Преглед на файлове

Use SVG logo for login page

master
Skylar Ittner преди 1 година
родител
ревизия
023480bf88
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      index.php

+ 1
- 1
index.php Целия файл

@@ -104,7 +104,7 @@ header("Link: <static/js/bootstrap.min.js>; rel=preload; as=script", false);
<body>
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-auto">
<img class="banner-image" src="static/img/logo.png" />
<img class="banner-image" src="static/img/logo.svg" />
</div>
</div>
<div class="row justify-content-center">

Loading…
Отказ
Запис