QwikClock is an employee time tracking app.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
159B

  1. <?php
  2. // List of pages and metadata
  3. define("PAGES", [
  4. "home" => [
  5. "title" => "home"
  6. ],
  7. "404" => [
  8. "title" => "404 error"
  9. ]
  10. ]);