kodeord. Prøv igen.",
"OK" : "OK",
"Guest %s" : "Gæst %s",
"This link has been expired or is never existed. Please contact the person who shared it with you for details." : "Dette link er uløbet eller har aldrig eksisteret. Kontakt venligst personen der delte linket for yderligere detaljer. "
},


+ 32
- 53
l10n/da.json View File

@@ -1,72 +1,44 @@
{ "translations": {
"Office" : "Kontor",
"Please contact the \"%s\" administrator." : "Kontakt venligst \"%s\" administratoren.",
"Please ask your administrator to check the Collabora Online server setting. The exact error message was: " : "Bed venligst din administrator om at kontrollere Collabora Online serverindstillingerne. Den nøjagtige fejlmeddelelse var: ",
"Collabora Online: The protocol specified in \"%s\" is not allowed." : "Collabora Online: Protokollen specificeret i \"%s\" er ikke tilladt.",
"Collabora Online: Malformed URL \"%s\"." : "Collabora Online: Misdannet URL \"%s\".",
"Collabora Online: Cannot resolve the host \"%s\"." : "Collabora Online: Kan ikke fastslå værten \"%s\".",
"Collabora Online: Cannot connect to the host \"%s\"." : "Collabora Online: Kan ikke forbinde til værten \"%s\".",
"Collabora Online: SSL certificate is not installed." : "Collabora Online: SSL certifikat er ikke installeret.",
"Please ask your administrator to add ca-chain.cert.pem to the ca-bundle.crt, for example \"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\" . The exact error message was: " : "Bed venligst din administrator om at tilføje ca-chain.cert.pem til ca-bundle.crt, for eksempel \"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\". Den nøjagtige fejlmeddelelse var: ",
"Collabora Online unknown error: " : "Collabora Online ukendt fejl: ",
"Collabora Online: Unable to read discovery.xml from \"%s\"." : "Collabora Online: Kan ikke læse discovery.xml fra \"%s\".",
"Collabora Online: discovery.xml from \"%s\" is not a well-formed XML string." : "Collabora Online: discovery.xml fra \"%s\" er ikke en velformet XML streng.",
"Collabora Online: Invalid URL \"%s\"." : "Collabora Online: Ugyldig URL \"%s\".",
"Please ask your administrator to check the Collabora Online server setting." : "Bed venligst din administrator om at kontrollere Collabora Online serverindstillingerne.",
"New Document.odt" : "Nyt dokument.odt",
"New Spreadsheet.ods" : "Nyt regneark.ods",
"New Presentation.odp" : "Ny præsentation.odp",
"Can't create document" : "Kan ikke oprette dokument",
"You don't have permission to rename this document" : "Du har ikke tilladelse til at omdøbe dette dokument",
"Directory saved successfully." : "Mappen blev gemt.",
"An error occurred while changing directory." : "Fejl ved skift af bibliotek.",
"Saved" : "Gemt",
"document-styles" : "dokument-stile",
"document-content" : "dokument-indhold",
"bold" : "fed",
"italic" : "kursiv",
"solid" : "solid",
"pt" : "pkt",
"Saving..." : "Gemmer...",
"Failed to load the document, please contact your administrator." : "Der opstod et problem ved indlæsning af dokumentet, kontakt venligst din administrator.",
"Failed to load documents." : "Kunne ikke hente dokumenterne. ",
"No documents were found. Upload or create a document to get started!" : "Der blev ikke fundet nogle dokumenter. Upload eller opret et dokument for at komme igang",
"Latest revision" : "Seneste revision",
"More versions..." : "Flere versioner...",
"Just now" : "Lige nu",
"Failed to revert the document to older version" : "Det lykkedes ikke at gendanne dokumentet, til en ældre version",
"Failed to aquire access token. Please re-login and try again." : "Det lykkedes ikke at få adgang til token. Log venligst ind igen og prøv på ny.",
"No connection to server. Trying to reconnect." : "Ingen forbindelse til servver. Prøv at forbinde igen.",
"Failed to load this document. Please check if it can be opened with an external editor. This might also mean it has been unshared or deleted recently." : "Kunne ikke indlæse dette dokument. Kontroller, om den kan åbnes med en ekstern editor. Dette kan også betyde den er blevet gjort udelelig eller slettet for nylig.",
"Save" : "Gem",
"Loading documents..." : "Henter dokumenter...",
"'.' is an invalid file name." : "'.' er et ugyldigt filnavn.",
"File name cannot be empty." : "Filnavnet kan ikke stå tomt.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Ugyldigt navn, '\\', '/', '<', '>', ':' | '?', '\"', '', og '*' er ikke tilladt.",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "'{name}' er et ugyldigt filnavn.",
"Align Left" : "Venstrejusteret",
"Alignment" : "Justering",
"Align Right" : "Højrejusteret",
"Annotate" : "Kommenter",
"Background" : "Baggrund",
"Bold" : "Fed",
"Bottom" : "Bund",
"Cancel" : "Annullér",
"Center" : "Midten",
"Clone" : "Kopier",
"Clone this Style" : "Kopier denne typografi",
"Close" : "Luk",
"Color" : "Farve",
"Create" : "Ny",
"Decrease Indent" : "Formindsk indrykning",
"Default Style" : "Standardtypografi",
"Delete" : "Slet",
"Family" : "Familie",
"Font" : "Skrifttype",
"Font Effects" : "Skifteffekter",
"Format" : "Format",
"Increase Indent" : "Forøg indrykning",
"Insert Image" : "Indsæt billede",
"Invite Members" : "Inviter medlemmer",
"Italic" : "Kursiv",
"Justified" : "Justeret",
"Justify" : "Juster",
"Left" : "Venstre",
"Loading" : "Indlæser",
"Members" : "Medlemmer",
"New Name:" : "Nyt navn:",
"OK" : "OK",
"Open" : "Åbn",
"Options" : "Valgmuligheder",
"Paragraph..." : "Afsnit...",
"Paragraph Styles" : "Afsnitstypografi",
"Redo" : "Gentag",
"Right" : "Højre",
"Size" : "Størrelse",
"Spacing" : "Afstand",
"Strikethrough" : "Gennemstreget",
"Style" : "Typografi",
"Text" : "SMS",
"Top" : "Top",
"Underline" : "Understregning",
"Undo" : "Fortryd",
"Unknown Author" : "Ukendt forfatter",
"Failed to open " : "Kunne ikke åbnes",
"Shared" : "Delt",
"Error" : "Fejl",
"Error while sharing" : "Fejl under deling",
@@ -113,11 +85,18 @@
"Edit" : "Redigér",
"Could not create file" : "Kunne ikke oprette fil",
"guest" : "Gæst",
"Collabora Online" : "Collabora Online",
"Collabora Online server" : "Collabora Online server",
"URL (and port) of the Collabora Online server that provides the editing functionality as a WOPI client." : "URL (og port) i Collabora Online serveren, der giver redigeringsfunktionalitet som en WOPI klient.",
"Apply" : "Anvend",
"New Document" : "Nyt dokument",
"New Spreadsheet" : "Nyt regneark",
"New Presentation" : "Ny præsentation",
"Upload (max. %s)" : "Upload (max. %s)",
"Upload" : "Upload",
"Save new documents to" : "Gem nye dokumenter til",
"Wrong password. Please retry." : "Forkert kodeord. Prøv igen.",
"OK" : "OK",
"Guest %s" : "Gæst %s",
"This link has been expired or is never existed. Please contact the person who shared it with you for details." : "Dette link er uløbet eller har aldrig eksisteret. Kontakt venligst personen der delte linket for yderligere detaljer. "
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"

