Browse Source

[tx-robot] updated from transifex

tags/1.1.22
Jenkins for ownCloud 4 years ago
parent
commit
27969e411d
2 changed files with 46 additions and 98 deletions
  1. +23
    -49
      l10n/uk.js
  2. +23
    -49
      l10n/uk.json

+ 23
- 49
l10n/uk.js View File

@@ -1,16 +1,29 @@
OC.L10N.register(
"richdocuments",
{
"Office" : "Офіс",
"Please contact the \"%s\" administrator." : "Будь ласка зв'яжіться з адміністратором «%s»",
"Please ask your administrator to check the Collabora Online server setting. The exact error message was: " : "Будь ласка попросіть вашого адміністратора перевірити налаштування серверу Collabora Online. Точне повідомлення про помилку було:",
"Collabora Online: The protocol specified in \"%s\" is not allowed." : "Collabora Online: Протокол, зазначений в «%s», не дозволяється.",
"Collabora Online: Malformed URL \"%s\"." : "Collabora Online: Некоректна адреса «%s».",
"Collabora Online: Cannot resolve the host \"%s\"." : "Collabora Online: Не можу визначити адресу хоста «%s».",
"Collabora Online: SSL certificate is not installed." : "Collabora Online: Сертифікат SSL не встановлено.",
"Collabora Online unknown error: " : "Невідома помилка Collabora Online:",
"Collabora Online: Unable to read discovery.xml from \"%s\"." : "Collabora Online: Не можу прочитати discovery.xml з «%s».",
"Collabora Online: Invalid URL \"%s\"." : "Collabora Online: Недійсна адреса «%s»",
"New Document.odt" : "Новий документ.odt",
"New Spreadsheet.ods" : "Нова Таблиця.ods",
"New Presentation.odp" : "Нова Презентація.odp",
"Can't create document" : "Неможливо створити документ",
"You don't have permission to rename this document" : "Вам бракує прав на зміну імені цього документу",
"Directory saved successfully." : "Директорію збережено.",
"An error occurred while changing directory." : "При зміні теки виникла помилка.",
"Saved" : "Збережено",
"bold" : "жирний",
"italic" : "курсив",
"Saving..." : "Збереження...",
"Failed to load documents." : "Не вдалося завантажити документи.",
"No documents were found. Upload or create a document to get started!" : "Документів не знайдено. Завантажте або створіть новий документ для початку!",
"Latest revision" : "Остання ревізія",
"More versions..." : "Більше версій ...",
"No connection to server. Trying to reconnect." : "Немає з'єднання з сервером. Підключаємось заново.",
"Save" : "Зберегти",
"Loading documents..." : "Завантаження документів...",
@@ -18,53 +31,7 @@ OC.L10N.register(
"File name cannot be empty." : " Ім'я файлу не може бути порожнім.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Невірне ім'я, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' та '*' не дозволені.",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" - некоректне ім'я файлу.",
"Align Left" : "За лівим краєм",
"Alignment" : "Вирівнювання",
"Align Right" : "За правим краєм",
"Annotate" : "Анотувати",
"Background" : "Фон",
"Bold" : "Жирний",
"Bottom" : "Низ",
"Cancel" : "Скасувати",
"Center" : "Центр",
"Clone" : "Клонувати",
"Clone this Style" : "Клонувати цей стиль",
"Close" : "Закрити",
"Color" : "Колір",
"Create" : "Створити",
"Decrease Indent" : "Зменшити відступ",
"Default Style" : "Стиль за замовчуванням",
"Delete" : "Видалити",
"Family" : "Сім'я",
"Font" : "Шрифт",
"Font Effects" : "Шрифтові Ефекти",
"Format" : "Формат",
"Increase Indent" : "Збільшити відступ",
"Insert Image" : "Вставити зображення",
"Invite Members" : "Запросити учасників",
"Italic" : "Курсив",
"Justified" : "За шириною",
"Justify" : "Вирівняти за шириною",
"Left" : "Ліворуч",
"Loading" : "Завантаження",
"Members" : "Учасники",
"New Name:" : "Нове Ім'я:",
"OK" : "OK",
"Open" : "Відкрити",
"Options" : "Опції",
"Paragraph..." : "Абзац...",
"Paragraph Styles" : "Стилі абзацу...",
"Redo" : "Повторити",
"Right" : "Праворуч",
"Size" : "Розмір",
"Spacing" : "Міжрядковий інтервал",
"Strikethrough" : "Закреслений",
"Style" : "Стиль",
"Text" : "Текст",
"Top" : "Верх",
"Underline" : "Підкреслений",
"Undo" : "Скасувати",
"Unknown Author" : "Невідомий Автор",
"Failed to open " : "Не вдалося відкрити",
"Shared" : "Опубліковано",
"Error" : "Помилка",
"Error while sharing" : "Помилка під час публікації",
@@ -109,13 +76,20 @@ OC.L10N.register(
"Email sent" : "Лист надіслано",
"Warning" : "Попередження",
"Edit" : "Редагувати",
"Document" : "Документ",
"Spreadsheet" : "Таблиця",
"Presentation" : "Презентація",
"Could not create file" : "Не вдалося створити файл",
"guest" : "гість",
"Apply" : "Застосувати",
"New Document" : "Новий документ",
"New Spreadsheet" : "Нова таблиця",
"New Presentation" : "Нова презентація",
"Upload (max. %s)" : "Вивантаження (макс. %s)",
"Upload" : "Вивантажити",
"Save new documents to" : "Зберегти новий документ до",
"Wrong password. Please retry." : "Невірний пароль. Будь ласка, спробуйте ще раз.",
"OK" : "OK",
"Guest %s" : "Гість %s",
"This link has been expired or is never existed. Please contact the person who shared it with you for details." : "Строк дії цього посилання скінчився, або воно ніколи не існувало. Будь ласка, зверніться до особи, що поділилася нею, за подробицями."
},


