Преглед на файлове

Disable autocomplete on auth code input

master
Skylar Ittner преди 3 години
родител
ревизия
501f127f04
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      index.php

+ 1
- 1
index.php Целия файл

@@ -125,7 +125,7 @@ if (checkLoginServer()) {
<div class="alert alert-info">
<?php lang("2fa prompt"); ?>
</div>
<input type="text" class="form-control" name="authcode" placeholder="<?php lang("authcode"); ?>" required="required" autofocus /><br />
<input type="text" class="form-control" name="authcode" placeholder="<?php lang("authcode"); ?>" required="required" autocomplete="off" autofocus /><br />
<input type="hidden" name="progress" value="2" />
<input type="hidden" name="username" value="<?php echo $VARS['username']; ?>" />
<?php


Loading…
Отказ
Запис