Skylar Ittner преди 3 години
родител
ревизия
d229aee8d0
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      required.php

+ 1
- 1
required.php Целия файл

@@ -152,7 +152,7 @@ function checkDBError($specials = []) {
}

/*
* http://stackoverflow.com/a/20075147/2534036
* http://stackoverflow.com/a/20075147
*/
if (!function_exists('base_url')) {Зареждане…
Отказ
Запис