6 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Skylar Ittner 37ce4a2cc4 Add cash report преди 1 година
  Skylar Ittner d10c6214a6 Switch to Mozilla Public License 2.0 for code consistency преди 1 година
  Skylar Ittner d54ebed189 Update dependencies преди 2 години
  Skylar Ittner e28d3a93ac Clean up clutter and unneeded code преди 2 години
  Skylar Ittner 3110011596 Add Portal API integration, add icon/style settings, add navbar and icon преди 2 години
  Skylar Ittner 16cbf2a5f1 Create template based on SSO code преди 2 години