+ 2
- 0
l10n/ja.js View File

@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Collabora Online: Cannot resolve the host \"%s\"." : "コラボラ オンライン:ホスト \"%s\" を正引きできません。",
"Collabora Online: Cannot connect to the host \"%s\"." : "コラボラ オンライン:ホスト \"%s\" に接続できません。",
"Collabora Online: SSL certificate is not installed." : "コラボラ オンライン:SSL証明書がインストールされていません。",
"Please ask your administrator to add ca-chain.cert.pem to the ca-bundle.crt, for example \"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\" . The exact error message was: " : "管理者に ca-bundle.crt に ca-chain.cert.pemを追加するようにお願いしてください。例えば、\"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\" のようにします。抽出したエラーログは次の通りです:",
"Collabora Online unknown error: " : "コラボラ オンライン 不明なエラー:",
"Collabora Online: Unable to read discovery.xml from \"%s\"." : "コラボラ オンライン:\"%s\" から discovery.xml を読み出せません。",
"Collabora Online: discovery.xml from \"%s\" is not a well-formed XML string." : "コラボラ オンライン:discovery.xml の中の \"%s\" は、正しい XML 文字列ではありません。",
@@ -28,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"Latest revision" : "最新バージョン",
"More versions..." : "他のバージョン...",
"Just now" : "今",
"Failed to revert the document to older version" : "以前のバージョンに戻すことに失敗しました。",
"Failed to aquire access token. Please re-login and try again." : "アクセストークンの取得に失敗しました。ログインし直して、再試行してください。",
"No connection to server. Trying to reconnect." : "サーバーに接続されていません。再接続してください。",
"Failed to load this document. Please check if it can be opened with an external editor. This might also mean it has been unshared or deleted recently." : "ドキュメントの読み込みに失敗しました。外部エディターで開けるかどうか確認してください。ドキュメントは現在、非共有になっているか削除されているのかもしれません。",


