Browse Source

[tx-robot] updated from transifex

tags/1.1.26
Nextcloud bot 3 years ago
parent
commit
4ad3b037b3
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 130DAB86D3FB356C
2 changed files with 50 additions and 214 deletions
  1. +25
    -107
      l10n/sv.js
  2. +25
    -107
      l10n/sv.json

+ 25
- 107
l10n/sv.js View File

@@ -1,119 +1,37 @@
OC.L10N.register(
"richdocuments",
{
"Can't create document" : "Kan inte skapa dokument",
"You don't have permission to rename this document" : "Du har inte behörighet att döpa om detta dokument",
"Directory saved successfully." : "Katalog sparades.",
"An error occurred while changing directory." : "Ett fel uppstod vid byte av katalog",
"Saved" : "Sparad",
"Saving..." : "Sparar...",
"Failed to load documents." : "Kunde inte ladda dokumenten.",
"No documents were found. Upload or create a document to get started!" : "Inga dokument hittades. Ladda upp eller skapa ett dokument för att komma igång!",
"No connection to server. Trying to reconnect." : "Ingen kontakt med servern. Försöker att koppla upp igen.",
"Download this revision" : "Ladda ner denna granskning",
"Restore this revision" : "Återställ denna granskning",
"Latest revision" : "Senaste granskningen",
"More versions..." : "Fler versioner...",
"Just now" : "Just nu",
"Failed to revert the document to older version" : "Misslyckades att återställa dokumentet till en tidigare version",
"Save" : "Spara",
"Loading documents..." : "Laddar dokument...",
"'.' is an invalid file name." : "'.' är ett ogiltigt filnamn.",
"File name cannot be empty." : "Filnamn kan inte vara tomt.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Ogiltigt namn, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' och '*' är inte tillåtet.",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" är ett ogiltligt filnamn.",
"Align Left" : "Vänsterjustera",
"Alignment" : "Justering",
"Align Right" : "Högerjustera",
"Annotate" : "Annotera",
"Background" : "Bakgrund",
"Bold" : "Fet",
"Bottom" : "Botten",
"Cancel" : "Avbryt",
"Center" : "Centrerad",
"Clone" : "Klona",
"Clone this Style" : "Klona denna stilen",
"Close" : "Stäng",
"Color" : "Färg",
"Create" : "Skapa",
"Decrease Indent" : "Minska indrag",
"Default Style" : "Förvald stil",
"Delete" : "Ta bort",
"Family" : "Familj",
"Font" : "Font",
"Font Effects" : "Font effekter",
"Format" : "Format",
"Increase Indent" : "Öka indrag",
"Insert Image" : "Infoga bild",
"Invite Members" : "Bjud in medlemmar",
"Italic" : "Kursiv",
"Justified" : "Justerad",
"Justify" : "Justera",
"Left" : "Vänster",
"Loading" : "Laddar",
"Members" : "Medlemmar",
"New Name:" : "Nytt namn:",
"OK" : "OK",
"Open" : "Öppna",
"Options" : "Alternativ",
"Paragraph..." : "Paragraph...",
"Paragraph Styles" : "Paragrafstilar",
"Redo" : "Klar",
"Right" : "Höger",
"Size" : "Storlek",
"Spacing" : "Mellanrum",
"Strikethrough" : "Genomstruket",
"Style" : "Stil",
"Text" : "Text",
"Top" : "Topp",
"Underline" : "Understrykning",
"Undo" : "Ångra",
"Unknown Author" : "Okänd författare",
"Shared" : "Delad",
"Error" : "Fel",
"Error while sharing" : "Fel vid delning",
"Error while unsharing" : "Fel när delning skulle avslutas",
"Error while changing permissions" : "Fel vid ändring av rättigheter",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Delad med dig och gruppen {group} av {owner}",
