An easy point of sale system with automatic inventory tracking. https://netsyms.biz/apps/nickelbox/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Skylar Ittner 07bba54130 Finish post-merge cleanup 1 rok temu
api API: Check for user permission 1 rok temu
langs Merge BusinessAppTemplate 1 rok temu
lib Merge BusinessAppTemplate 1 rok temu
mobile Add more permissions checks 1 rok temu
nbproject Add X report (closes #2) 2 lat temu
pages Merge BusinessAppTemplate 1 rok temu
public Merge BusinessAppTemplate 1 rok temu
static Merge BusinessAppTemplate 1 rok temu
.gitignore Add some database design 2 lat temu
.gitmodules Convert material-color CSS to submodule 2 lat temu
LICENSE.md Update license and readme 1 rok temu
README.md Merge BusinessAppTemplate 1 rok temu
action.php Merge BusinessAppTemplate 1 rok temu
api.php Add comment 1 rok temu
app.php Merge BusinessAppTemplate 1 rok temu
composer.json Add cash report 2 lat temu
composer.lock Finish post-merge cleanup 1 rok temu
database.mwb Start adding online store order management tools 2 lat temu
index.php Nicer access denied message 1 rok temu
pages.php Finish post-merge cleanup 1 rok temu
required.php Merge BusinessAppTemplate 1 rok temu
settings.template.php Merge BusinessAppTemplate 1 rok temu

README.md

NickelBox

NickelBox is a point of sale app. It integrates with BinStack for inventory management.