+ 2
- 0
l10n/ja.json View File

@@ -6,6 +6,7 @@
"Collabora Online: Cannot resolve the host \"%s\"." : "コラボラ オンライン:ホスト \"%s\" を正引きできません。",
"Collabora Online: Cannot connect to the host \"%s\"." : "コラボラ オンライン:ホスト \"%s\" に接続できません。",
"Collabora Online: SSL certificate is not installed." : "コラボラ オンライン:SSL証明書がインストールされていません。",
"Please ask your administrator to add ca-chain.cert.pem to the ca-bundle.crt, for example \"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\" . The exact error message was: " : "管理者に ca-bundle.crt に ca-chain.cert.pemを追加するようにお願いしてください。例えば、\"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\" のようにします。抽出したエラーログは次の通りです:",
"Collabora Online unknown error: " : "コラボラ オンライン 不明なエラー:",
"Collabora Online: Unable to read discovery.xml from \"%s\"." : "コラボラ オンライン:\"%s\" から discovery.xml を読み出せません。",
"Collabora Online: discovery.xml from \"%s\" is not a well-formed XML string." : "コラボラ オンライン:discovery.xml の中の \"%s\" は、正しい XML 文字列ではありません。",
@@ -26,6 +27,7 @@
"Latest revision" : "最新バージョン",
"More versions..." : "他のバージョン...",
"Just now" : "今",
"Failed to revert the document to older version" : "以前のバージョンに戻すことに失敗しました。",
"Failed to aquire access token. Please re-login and try again." : "アクセストークンの取得に失敗しました。ログインし直して、再試行してください。",
"No connection to server. Trying to reconnect." : "サーバーに接続されていません。再接続してください。",
"Failed to load this document. Please check if it can be opened with an external editor. This might also mean it has been unshared or deleted recently." : "ドキュメントの読み込みに失敗しました。外部エディターで開けるかどうか確認してください。ドキュメントは現在、非共有になっているか削除されているのかもしれません。",


+ 3
- 0
l10n/th_TH.js View File

@@ -1,6 +1,7 @@
OC.L10N.register(
"richdocuments",
{
"Office" : "สำนักงาน",
"Please contact the \"%s\" administrator." : "กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ \"%s\"",
"Please ask your administrator to check the Collabora Online server setting. The exact error message was: " : "โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Collabora ออนไลน์ แต่ข้อผิดพลาดที่มีแน่นอนคือ:",
"Collabora Online: The protocol specified in \"%s\" is not allowed." : "Collabora ออนไลน์: โปรโตคอล \"%s\" ไม่ได้รับอนุญาต",
@@ -8,6 +9,7 @@ OC.L10N.register(
"Collabora Online: Cannot resolve the host \"%s\"." : "Collabora ออนไลน์: ไม่สามารถแก้ไขโฮสต์ \"%s\"",
"Collabora Online: Cannot connect to the host \"%s\"." : "Collabora ออนไลน์: ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังโฮสต์ \"%s\"",
"Collabora Online: SSL certificate is not installed." : "Collabora ออนไลน์: ไม่ได้ติดตั้งใบรับรอง SSL",
"Please ask your administrator to add ca-chain.cert.pem to the ca-bundle.crt, for example \"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\" . The exact error message was: " : "โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเพิ่ม ca-chain.cert.pem ไปที่ ca-bundle.crt ตัวอย่างเช่น \"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\" แต่มีข้อผิดพลาดที่แน่นอนคือ:",
"Collabora Online unknown error: " : "Collabora ออนไลน์ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก:",
"Collabora Online: Unable to read discovery.xml from \"%s\"." : "Collabora ออนไลน์: ไม่สามารถอ่านไฟล์ discovery.xml จาก \"%s\"",
"Collabora Online: discovery.xml from \"%s\" is not a well-formed XML string." : "Collabora ออนไลน์: discovery.xml จาก \"%s\" เป็นสตริง XML ที่ไม่ถูกต้อง",
@@ -28,6 +30,7 @@ OC.L10N.register(
"Latest revision" : "การแก้ไขล่าสุด",
"More versions..." : "รุ่นอื่นๆ ...",
"Just now" : "เมื่อสักครู่",
"Failed to revert the document to older version" : "ไม่สามารถย้อนกลับเอกสารไปเป็นรุ่นก่อนหน้า",
"Failed to aquire access token. Please re-login and try again." : "ล้มเหลวที่จะได้รับโทเค็นการเข้าถึง โปรดเข้าสู่ระบบและลองอีกครั้ง",
"No connection to server. Trying to reconnect." : "ไม่มีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่",
"Failed to load this document. Please check if it can be opened with an external editor. This might also mean it has been unshared or deleted recently." : "ไม่สามารถโหลดเอกสารนี้ โปรดตรวจสอบว่าสามารถเปิดด้วยโปรแกรมแก้ไขอื่นๆได้หรือไม่ นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าการแชร์ถูกยกเลิกหรือถูกลบเมื่อเร็วๆ นี้",