"Shared with you by {owner}" : "Delad med dig av {owner}",
"Share with users or groups …" : "Dela med användare eller grupper ...",
"Share with users, groups or remote users …" : "Dela med användare, grupper eller fjärranvändare ...",
"Share" : "Dela",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Dela med folk på andra ownClouds med följande syntax username@example.com/owncloud",
"Share link" : "Dela länk",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Den publika länken kommer sluta gälla inte senare än {days} dagar efter att den skapades",
"Link" : "Länk",
"Password protect" : "Lösenordsskydda",
"Password" : "Lösenord",
"Choose a password for the public link" : "Välj ett lösenord för den publika länken",
"Allow editing" : "Tillåt redigering",
"Email link to person" : "E-posta länk till person",
"Send" : "Skicka",
"Set expiration date" : "Sätt utgångsdatum",
"Expiration" : "Upphör",
"Expiration date" : "Utgångsdatum",
"An error occured. Please try again" : "Ett fel uppstod. Var god försök igen",
"Adding user..." : "Lägger till användare...",
"group" : "Grupp",
"remote" : "fjärr",
"Resharing is not allowed" : "Dela vidare är inte tillåtet",
"Shared in {item} with {user}" : "Delad i {item} med {user}",
"Unshare" : "Sluta dela",
"notify by email" : "informera via e-post",
"can share" : "får dela",
"can edit" : "kan redigera",
"access control" : "åtkomstkontroll",
"create" : "skapa",
"change" : "ändra",
"delete" : "radera",
"Password protected" : "Lösenordsskyddad",
"Error unsetting expiration date" : "Fel vid borttagning av utgångsdatum",
"Error setting expiration date" : "Fel vid sättning av utgångsdatum",
"Sending ..." : "Skickar ...",
"Email sent" : "E-post skickad",
"Warning" : "Varning",
"Edit" : "Ändra",
"Could not create file" : "Kunde ej skapa fil",
"guest" : "gäst",
"View" : "Läs",
"Document" : "Dokument",
"Spreadsheet" : "Kalkylblad",
"Presentation" : "Presentation",
"Could not create file" : "Kan ej skapa fil",
"New Document.odt" : "Nytt Dokument.odt",
"New Spreadsheet.ods" : "Nytt Kalkylblad.ods",
"New Presentation.odp" : "Ny Presentation.odp",
"New Document.docx" : "Nytt Dokument.docx",
"New Spreadsheet.xlsx" : "Nytt Kalkylblad.xlsx",
"New Presentation.pptx" : "Ny Presentation.pptx",
"Can't create document" : "Kan inte skapa dokument",
"Saved" : "Sparad",
"Saved with error: Collabora Online should use the same protocol as the server installation." : "Sparad med felmeddelande: Collabora Online borde använda samma protokoll som serverinstallationen.",
"Collabora Online" : "Collabora Online",
"Collabora Online server" : "Collabora Online server",
"Apply" : "Tillämpa",
"Upload (max. %s)" : "Ladda upp (max. %s)",
"Upload" : "Ladda upp",
"Save new documents to" : "Spara nya dokument till",
"Use OOXML by default for new files" : "Använd OOXML som standard för nya filer",
"Wrong password. Please retry." : "Fel lösenord. Försök igen.",
"Password" : "Lösenord",
"OK" : "OK",
"Guest %s" : "Gäst %s",
"This link has been expired or is never existed. Please contact the person who shared it with you for details." : "Länken har löpt ut eller aldrig existerat. Kontakta personen som delade den med dig för ytterligare detaljer."
},


