Преглед на файлове

Add some more preload headers

master
Skylar Ittner преди 2 години
родител
ревизия
2a0d5bc92b
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      app.php

+ 2
- 0
app.php Целия файл

@@ -22,6 +22,8 @@ if (!is_empty($_GET['page'])) {
header("Link: <static/css/bootstrap.min.css>; rel=preload; as=style", false);
header("Link: <static/css/material-color/material-color.min.css>; rel=preload; as=style", false);
header("Link: <static/css/app.css>; rel=preload; as=style", false);
header("Link: <static/css/fa-svg-with-js.css>; rel=preload; as=style", false);
header("Link: <static/js/fontawesome-all.min.js>; rel=preload; as=script", false);
header("Link: <static/js/jquery-3.3.1.min.js>; rel=preload; as=script", false);
header("Link: <static/js/bootstrap.min.js>; rel=preload; as=script", false);
?>


Loading…
Отказ
Запис