Преглед на файлове

Fix another visual bug

master
Skylar Ittner преди 1 година
родител
ревизия
10575f6f59
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 3 реда
  1. 4
    3
      static/js/app.js

+ 4
- 3
static/js/app.js Целия файл

@@ -3,9 +3,6 @@
* file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. */

$(document).ready(function () {
$("#msg-alert-box").on("click", ".close", function (e) {
$("#msg-alert-box").fadeOut("slow");
});

if ($("#msg-alert-box").length) {
$("#msg-alert-box .progress").css("height", "3px");
@@ -60,6 +57,10 @@ $(document).ready(function () {
msginteractiontick = 0;
console.log("👈😎👈 zoop");
});
$("#msg-alert-box").on("click", ".close", function (e) {
$("#msg-alert-box").fadeOut("slow");
window.clearInterval(msgticker);
});
}
});


Loading…
Отказ
Запис