+ 3
- 0
l10n/th_TH.json View File

@@ -1,4 +1,5 @@
{ "translations": {
"Office" : "สำนักงาน",
"Please contact the \"%s\" administrator." : "กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ \"%s\"",
"Please ask your administrator to check the Collabora Online server setting. The exact error message was: " : "โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Collabora ออนไลน์ แต่ข้อผิดพลาดที่มีแน่นอนคือ:",
"Collabora Online: The protocol specified in \"%s\" is not allowed." : "Collabora ออนไลน์: โปรโตคอล \"%s\" ไม่ได้รับอนุญาต",
@@ -6,6 +7,7 @@
"Collabora Online: Cannot resolve the host \"%s\"." : "Collabora ออนไลน์: ไม่สามารถแก้ไขโฮสต์ \"%s\"",
"Collabora Online: Cannot connect to the host \"%s\"." : "Collabora ออนไลน์: ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังโฮสต์ \"%s\"",
"Collabora Online: SSL certificate is not installed." : "Collabora ออนไลน์: ไม่ได้ติดตั้งใบรับรอง SSL",
"Please ask your administrator to add ca-chain.cert.pem to the ca-bundle.crt, for example \"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\" . The exact error message was: " : "โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเพิ่ม ca-chain.cert.pem ไปที่ ca-bundle.crt ตัวอย่างเช่น \"cat /etc/loolwsd/ca-chain.cert.pem >> <server-installation>/resources/config/ca-bundle.crt\" แต่มีข้อผิดพลาดที่แน่นอนคือ:",
"Collabora Online unknown error: " : "Collabora ออนไลน์ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก:",
"Collabora Online: Unable to read discovery.xml from \"%s\"." : "Collabora ออนไลน์: ไม่สามารถอ่านไฟล์ discovery.xml จาก \"%s\"",
"Collabora Online: discovery.xml from \"%s\" is not a well-formed XML string." : "Collabora ออนไลน์: discovery.xml จาก \"%s\" เป็นสตริง XML ที่ไม่ถูกต้อง",
@@ -26,6 +28,7 @@
"Latest revision" : "การแก้ไขล่าสุด",
"More versions..." : "รุ่นอื่นๆ ...",
"Just now" : "เมื่อสักครู่",
"Failed to revert the document to older version" : "ไม่สามารถย้อนกลับเอกสารไปเป็นรุ่นก่อนหน้า",
"Failed to aquire access token. Please re-login and try again." : "ล้มเหลวที่จะได้รับโทเค็นการเข้าถึง โปรดเข้าสู่ระบบและลองอีกครั้ง",
"No connection to server. Trying to reconnect." : "ไม่มีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ กำลังพยายามเชื่อมต่อใหม่",
"Failed to load this document. Please check if it can be opened with an external editor. This might also mean it has been unshared or deleted recently." : "ไม่สามารถโหลดเอกสารนี้ โปรดตรวจสอบว่าสามารถเปิดด้วยโปรแกรมแก้ไขอื่นๆได้หรือไม่ นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าการแชร์ถูกยกเลิกหรือถูกลบเมื่อเร็วๆ นี้",


Loading…
Cancel
Save