An easy point of sale system with automatic inventory tracking. https://netsyms.biz/apps/nickelbox/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Skylar Ittner 40bc592a8d Add BinStack integration, barcode scanning, and item lookup 1 rok temu
lang Add language strings 1 rok temu
lib Switch to Mozilla Public License 2.0 for code consistency 1 rok temu
mobile Switch to Mozilla Public License 2.0 for code consistency 1 rok temu
nbproject Add logo and initial settings 1 rok temu
pages Add BinStack integration, barcode scanning, and item lookup 1 rok temu
static Add BinStack integration, barcode scanning, and item lookup 1 rok temu
.gitignore Add some database design 1 rok temu
.gitmodules Convert material-color CSS to submodule 2 lat temu
LICENSE.md Switch to Mozilla Public License 2.0 for code consistency 1 rok temu
README.md Fix git conflict with README file (wtf) 1 rok temu
action.php Add BinStack integration, barcode scanning, and item lookup 1 rok temu
api.php Switch to Mozilla Public License 2.0 for code consistency 1 rok temu
app.php Add logo and initial settings 1 rok temu
composer.json Switch to Mozilla Public License 2.0 for code consistency 1 rok temu
composer.lock Update dependencies 2 lat temu
database.mwb Update database 1 rok temu
index.php Switch to Mozilla Public License 2.0 for code consistency 1 rok temu
pages.php Add BinStack integration, barcode scanning, and item lookup 1 rok temu
required.php Add BinStack integration, barcode scanning, and item lookup 1 rok temu
settings.template.php Add BinStack integration, barcode scanning, and item lookup 1 rok temu

README.md

NickelBox

NickelBox is a point of sale app. It integrates with BinStack for inventory management.