+ 25
- 107
l10n/sv.json View File

@@ -1,117 +1,35 @@
{ "translations": {
"Can't create document" : "Kan inte skapa dokument",
"You don't have permission to rename this document" : "Du har inte behörighet att döpa om detta dokument",
"Directory saved successfully." : "Katalog sparades.",
"An error occurred while changing directory." : "Ett fel uppstod vid byte av katalog",
"Saved" : "Sparad",
"Saving..." : "Sparar...",
"Failed to load documents." : "Kunde inte ladda dokumenten.",
"No documents were found. Upload or create a document to get started!" : "Inga dokument hittades. Ladda upp eller skapa ett dokument för att komma igång!",
"No connection to server. Trying to reconnect." : "Ingen kontakt med servern. Försöker att koppla upp igen.",
"Download this revision" : "Ladda ner denna granskning",
"Restore this revision" : "Återställ denna granskning",
"Latest revision" : "Senaste granskningen",
"More versions..." : "Fler versioner...",
"Just now" : "Just nu",
"Failed to revert the document to older version" : "Misslyckades att återställa dokumentet till en tidigare version",
"Save" : "Spara",
"Loading documents..." : "Laddar dokument...",
"'.' is an invalid file name." : "'.' är ett ogiltigt filnamn.",
"File name cannot be empty." : "Filnamn kan inte vara tomt.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Ogiltigt namn, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' och '*' är inte tillåtet.",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" är ett ogiltligt filnamn.",
"Align Left" : "Vänsterjustera",
"Alignment" : "Justering",
"Align Right" : "Högerjustera",
"Annotate" : "Annotera",
"Background" : "Bakgrund",
"Bold" : "Fet",
"Bottom" : "Botten",
"Cancel" : "Avbryt",
"Center" : "Centrerad",
"Clone" : "Klona",
"Clone this Style" : "Klona denna stilen",
"Close" : "Stäng",
"Color" : "Färg",
"Create" : "Skapa",
"Decrease Indent" : "Minska indrag",
"Default Style" : "Förvald stil",
"Delete" : "Ta bort",
"Family" : "Familj",
"Font" : "Font",
"Font Effects" : "Font effekter",
"Format" : "Format",
"Increase Indent" : "Öka indrag",
"Insert Image" : "Infoga bild",
"Invite Members" : "Bjud in medlemmar",
"Italic" : "Kursiv",
"Justified" : "Justerad",
"Justify" : "Justera",
"Left" : "Vänster",
"Loading" : "Laddar",
"Members" : "Medlemmar",
"New Name:" : "Nytt namn:",
"OK" : "OK",
"Open" : "Öppna",
"Options" : "Alternativ",
"Paragraph..." : "Paragraph...",
"Paragraph Styles" : "Paragrafstilar",
"Redo" : "Klar",
"Right" : "Höger",
"Size" : "Storlek",
"Spacing" : "Mellanrum",
"Strikethrough" : "Genomstruket",
"Style" : "Stil",
"Text" : "Text",
"Top" : "Topp",
"Underline" : "Understrykning",
"Undo" : "Ångra",
"Unknown Author" : "Okänd författare",
"Shared" : "Delad",
"Error" : "Fel",
"Error while sharing" : "Fel vid delning",
"Error while unsharing" : "Fel när delning skulle avslutas",
"Error while changing permissions" : "Fel vid ändring av rättigheter",
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Delad med dig och gruppen {group} av {owner}",
"Shared with you by {owner}" : "Delad med dig av {owner}",
"Share with users or groups …" : "Dela med användare eller grupper ...",
"Share with users, groups or remote users …" : "Dela med användare, grupper eller fjärranvändare ...",
"Share" : "Dela",
"Share with people on other ownClouds using the syntax username@example.com/owncloud" : "Dela med folk på andra ownClouds med följande syntax username@example.com/owncloud",
"Share link" : "Dela länk",
"The public link will expire no later than {days} days after it is created" : "Den publika länken kommer sluta gälla inte senare än {days} dagar efter att den skapades",
"Link" : "Länk",
"Password protect" : "Lösenordsskydda",
"Password" : "Lösenord",
"Choose a password for the public link" : "Välj ett lösenord för den publika länken",
"Allow editing" : "Tillåt redigering",
"Email link to person" : "E-posta länk till person",
"Send" : "Skicka",
"Set expiration date" : "Sätt utgångsdatum",
"Expiration" : "Upphör",
"Expiration date" : "Utgångsdatum",
"An error occured. Please try again" : "Ett fel uppstod. Var god försök igen",
"Adding user..." : "Lägger till användare...",
"group" : "Grupp",
"remote" : "fjärr",
"Resharing is not allowed" : "Dela vidare är inte tillåtet",
"Shared in {item} with {user}" : "Delad i {item} med {user}",
"Unshare" : "Sluta dela",
"notify by email" : "informera via e-post",
"can share" : "får dela",
"can edit" : "kan redigera",
"access control" : "åtkomstkontroll",
"create" : "skapa",
"change" : "ändra",
"delete" : "radera",
"Password protected" : "Lösenordsskyddad",
"Error unsetting expiration date" : "Fel vid borttagning av utgångsdatum",
"Error setting expiration date" : "Fel vid sättning av utgångsdatum",
"Sending ..." : "Skickar ...",
"Email sent" : "E-post skickad",
"Warning" : "Varning",
"Edit" : "Ändra",
"Could not create file" : "Kunde ej skapa fil",
"guest" : "gäst",
"View" : "Läs",
"Document" : "Dokument",
"Spreadsheet" : "Kalkylblad",
"Presentation" : "Presentation",
"Could not create file" : "Kan ej skapa fil",
"New Document.odt" : "Nytt Dokument.odt",
"New Spreadsheet.ods" : "Nytt Kalkylblad.ods",
"New Presentation.odp" : "Ny Presentation.odp",
"New Document.docx" : "Nytt Dokument.docx",
"New Spreadsheet.xlsx" : "Nytt Kalkylblad.xlsx",
"New Presentation.pptx" : "Ny Presentation.pptx",
"Can't create document" : "Kan inte skapa dokument",
"Saved" : "Sparad",
"Saved with error: Collabora Online should use the same protocol as the server installation." : "Sparad med felmeddelande: Collabora Online borde använda samma protokoll som serverinstallationen.",
"Collabora Online" : "Collabora Online",
"Collabora Online server" : "Collabora Online server",
"Apply" : "Tillämpa",
"Upload (max. %s)" : "Ladda upp (max. %s)",
"Upload" : "Ladda upp",
"Save new documents to" : "Spara nya dokument till",
"Use OOXML by default for new files" : "Använd OOXML som standard för nya filer",
"Wrong password. Please retry." : "Fel lösenord. Försök igen.",
"Password" : "Lösenord",
"OK" : "OK",
"Guest %s" : "Gäst %s",
"This link has been expired or is never existed. Please contact the person who shared it with you for details." : "Länken har löpt ut eller aldrig existerat. Kontakta personen som delade den med dig för ytterligare detaljer."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"

Loading…
Cancel
Save