+ 23
- 49
l10n/uk.json View File

@@ -1,14 +1,27 @@
{ "translations": {
"Office" : "Офіс",
"Please contact the \"%s\" administrator." : "Будь ласка зв'яжіться з адміністратором «%s»",
"Please ask your administrator to check the Collabora Online server setting. The exact error message was: " : "Будь ласка попросіть вашого адміністратора перевірити налаштування серверу Collabora Online. Точне повідомлення про помилку було:",
"Collabora Online: The protocol specified in \"%s\" is not allowed." : "Collabora Online: Протокол, зазначений в «%s», не дозволяється.",
"Collabora Online: Malformed URL \"%s\"." : "Collabora Online: Некоректна адреса «%s».",
"Collabora Online: Cannot resolve the host \"%s\"." : "Collabora Online: Не можу визначити адресу хоста «%s».",
"Collabora Online: SSL certificate is not installed." : "Collabora Online: Сертифікат SSL не встановлено.",
"Collabora Online unknown error: " : "Невідома помилка Collabora Online:",
"Collabora Online: Unable to read discovery.xml from \"%s\"." : "Collabora Online: Не можу прочитати discovery.xml з «%s».",
"Collabora Online: Invalid URL \"%s\"." : "Collabora Online: Недійсна адреса «%s»",
"New Document.odt" : "Новий документ.odt",
"New Spreadsheet.ods" : "Нова Таблиця.ods",
"New Presentation.odp" : "Нова Презентація.odp",
"Can't create document" : "Неможливо створити документ",
"You don't have permission to rename this document" : "Вам бракує прав на зміну імені цього документу",
"Directory saved successfully." : "Директорію збережено.",
"An error occurred while changing directory." : "При зміні теки виникла помилка.",
"Saved" : "Збережено",
"bold" : "жирний",
"italic" : "курсив",
"Saving..." : "Збереження...",
"Failed to load documents." : "Не вдалося завантажити документи.",
"No documents were found. Upload or create a document to get started!" : "Документів не знайдено. Завантажте або створіть новий документ для початку!",
"Latest revision" : "Остання ревізія",
"More versions..." : "Більше версій ...",
"No connection to server. Trying to reconnect." : "Немає з'єднання з сервером. Підключаємось заново.",
"Save" : "Зберегти",
"Loading documents..." : "Завантаження документів...",
@@ -16,53 +29,7 @@
"File name cannot be empty." : " Ім'я файлу не може бути порожнім.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Невірне ім'я, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' та '*' не дозволені.",
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" - некоректне ім'я файлу.",
"Align Left" : "За лівим краєм",
"Alignment" : "Вирівнювання",
"Align Right" : "За правим краєм",
"Annotate" : "Анотувати",
"Background" : "Фон",
"Bold" : "Жирний",
"Bottom" : "Низ",
"Cancel" : "Скасувати",
"Center" : "Центр",
"Clone" : "Клонувати",
"Clone this Style" : "Клонувати цей стиль",
"Close" : "Закрити",
"Color" : "Колір",
"Create" : "Створити",
"Decrease Indent" : "Зменшити відступ",
"Default Style" : "Стиль за замовчуванням",
"Delete" : "Видалити",
"Family" : "Сім'я",
"Font" : "Шрифт",
"Font Effects" : "Шрифтові Ефекти",
"Format" : "Формат",
"Increase Indent" : "Збільшити відступ",
"Insert Image" : "Вставити зображення",
"Invite Members" : "Запросити учасників",
"Italic" : "Курсив",
"Justified" : "За шириною",
"Justify" : "Вирівняти за шириною",
"Left" : "Ліворуч",
"Loading" : "Завантаження",
"Members" : "Учасники",
"New Name:" : "Нове Ім'я:",
"OK" : "OK",
"Open" : "Відкрити",
"Options" : "Опції",
"Paragraph..." : "Абзац...",
"Paragraph Styles" : "Стилі абзацу...",
"Redo" : "Повторити",
"Right" : "Праворуч",
"Size" : "Розмір",
"Spacing" : "Міжрядковий інтервал",
"Strikethrough" : "Закреслений",
"Style" : "Стиль",
"Text" : "Текст",
"Top" : "Верх",
"Underline" : "Підкреслений",
"Undo" : "Скасувати",
"Unknown Author" : "Невідомий Автор",
"Failed to open " : "Не вдалося відкрити",
"Shared" : "Опубліковано",
"Error" : "Помилка",
"Error while sharing" : "Помилка під час публікації",
@@ -107,13 +74,20 @@
"Email sent" : "Лист надіслано",
"Warning" : "Попередження",
"Edit" : "Редагувати",
"Document" : "Документ",
"Spreadsheet" : "Таблиця",
"Presentation" : "Презентація",
"Could not create file" : "Не вдалося створити файл",
"guest" : "гість",
"Apply" : "Застосувати",
"New Document" : "Новий документ",
"New Spreadsheet" : "Нова таблиця",
"New Presentation" : "Нова презентація",
"Upload (max. %s)" : "Вивантаження (макс. %s)",
"Upload" : "Вивантажити",
"Save new documents to" : "Зберегти новий документ до",
"Wrong password. Please retry." : "Невірний пароль. Будь ласка, спробуйте ще раз.",
"OK" : "OK",
"Guest %s" : "Гість %s",
"This link has been expired or is never existed. Please contact the person who shared it with you for details." : "Строк дії цього посилання скінчився, або воно ніколи не існувало. Будь ласка, зверніться до особи, що поділилася нею, за подробицями."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"

Loading…
Cancel
Save