Преглед на файлове

fix travis build

master^2
Pranav Kant преди 2 години
родител
ревизия
373ff1adb4
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      tests/bootstrap.php

+ 1
- 1
tests/bootstrap.php Целия файл

@@ -6,7 +6,7 @@ if (!defined('PHPUNIT_RUN')) {

require_once __DIR__.'/../../../lib/base.php';

if(!class_exists('PHPUnit_Framework_TestCase')) {
if(!class_exists('\PHPUnit\Framework\TestCase')) {
require_once('PHPUnit/Autoload.php');
}
\OC_App::loadApp('richdocuments');


Loading…
Отказ
Запис