Преглед изворни кода

Convert material-color CSS to submodule

master
Skylar Ittner пре 2 година
родитељ
комит
c0a93fb666
6 измењених фајлова са 6 додато и 1955 уклоњено
 1. 3
  0
    .gitmodules
 2. 1
  1
    app.php
 3. 1
  1
    index.php
 4. 1
  0
    static/css/material-color
 5. 0
  1951
    static/css/material-color.css
 6. 0
  2
    static/css/material-color.min.css

+ 3
- 0
.gitmodules Прегледај датотеку

@@ -0,0 +1,3 @@
[submodule "static/css/material-color"]
path = static/css/material-color
url = https://source.netsyms.com/Netsyms/Material-Color

+ 1
- 1
app.php Прегледај датотеку

@@ -30,7 +30,7 @@ if (!is_empty($_GET['page'])) {

<link href="static/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="static/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link href="static/css/material-color.min.css" rel="stylesheet">
<link href="static/css/material-color/material-color.min.css" rel="stylesheet">
<link href="static/css/app.css" rel="stylesheet">
<?php
// custom page styles

+ 1
- 1
index.php Прегледај датотеку

@@ -84,7 +84,7 @@ if (checkLoginServer()) {

<link href="static/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="static/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link href="static/css/material-color.min.css" rel="stylesheet">
<link href="static/css/material-color/material-color.min.css" rel="stylesheet">
<link href="static/css/app.css" rel="stylesheet">
<?php if (RECAPTCHA_ENABLED) { ?>
<script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script>

+ 1
- 0
static/css/material-color

@@ -0,0 +1 @@
Subproject commit 639192478e91666490ca7728c5e335dc06f0c111

+ 0
- 1951
static/css/material-color.css
Разлика између датотеке није приказан због своје велике величине
Прегледај датотеку


+ 0
- 2
static/css/material-color.min.css
Разлика између датотеке није приказан због своје велике величине
Прегледај датотеку


Loading…
Откажи
Сачувај