Преглед на файлове

Add language strings

master
Skylar Ittner преди 2 години
родител
ревизия
9e1b524b93
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      lang/en_us.php

+ 2
- 0
lang/en_us.php Целия файл

@@ -29,4 +29,6 @@ define("STRINGS", [
"login server user data error" => "The login server refused to provide account information. Try again or contact technical support.",
"captcha error" => "There was a problem with the CAPTCHA (robot test). Try again.",
"home" => "Home",
"point of sale" => "Point of Sale",
"barcode" => "Barcode"
]);

Loading…
Отказ
Запис